Innehållsförteckning
×
Presentera bildspel
Presentera bildspel

Lägga till stödanteckningar

Din webbläsare har inte stöd för video.

Prova själv!

Lägg till stödanteckningar så att du kommer ihåg vad du ska prata om under presentationen. Du kan se dina anteckningar på datorn, men åhörarna ser endast bilderna.

Lägga till stödanteckningar

  1. Välj Anteckningar under bilden.

  2. Skriv dina anteckningar.

  3. Välj Anteckningar om du vill dölja dina stödanteckningar.

Använda anteckningar medan du presenterar

  • I föredragshållarvyn ser du dina anteckningar för varje bild under Nästa bild. Rulla för att visa alla om det behövs.

  • Använd knapparna Gör texten större eller Gör texten mindre för att ändra storlek på anteckningarna.

Vill du veta mer?

Lägga till stödanteckningar i bilder

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×