Lägga till text på ett foto

I Microsoft Office kan du antingen använda WordArt eller en textruta när du vill lägga till text ovanpå ett foto. Du kan flytta WordArt-objektet eller textrutan över fotot och sedan, beroende på vilket Microsoft Office-program som du använder, rotera texten så att den passar bäst på fotot.

Det bästa sättet för detta beror på vad du vill uppnå och vilket Microsoft Office-program du använder. Vill du att texten ska ha ett mycket stiliserat utseende? Försöker du uppnå en liknande effekt som på ett vykort? Är texten kort? Om så är fallet kanske WordArt är det bästa alternativet.

WordArt - Hej!

Det andra alternativet då du lägger till text ovanpå ett foto är att rita en textruta, skriva texten i textrutan och sedan göra bakgrunden och textrutans kontur genomskinliga. Du kan formatera texten i textrutan, precis som du formaterar text på andra ställen i Office. Det här alternativet är särskilt användbart när du vill lägga till mer än ett par ord på fotot.

Textruta - Hej!

Välj det Office-program som du använder i den nedrullningsbara listrutan.

 • Vilket program använder du?
 • Excel
 • PowerPoint
 • Word

Använda WordArt för att lägga till text på ett foto

 1. Kontrollera att du har infogat ett foto i kalkylbladet.

 2. Gå till fliken Infoga, gruppen Text och klicka på WordArt. Klicka på önskat textformat och skriv sedan texten.

  Välj från gruppen Text

 3. Klicka på WordArt-objektets ytterkant så att det markeras, dra texten över fotot och rotera sedan, om du vill, texten till den vinkel som fungerar bäst för fotot.

 4. Klicka på fotots ytterkant, håll ned CTRL och klicka sedan på WordArt-objektets kant så att båda objekten markeras.

 5. Under Ritverktyg går du till fliken Format och gruppen Ordna. Där klickar du på pilen bredvid Gruppera och sedan på Gruppera.

  Välj Grupp

Använda en textruta för att lägga till text på ett foto

 1. Kontrollera att du har infogat ett foto i kalkylbladet.

 2. Gå till fliken Infoga, gruppen Text och klicka på Textruta. Klicka var som helst nära bilden och skriv sedan texten.

  Välj från gruppen Text

 3. Om du vill ändra teckensnittet eller formatet på texten markerar du texten, högerklickar på den och väljer sedan önskad textformatering på snabbmeny.

 4. Klicka på textrutans ytterkant, dra texten över fotot och rotera sedan om du vill texten till den vinkel som fungerar bäst för fotot.

 5. Kontrollera att textrutan är markerad och gör sedan följande under Ritverktyg på fliken Format i gruppen Figurformat:

  1. Klicka på Figurfyllning och sedan på Ingen fyllning.

  2. Klicka på Figurkontur och sedan på Ingen kontur.

  Figurformat

 6. Klicka på fotots ytterkant, tryck på CTRL och klicka sedan på textrutans kant så att båda objekten markeras.

 7. Under Ritverktyg går du till fliken Format och gruppen Ordna. Där klickar du på pilen bredvid Gruppera och sedan på Gruppera.

  Välj Grupp

Överst på sidan

Använda WordArt för att lägga till text på ett foto

 1. Kontrollera att du har infogat ett foto i presentationen.

 2. Gå till fliken Infoga, gruppen Text och klicka på WordArt. Klicka på önskat textformat och skriv sedan texten.

  Välj från gruppen Text

 3. Klicka på WordArt-objektets ytterkant så att det markeras, dra texten över fotot och rotera sedan, om du vill, texten till den vinkel som fungerar bäst för fotot.

 4. Klicka på fotots ytterkant, håll ned CTRL och klicka sedan på WordArt-objektets kant så att båda objekten markeras.

 5. Under Ritverktyg går du till fliken Format och gruppen Ordna. Där klickar du på pilen bredvid Gruppera och sedan på Gruppera.

  Välj Grupp

Använda en textruta för att lägga till text på ett foto

 1. Kontrollera att du har infogat ett foto i presentationen.

 2. Gå till fliken Infoga, gruppen Text och klicka på Textruta. Dra för att rita en textruta var som helst nära bilden och skriv sedan texten.

  Välj från gruppen Text

 3. Om du vill ändra teckensnittet eller formatet på texten markerar du texten, högerklickar på den och väljer sedan önskad textformatering på snabbmeny.

 4. Klicka på textrutans ytterkant, dra texten över fotot och rotera sedan om du vill texten till den vinkel som fungerar bäst för fotot.

