Bilder och layouter

Lägga till vattenstämpeln UTKAST till bakgrunden på bilderna

Lägga till vattenstämpeln UTKAST till bakgrunden på bilderna

I PowerPoint finns inte något galleri med färdiga vattenstämplar som i Word, men du kan ändå placera en textbakgrund i bilderna för att få en vattenstämpeleffekt.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Om du vill ange att presentationen är ett utkast kan du lägga till vattenstämpeltexten "Utkast" till bakgrunden på bilderna. Du kan även lägga till andra stämpeltexter, till exempel "Konfidentiellt", ditt företagsnamn eller precis vad du vill.

Lägga till en vattenstämpel

 1. Välj Visa > Bildbakgrund.

 2. Välj Bildbakgrund längst upp i miniatyrrutan.

 3. Välj Infoga > Textruta och rita sedan en textruta i bilden.

 4. Skriv den text du vill ha i textrutan.

Ändra utseendet på vattenstämpeltexten

 1. Klicka och håll ned rotationshandtaget högst upp i textrutan genom att flytta musen åt vänster eller höger.

 2. Markera texten i textrutan.

 3. Välj en ljus fyllningsfärg och gör sedan eventuella andra ändringar i teckensnitt och format.

 4. Stäng bildbakgrund. Alla bilder i presentationen kommer att ha vattenstämpeltexten.

Lägga till en vattenstämpel på bilderna med hjälp av Word Art eller en textruta

Du kan lägga till vattenstämpeln på alla bilder samtidigt (genom att redigera bildbakgrunden) eller på enskilda bilder. Proceduren är densamma, förutom själva startsteget, som beskrivs i steg 1.

 1. Om du vill lägga till en vattenstämpel på en enskild bild öppnar du den bilden i vyn Normal.

  Om du vill lägga till en vattenstämpel på alla bilder i en tom presentation går du först till Visa > Bildbakgrund.

  Bildbakgrundsvy

  Obs!: Om den färdiga presentationen innehåller en eller flera masterbilder kan det vara bra att låta bli att lägga till bakgrunden på dessa bakgrundsbilder, eftersom du annars riskerar att presentationen ändras på ett sätt som du inte har tänkt dig. Alternativet är att lägga till bakgrunden på en bild i taget.

 2. Välj fliken Infoga och gör något av följande:

  • Om du vill använda en textruta väljer du Textruta och drar den sedan till önskad storlek.

  • Om du vill använda ett WordArt-objekt väljer du WordArt.

   I gruppen Text

 3. Skriv den text som du vill visa i vattenstämpeln i textrutan eller WordArt-rutan.

 4. Om du vill ändra vattenstämpelns placering klickar du på textrutan eller WordArt-objektet. När pekaren ändrar utseende till en Korspil drar du rutan eller WordArt-objektet till önskad plats.

 5. Om du vill placera vattenstämpeln längst bak på bilden går du till Format > Bildverktyg, klickar på pilen bredvid Flytta bakåt och klickar sedan på Placera längst bak.

  Tips: Om flikarna Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en textruta eller ett WordArt-objekt.

Du kan lägga till vattenstämpeln på alla bilder samtidigt (genom att redigera bildbakgrunden) eller på enskilda bilder. Proceduren är densamma, förutom själva startsteget, som beskrivs i steg 1.

Använda en textruta eller ett WordArt-objekt som vattenstämpel

 1. Om du vill lägga till en vattenstämpel på en enskild bild öppnar du den bilden i vyn Normal.

  Om du vill lägga till en vattenstämpel på alla bilder i en tom presentation klickar du på Bildbakgrund i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

  Bild av menyfliksområde i PowerPoint

  Obs!: Om den färdiga presentationen innehåller en eller flera masterbilder kan det vara bra att låta bli att lägga till bakgrunden på dessa bakgrundsbilder, eftersom du annars riskerar att presentationen ändras på ett sätt som du inte har tänkt dig. Alternativet är att lägga till bakgrunden på en bild i taget.

 2. Gör något av följande i gruppen Illustrationer, i gruppen Text på fliken Infoga:

  • Om du vill använda en textruta klickar du på Textruta och drar den sedan till önskad storlek.

  • Om du vill använda ett WordArt-objekt klickar du på WordArt.

   Bild av menyfliksområdet i PowerPoint
 3. Skriv den text som du vill visa i vattenstämpeln i textrutan eller WordArt-rutan.

 4. Om du vill ändra vattenstämpelns placering klickar du på textrutan eller WordArt-objektet. När pekaren ändrar utseende till en Korspil drar du rutan eller WordArt-objektet till önskad plats.

 5. När du är klar med redigeringen och placeringen av vattenstämpeln och är nöjd med dess utseende klickar du på Placera längst bak i gruppen Ordna på fliken Format under Ritverktyg så att textrutan eller WordArt-objektet placeras längst bak på bilden.

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas bör du kontrollera att du har markerat en textruta eller ett WordArt-objekt.

Mer information finns i

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×