Lägga till Visio-visualiseringar i Power BI-rapporter

Med Visio kan du skapa exempel diagram, till exempel sammankopplade arbets flöden och verkliga layouter, för att driva användnings information. Med Power BI kan du skapa intuitiva instrument paneler från olika visualiseringar, till exempel diagram och kartor, för att förstå komplexa data mängder, KPI-mått och spårade mål – allt för att uppnå Business Intelligence.

Genom att använda Visio på webben och Power BI tillsammans kan du illustrera och jämföra data som både diagram och visualiseringar på ett och samma ställe för att få till gång till den stora bild-och Drive operationning and Business Intelligence.

Vill du prova några olika exempel? Se exemplen för Visio Power BI och klicka sedan på de olika Visio former eller Power BI-datadiagram för att se interaktionen.

Viktigt!: Om ditt företag har konfigurerat en princip för villkorlig åtkomst inställningar i Azure Active Directory (AAD) för Power BI-programmet kan du uppmanas att installera ett webb läsar tillägg när du använder Visio Visual för att logga in och ladda Visio-filen. Visio Visual stöder inte det här scenariot.

Vad vill du göra?
Lägga till Visio-visualisering till rapporter på Power BI-webben
Använda Power BI publicera på webben
Inloggnings problem
Förbättra inläsnings tid och stöd för komplexa diagram
Aktivera eller inaktivera
Autozoom – Hur skaffar jag Visio visuellt?
Viktiga ytterligare anteckningar

Lägga till Visio-visualisering till rapporter på Power BI-webben

Här är faserna och stegen för den här proceduren för att få det här specifika exemplet på Visio Power BI (exempel 3).

Fas 1: Hämta den programvara som krävs och hämta exempelfiler

Innan du börjar bör du kontrol lera att du har den program vara som krävs.

Fas 2: Modellera Power BI-data och skapa Visio-diagram

 1. Skapa en uppsättning Power BI-data och kontrollera att en kolumn identifierar varje rad. Den här kolumnen används för att mappa till formerna i Visio diagrammet.

  Du kan lägga till ytterligare datakolumner som ska användas som formdata. I Lead Management Flow Data.xlsx-filen som du hämtade tidigare identifieras varje rad unikt i ID-kolumnen. Du kan också visa värdena i kolumnerna för målvärden, faktiska värden och skillnaden som datagrafikfält och som är länkade till de olika formerna.

  Exempel på Excel-data
 2. Kontrol lera att de Visio former som du vill länka till Power BI-data i diagrammet har unik text eller formdata som kan användas för att mappa Power BI-data till formerna i diagrammet.

  Visio-exempeldiagram

  Mappningen: data i kalkylbladet mappas till de olika formerna och dess formdata

  Du kan också lägga till och redigera mappningen från Visio Visual senare.

  En översikt över mappning

  Tips: Om du vill ta bort canvas-blanksteg från diagrammet väljer du Design > storlek > Anpassa till ritning.

Fas 3: Skapa din Power BI-rapport

 1. Om du vill skapa en Power BI-rapport går du till https://www.powerbi.com/ eller startar Power BI Desktop och klickar sedan på knappen Get Data (hämta data) i det nedre vänstra hörnet i fönstret för Power BI.

 2. På skärmen Get Data (hämta data) i avsnittet Import or Connect to Data (importera eller anslut till data) klickar du på Get (hämta) under Files (filer).

 3. Välj Lead Management Flow Data.xlsx som datakälla. Datakällor kan vara lokala filer, filer som lagrats på One Drive- eller SharePoint-webbplatser eller andra datakällor som stöds av Power BI.

 4. När alla data har importerats klickar du på Datasets (datauppsättningar), och klickar sedan på Create Report (skapa rapport) för att skapa en ny rapport i Power BI.

Fas 4: importera Visio visuellt till din Power BI-rapport

 1. I Power BI-rapporten klickar du på knappen ellips (...) i visualiserings fönstret och väljer sedan Importera från Marketplace.

 2. Sök efter "Visio", leta efter Visio Visual och klicka på Lägg till.

  Det nya Visio anpassade visuella objektet visas som en ikon i visualiserings fönstret.

  Den nya ikonen för anpassade visuella objekt

Fas 5: Infoga Visio-diagram i Power BI-rapporten

 1. Om du vill lägga till den visuella informationen i rapport arbets ytan klickar du på Visio-ikonen.

 2. I fönstret fält väljer du det Power BI-fält som unikt identifierar Visio-former och lägger sedan till det i avsnittet ID .

