Lägga till webbläsarfunktion i ett formulär

Använd webbläsarkontroller för att ange en URL och visa webbsidor i ett formulär. Access har två versioner av den här kontrollen. I båda webbläsarkontrollerna kan du mappa Access-fält till URL-parametrar och skapa dynamiska webbsidor för varje formulärpost. du kan också bläddra bland filer och mappar genom att ange en URL till filen. Den traditionella webbläsarkontrollen för IE är baserad på webbläsaren Trident och fungerar med Internet Explorer 7.0 eller tidigare.

Den moderna webbläsarkontrollen för Microsoft Edge är baserad på Chromium-webbläsarmotorn och ger bättre funktionalitet och kompatibilitet med webbsidor. Du kan också komma åt moderna webbplatser som har stöd för HTML5 och interagera med Power Apps-webbsidor.

Obs!    Webbläsarkontrollen för Microsoft Edge kräver en Office 365-prenumeration och Microsoft Edge installerad på datorn. Den här webbläsaren installeras automatiskt med Office 365. Om du av någon anledning behöver installera den här webbläsaren kan du gå till Ladda ned den nya Microsoft Edge baserat på Chromium.

Lägga till en webbläsarkontroll i ett formulär

Att lägga till en webbläsarkontroll i ett formulär liknar andra kontroller, förutom att kontrollkällan är en URL.

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på formuläret där du vill lägga till en webbläsarkontroll och väljer sedan Layoutvy.

 2. Gör något av följande i gruppen Kontroller på fliken Design.

  • Om du vill lägga till webbläsarkontrollen för Microsoft Edge väljer du Webbläsarkontroll i Microsoft Edge.

  • Om du vill lägga till webbläsarkontrollen IE väljer du IE-webbläsarkontroll.

 3. Placera muspekaren på den plats där du vill infoga kontrollen och placera den genom att klicka. I Access öppnas dialogrutan Infoga hyperlänk.

  dialogrutan Infoga hyperlänk

 4. Gör något av följande:

  Lägga till en enkel URL

  Du vill att samma webbsida ska visas för varje post i formuläret. Webbsidan är till exempel en hjälpwebbplats eller kompletterande information för användaren.

  1. Välj Bläddra på webben till höger om rutan Adress.

  2. När önskad sida visas i webbläsaren kopierar du URL:en från adressfältet och stänger sedan webbläsaren.

  3. Välj OK i dialogrutan Infoga hyperlänk.

  Lägga till en URL med en frågesträng

  Du vill visa en annan webbsida för varje post i formuläret. Du kan använda en frågesträng som tilldelar värden till parametrar. Webbsidan är till exempel en karta som varierar beroende på adressfälten i varje post.

  1. Välj Bläddra på webben till höger om rutan Adress.

  2. Öppna webbläsaren och gå till sidan som du vill visa i kontrollen.

  3. Klistra in URL:en i rutan Adress i dialogrutan Infoga hyperlänk och tryck sedan på Tabb.

   Access rensar adressrutan och avgränsar (eller parsar) URL:en i lämpliga rutor: Bas-URL,sökvägaroch parametrar. Den fullständiga URL-adressen visas i en ruta under listorna Sökvägaroch Parametrar.

  4. Om du vill ställa in webbläsarkontrollen så att dess URL-adress ändras baserat på de data som visas i formuläret ersätter du lämpliga URL-komponenter med uttryck som refererar till kontroller i formuläret. Gör så här för varje del som du vill ersätta:

   1. Klicka på sökvägen eller parametern som du vill ersätta och klicka sedan på knappen Skapa Bild av knapp .

   2. Om elementlistorna inte visas i dialogrutan Uttrycksverktyget klickar du på Mer >> för att visa dem.

   3. Leta reda på den kontroll i elementlistorna som innehåller de data som du vill ska ersätta sökvägen eller parametern och dubbelklicka sedan på den för att lägga till den i uttrycksrutan.

   4. Om det finns andra beräkningar som måste utföras med värdet lägger du till nödvändiga operatorer och uttryckselement. Stäng sedan Uttrycksverktyget genom att klicka på OK.

   Mer information om hur du skapar uttryck finns i Använda Access-uttryck.

  5. Välj OK i dialogrutan Infoga hyperlänk.

Du kan också skriva in bas-URL:en, sökvägar och parametrar direkt i rutorna. Mer information om hur du skapar Bing-kartor finns i dokumentationen till Bing Maps.

Överst på sidan

Ändra plats och storlek på en webbläsarkontroll

När du placerar webbläsarkontrollern i ett formulär för första gången kan den ta upp en ganska liten cell i layouten. I de flesta fall behöver du justera layouten så att så mycket av webbsidan som möjligt visas. Ett bra sätt att komma igång är att sammanfoga cellen som innehåller kontrollen med omkringliggande tomma celler:

 1. Markera cellen som innehåller webbläsarkontrollen.

 2. Håll ned Ctrl och markera intilliggande tomma celler som du vill att kontrollen ska omfatta.

 3. Klicka på Sammanfoga i gruppen Sammanfoga/dela på fliken Ordna.

 4. Ändra storlek på cellen som skapas genom att markera den och dra i dess kanter tills den får önskad storlek.

Överst på sidan

Ändra kontrollkällan för en webbläsarkontroll

När du har lagt till en webbläsarkontroll i ett formulär kan du behöva göra ytterligare ändringar i dess kontrollkälla (URL). Använd följande procedur för att öppna dialogrutan Infoga hyperlänk där du kan utföra dina ändringar.

 1. Högerklicka på formuläret som innehåller webbläsarkontrollen i navigeringsfönstret och klicka sedan på Layoutvy.

 2. Högerklicka på webbläsarkontrollen och klicka sedan Skapa hyperlänk.

 3. Utför önskade ändringar av URL-delarna i dialogrutan Infoga hyperlänk och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Konvertera en webbläsarkontroll

Du kan konvertera en webbläsarkontroll i IE till en webbläsarkontroll i Microsoft Edge för att enklare uppgradera ett befintligt formulär. Du kan också konvertera en webbläsarkontroll från Microsoft Edge till en IE-webbläsarkontroll om du behöver använda samma webbläsarkontroll i olika Access-versioner.

Konvertera en IE-webbläsarkontroll till en webbläsarkontroll i Edge

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och välj sedan Designvy.

 2. Högerklicka på den aktuella webbläsarkontrollen i IE,hovra över Ändra till och välj sedan Webbläsarkontroll i Microsoft Edge.

 3. Microsoft visar meddelandet "TBD". Välj Ja om du vill fortsätta konverteringen eller välj Nej om du vill stoppa konverteringen.

Konvertera en webbläsarkontroll i Microsoft Edge till en IE-webbläsarkontroll

 1. Högerklicka på formuläret i navigeringsfönstret och välj sedan Designvy.

 2. Högerklicka på den aktuella Edge-webbläsarkontrollen,hovra över Ändra till och välj sedan IE-webbläsarkontroll.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×