 5. Kontrollera att textrutan är markerad och gör sedan följande under Ritverktyg på fliken Format i gruppen Figurformat:

  1. Klicka på Figurfyllning och sedan på Ingen fyllning.

  2. Klicka på Figurkontur och sedan på Ingen kontur.

  Figurformat

 6. Klicka på fotots ytterkant, tryck på CTRL och klicka sedan på textrutans kant så att båda objekten markeras.

 7. Under Ritverktyg går du till fliken Format och gruppen Ordna. Där klickar du på pilen bredvid Gruppera och sedan på Gruppera.

  Välj Grupp

Överst på sidan

Använda WordArt för att lägga till text på ett foto

 1. Markera en insättningspunkt i dokumentet genom att klicka på den.

 2. På fliken Infoga i gruppen Illustrationer klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

  Välj Arbetsyta

 3. Klicka på arbetsyta och sedan på Bilder i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  Gruppen Illustrationer

 4. Bläddra till och dubbelklicka på det foto som du vill använda.

 5. Gå till fliken Infoga, gruppen Text och klicka på WordArt. Klicka på önskat textformat och skriv sedan texten.

 6. Klicka på WordArt-objektets ytterkant så att det markeras, dra texten över fotot och rotera sedan, om du vill, texten till den vinkel som fungerar bäst för fotot.

 7. Klicka på fotots ytterkant, håll ned CTRL och klicka sedan på WordArt-objektets kant så att båda objekten markeras.

 8. Under Bildverktyg går du till fliken Format och gruppen Ordna. Där klickar du på pilen bredvid Gruppera och sedan på Gruppera.

  Välj Grupp

Använda en textruta för att lägga till text på ett foto

 1. Markera en insättningspunkt i dokumentet genom att klicka på den.

 2. På fliken Infoga i gruppen Illustrationer klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

  Välj Arbetsyta

 3. Klicka på arbetsyta och sedan på Bilder i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  Gruppen Illustrationer

 4. Bläddra till och dubbelklicka på det foto som du vill använda och klicka sedan utanför arbetsytan.

 5. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga och klicka sedan på Rita textruta längst ned på menyn.

 6. Skriv den text som du vill ska visas i textrutan och dra sedan textrutan till den plats du vill.

 7. Om du vill ändra teckensnittet eller formatet på texten markerar du texten och väljer sedan önskad textformatering på snabbmeny.

 8. Klicka på textrutans ytterkant och dra sedan textrutan och placera den över fotot.

 9. Kontrollera att textrutan är markerad och gör sedan följande under Ritverktyg på fliken Format i gruppen Figurformat:

  1. Klicka på Figurfyllning och sedan på Ingen fyllning.

  2. Klicka på Figurkontur och sedan på Ingen kontur.

  Gruppen Figurformat i Word

 10. Klicka på fotots ytterkant, håll ned CTRL och klicka sedan på WordArt-objektets kant så att båda objekten markeras.

 11. Under Ritverktyg går du till fliken Format och gruppen Ordna. Där klickar du på pilen bredvid Gruppera och sedan på Gruppera.

  Välj Grupp

Överst på sidan

Välj det Office-program som du använder i den nedrullningsbara listrutan.

 • Vilket program använder du?
 • Excel
 • PowerPoint
 • Word

Använda WordArt för att lägga till text på ett foto

 1. Kontrollera att du har infogat ett foto i kalkylbladet.

 2. Gå till fliken Infoga, gruppen Text och klicka på WordArt. Klicka på önskat textformat och skriv sedan texten.

  Verktygsfält - WordArt

 3. Klicka på WordArt-objektets ytterkant så att det markeras, dra texten över fotot och rotera sedan, om du vill, texten till den vinkel som fungerar bäst för fotot.

 4. Klicka på fotots ytterkant, håll ned CTRL och klicka sedan på WordArt-objektets kant så att båda objekten markeras.

 5. Under Ritverktyg går du till fliken Format och gruppen Ordna. Där klickar du på pilen bredvid Gruppera och sedan på Gruppera.

  Verktygsfält - Gruppera

Använda en textruta för att lägga till text på ett foto

 1. Kontrollera att du har infogat ett foto i kalkylbladet.

 2. Gå till fliken Infoga, gruppen Text och klicka på Textruta. Klicka var som helst nära bilden och skriv sedan texten.

  Verktygsfält - Textruta

 3. Om du vill ändra teckensnittet eller formatet på texten markerar du texten, högerklickar på den och väljer sedan önskad textformatering på snabbmeny.

 4. Klicka på textrutans ytterkant, dra texten över fotot och rotera sedan om du vill texten till den vinkel som fungerar bäst för fotot.

 5. Kontrollera att textrutan är markerad och gör sedan följande under Ritverktyg på fliken Format i gruppen Figurformat:

  1. Klicka på Figurfyllning och sedan på Ingen fyllning.

  2. Klicka på Figurkontur och sedan på Ingen kontur.

   Verktygsfält - Figurkontur

 6. Klicka på fotots ytterkant, tryck på CTRL och klicka sedan på textrutans kant så att båda objekten markeras.

 7. Under Ritverktyg går du till fliken Format och gruppen Ordna. Där klickar du på pilen bredvid Gruppera och sedan på Gruppera.