 3. Ange bädda in URL-adressen till ditt Visio-diagram på rapport arbets ytan.

  Om du är osäker på vilken URL-adress du ska använda öppnar du en ny webbläsare, går till det dokument bibliotek där Visio-ritningen finns och klickar på den för att öppna i Visio på webben. Öppna dialog rutan bädda in, kopiera den inbäddade URL-adressen för ritningen och klistra sedan in den i text rutan Ange fil-URL för att öppna Visio-diagram på Power BI-rapportens arbets yta. Om du redigerar diagrammet öppnar du dialog rutan bädda in genom att välja arkiv > dela > bädda in. Om du visar diagrammet öppnar du dialog rutan bädda in genom att välja Visa fler kommandon (...) > bädda in.

 4. Klicka på Anslut.

  Ditt Visio diagram visas i Visio visuellt och är kopplat till Power BI-data.

 5. Om du vill visa diagrammet i fokus läge klickar du på ellipsen (...) i Visio och väljer Redigera.

  Ange fokusläge

Fas 6: Länka Power BI-data till ditt Visio-diagram

 1. Expandera kart fönstret till höger om Visio visuellt. Visio Visual läser diagram egenskaperna eller formdata och länkar automatiskt till data med hjälp av de kopplade Power BI-ID-raderna. Standardfärger används, men du kan använda anpassningsalternativ om du vill ändra färger.

  Länka andra data

  Du kan länka ytterligare diagramegenskaper genom att klicka på Visio-former som inte är länkade och sedan klicka på Power BI-raden.

 2. Om du vill lägga till andra Power BI-kolumner som färger eller värden i diagrammet markerar du Power BI-kolumnerna och placerar dem sedan i området värden i Visio Visual.

  Länka fält till färger
 3. Stäng fokusläget genom att klicka på Back to report (tillbaka till rapporten).

  resultaten av anpassat visuellt Visio-objekt

Du kan nu fästa den här rapporten på en instrument panel och dela instrument panelen med ditt team.

Visio Visual stöder tvåvägs interaktivitet när du filtrerar i Power BI. Klicka på ett Power BI-visuellt element, till exempel liggande stapel, för att zooma in en mappad figur i Visio visuellt.

Överst på sidan

Använda Power BI-publicering på webben

Med Power BI Publicera på webbenkan du bädda in interaktiva Power BI-visualiseringar online, i blogg inlägg, webbplatser, e-post eller sociala medier. Visio Visual stöder Publicera till webben från Power BI- funktionalitet. För att göra detta ska den Visio-fil som bäddats in ha gäst åtkomst, vilket gör att webb användare utan att behöva autentisera sig själva. Kopiera URL: en för anonym delning eller gäst åtkomst för Visio-filen genom att gå till OneDrive för företag eller SharePoint Online och klicka på dela för Visio-filen. Klistra in URL-adressen i text rutan Ange fil-URL för att öppna Visio-diagram på Power BI-rapportens arbets yta (se steg 5: Infoga ditt Visio-diagram i Power BI-rapporten) och följ resten av stegen.

Överst på sidan

Inloggnings problem

Du bör vara medveten om följande inloggnings problem:

 • Inbäddade Visio-rapporter i Power BI   En Power BI-rapport kan bäddas in i program som Microsoft Teams eller appar från tredje part. Dessa appar kan blockera popup-fönster, till exempel inloggnings frågor. I det här fallet behöver Visio-filen åtkomst behörighet i SharePoint Online och OneDrive för företag. Om du inte gör det visas ett meddelande i Visio för att logga in, men programmet fortsätter blockera popup-fönstret för inloggning. 

 • Enkel inloggning    Visio visuellt i Power BI behöver åtkomst till det Visio-diagram du arbetar med, vilket betyder att du kan se ett meddelande. Om det inte går att komma åt Power BI-användarnas inloggnings uppgifter via autentisering med enkel inloggning kan användare som försöker visa Power BI-rapporten se en inloggnings uppmaning för att autentisera sig själva med Visio Visual.

 • Internet säkerhets zoner    Om du fortfarande har problem med att arbeta med Visio Visual med Internet Explorer kan du ha Power BI och SharePoint i olika Internet säkerhets zoner. Lägg till både Power BI-domänen och SharePoint-domänen i samma säkerhets zon i Internet alternativen och försök sedan att arbeta med Visio visuellt igen. Mer information finns i Ändra säkerhets- och sekretessinställningar för Internet Explorer 11.

Överst på sidan

Förbättra sid inläsnings tid och stöd för komplexa diagram

Antalet former (över 1000) i Visio-diagram och hur komplexa formerna är (geometri, skuggning etc.) påverkar inläsnings tiden för Visio-diagram i Power BI. Om du vill förbättra sid inläsningen tar du bort de former som du inte behöver från ett Visio-diagram eller lägger till dem i ett lager som börjar med # symbol enligt beskrivningen nedan. Du kan också ställa in teman till Inget tema på fliken design .

Lägga till former som kräver Power BI-datamappning till # lager i stora Visio-filer

Ett annat effektivt sätt att förbättra sid inläsnings tiden är att lägga till former som måste mappas till Power BI-data till ett lager med namnet # eller ett lager som börjar med tecknet # i din stora Visio-fil. Om diagrammet innehåller ett #-lager kan endast figurer i #-lagret mappas till Power BI-data. Ju färre former du har på# -lager desto bättre är sid inläsnings tiden.

Skärmbild av dialogrutan Lager i Visio

Det finns också andra fördelar med att använda #-lager:

 1. Stöd för komplexa diagram – om diagrammet har fler än 1000 former kan det stödas om former som kräver mappning till Power BI-data flyttas till# lager och det totala antalet former på# lager är mindre än 1000.

 2. Full åter givnings visning – vissa toningar och linje mönster återges inte i Visio visuellt som förväntat. Om de här formerna inte kräver mappning till Power BI-data kan de lämnas ut eller tas bort från# -lagren. Visio-visuell renderar allt annat än formerna på # -lager i PNG-format förbättrar inläsnings tiden.

Överst på sidan

Aktivera eller inaktivera automatisk zoom

Du kan ändra inställningarna för automatisk zoom vid markering av former eller under interaktioner med andra visuella effekter genom att aktivera eller inaktivera Autozoom till eller av på fliken Inställningar i visualiserings fönstret.

Fönstret Visualiseringar i Power BI

Överst på sidan

Hur skaffar jag Visio visuellt?

Du behöver ingen tvekan för att ta reda på hur ditt företag kan få ut mesta möjliga av integrationen av Visio med Power BI. Det är därför vi ger Microsoft 365 prenumeranter fem kostnads fria utvärderings instanser av Visio Visual. Dessa utvärderings instanser är fullt redigerbara och återstår så länge som den ursprungliga skaparen har använt sina fem instanser. Dessutom finns det inget att installera för test versionen – Visual Test versionen av Visio är omedelbart tillgänglig i Power BI till alla Microsoft 365-användare. När du har använt alla utvärderings instanser kan olicensierade användare ändå Visa och bädda in fil länkar. Om du vill behålla fullständig redigerings behörighet bör du köpa en Visio-prenumeration. Observera att vi inte kan erbjuda dessa kostnads fria test för företag som kör en miljö.

För redigering av Visio Visual i Power BI krävs en Visio abonnemang 1 eller Visio abonnemang 2 licens. Du kan gå till vår plan jämförelse och välja vilket alternativ som passar dig bäst. Om du är osäker på vilken plan som passar dig kan du prova dem gratis i 30 dagar (abonnemang 1 test version, abonnemang 2 prov). De här testen är åtskilda från Visio-visuella utvärderings versionen och du kan registrera dig för både utan att påverka din rätt till den andra.

Överst på sidan

Viktiga ytterligare anteckningar

 • Visio Visual stöds inte i Power BI rapport Server.

 • Data grafik som används för Visio-diagram från Visio Skriv bordet tas bort så att den kan användas av Power BI.

 • Det kan hända att vissa skillnader mellan diagram visas i Visio Station ära datorer och Power BI. Det här kan inträffa om diagrammet har komplexa format, teman och fyllningsmönster.

 • Om du lägger till nya former eller tar bort former som mappas till dina Power BI-data och den resulterande rapporten inte återges korrekt kan du prova att infoga Visio Visual och mappa formerna igen.

 • Om du har angett värdet "summera" för värden-fältet visas inte någon ändring i Visio visuellt i ett Power BI-visuellt objekt.

 • Om du vill visa Visio-visualiseringar i Power BI-Windows-appen uppgraderar du enheten till den senaste Windows Creators-uppdateringen.

 • Visio visuellt kan bara använda en enda SharePoint Online-server om Visio filer lagras i Power BI-mobilappar.

 • Visio Visual kräver cookies från tredje part för *. sharepoint.com och *. powerbi.com (eller respektive SharePoint och Power BI-domäner för ditt företag) för att tillåtas i den webbläsare som används.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×