  Verktygsfält - Gruppera

Överst på sidan

Använda WordArt för att lägga till text på ett foto

 1. Kontrollera att du har infogat ett foto i presentationen.

 2. Gå till fliken Infoga, gruppen Text och klicka på WordArt. Klicka på önskat textformat och skriv sedan texten.

  Verktygsfält - WordArt

 3. Klicka på WordArt-objektets ytterkant så att det markeras, dra texten över fotot och rotera sedan, om du vill, texten till den vinkel som fungerar bäst för fotot.

 4. Klicka på fotots ytterkant, håll ned CTRL och klicka sedan på WordArt-objektets kant så att båda objekten markeras.

 5. Under Ritverktyg går du till fliken Format och gruppen Ordna. Där klickar du på pilen bredvid Gruppera och sedan på Gruppera.

  Verktygsfält - Gruppera

Använda en textruta för att lägga till text på ett foto

 1. Kontrollera att du har infogat ett foto i presentationen.

 2. Gå till fliken Infoga, gruppen Text och klicka på Textruta. Dra för att rita en textruta var som helst nära bilden och skriv sedan texten.

  Verktygsfält - Textruta

 3. Om du vill ändra teckensnittet eller formatet på texten markerar du texten, högerklickar på den och väljer sedan önskad textformatering på snabbmeny.

 4. Klicka på textrutans ytterkant, dra texten över fotot och rotera sedan om du vill texten till den vinkel som fungerar bäst för fotot.

 5. Kontrollera att textrutan är markerad och gör sedan följande under Ritverktyg på fliken Format i gruppen Figurformat:

  1. Klicka på Figurfyllning och sedan på Ingen fyllning.

  2. Klicka på Figurkontur och sedan på Ingen kontur.

   Verktygsfält - Figurkontur

 6. Klicka på fotots ytterkant, tryck på CTRL och klicka sedan på textrutans kant så att båda objekten markeras.

 7. Under Ritverktyg går du till fliken Format och gruppen Ordna. Där klickar du på pilen bredvid Gruppera och sedan på Gruppera.

  Verktygsfält - Gruppera

Överst på sidan

Använda WordArt för att lägga till text på ett foto

 1. Markera en insättningspunkt i dokumentet genom att klicka på den.

 2. På fliken Infoga i gruppen Illustrationer klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

  Verktygsfält - Konturer

 3. Klicka på arbetsyta och sedan på Bild i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  Verktygsfält - Bild

 4. Bläddra till och dubbelklicka på det foto som du vill använda.

 5. Gå till fliken Infoga, gruppen Text och klicka på WordArt. Klicka på önskat textformat och skriv sedan texten.

 6. Klicka på WordArt-objektets ytterkant så att det markeras, dra texten över fotot och rotera sedan, om du vill, texten till den vinkel som fungerar bäst för fotot.

 7. Klicka på fotots ytterkant, håll ned CTRL och klicka sedan på WordArt-objektets kant så att båda objekten markeras.

 8. Under Ritverktyg går du till fliken Format och gruppen Ordna. Där klickar du på pilen bredvid Gruppera och sedan på Gruppera.

  Verktygsfält - Gruppera

Använda en textruta för att lägga till text på ett foto

 1. Markera en insättningspunkt i dokumentet genom att klicka på den.

 2. På fliken Infoga i gruppen Illustrationer klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

  Verktygsfält - Konturer

 3. Klicka på arbetsyta och sedan på Bild i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  Verktygsfält - Bild

 4. Bläddra till och dubbelklicka på det foto som du vill använda och klicka sedan utanför arbetsytan.

 5. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga och klicka sedan på Rita textruta längst ned på menyn.

 6. Skriv den text som du vill ska visas i textrutan och dra sedan textrutan till den plats du vill.

 7. Om du vill ändra teckensnittet eller formatet på texten markerar du texten och väljer sedan önskad textformatering på snabbmeny.

 8. Klicka på textrutans ytterkant och dra sedan textrutan och placera den över fotot.

 9. Kontrollera att textrutan är markerad och gör sedan följande under Verktyg för textruta på fliken Format i gruppen Textruteformat:

  1. Klicka på Figurfyllning och sedan på Ingen fyllning.

  2. Klicka på Figurkontur och sedan på Ingen kontur.

   Verktygsfält - Textruteformat

 10. Klicka på fotots ytterkant, håll ned CTRL och klicka sedan på WordArt-objektets kant så att båda objekten markeras.

 11. Under Ritverktyg går du till fliken Format och gruppen Ordna. Där klickar du på pilen bredvid Gruppera och sedan på Gruppera.

  Verktygsfält - Gruppera

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×