Länka projekt för att skapa ett överordnat projekt i Project skrivbordsversion

Länka projekt för att skapa ett överordnat projekt i Project skrivbordsversion

Office 365-prenumeration, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

För att hålla ett större projekt mer organiserat kan du länka flera projektfiler tillsammans för att skapa ett överordnat projekt/underprojekt (kallas även externa beroenden). Ett byggprojekt kan till exempel ha delprojektfiler för rör, el och dräkt.

Länka Project-filer

 1. Skapa separata Project-filer för varje delprojekt och öppna eller skapa sedan det projekt som du vill ska vara huvudprojekt.

 2. I huvudprojektet klickar du på Visa >Gantt-schema.

 3. I fältet Aktivitetsnamn klickar du på raden under vilken du vill infoga delprojekt. Du kan infoga ett delprojekt var som helst i aktivitetslistan för huvudprojektet.

 4. Klicka > projektprojekt.

  Menyfliksområdet Projekt med kommandot Infoga delprojekt.

 5. Markera det delprojekt du vill infoga i rutan Infoga projekt.

  • Om du vill infoga flera delprojekt håller du ned Ctrl och klickar på delprojekten i den ordning som du vill infoga dem.

  • I de flesta fall är kryssrutan Länka till projekt markerad, så att ändringar i underprojektet återspeglas i huvudprojektet och vice versa. Om du bara vill kopiera delprojektet till huvudprojektet utan att filerna är dynamiskt länkade avmarkerar du rutan.

 6. Klicka Infoga , eller om du vill infoga ett projekt i skrivskyddad format klickar du på pilen på knappen Infoga och sedan på Infoga skrivskyddad. Om du infogar ett projekt skrivskyddat skapas en länk mellan de två projekten, men du kan inte uppdatera delprojektet från huvudprojektet. Om du däremot uppdaterar delprojektfilen direkt återspeglas ändringarna i huvudprojektet. Alternativet Infoga skrivskyddat är bara tillgängligt om rutan Länka till projekt är markerad.

Undvika dubblettresursnamn i länkade projekt

Om du länkar projekt som har resurser med samma namn skapas dubbletter av resursnamn, vilket kan vara förvirrande. Du kan undvika detta genom att avmarkera rutan Länka till projekt i dialogrutan Infoga projekt. På så sätt säkerställer du att resursinformationen i huvudprojektet (t.ex. lönesatser och resurskalendrar) används under delprojektresursinformationen.

Obs!: När du uppdaterar ett olänkat delprojekt inifrån huvudprojektet visas inte den här ändringen i den ursprungliga underprojektfilen.

Ordna om underprojekt i huvudprojektet

Om du har infogat en underprojekt i en huvudprojekt och vill ordna om aktivitetslistan kan du flytta infogat projekt uppåt eller nedåt i aktivitetslistan.

 1. Välj Visa > Gantt-schema.

 2. Markera den ID-nummer av sammanfattningsaktivitet representerar det infogade projektet som du vill flytta.

 3. Högerklicka och välj Klipp ut för att ta bort det infogade projektet.

  Obs!: Genom att klippa och klistra in aktiviteten kan du ändra aktivitetens unikt ID (skiljer sig från aktivitets-ID i kolumnen längst till vänster i Tabellen Post) när den klistras in i aktivitetslistan på en annan plats. Om du vill flytta aktiviteten utan att ändra det unika ID:t kan du dra aktiviteten till den nya positionen i aktivitetslistan. Om du vill dra aktiviteten placerar du pekaren över Aktivitets-ID:t i ID-fältet. När den ändras till en fyrvägspil drar du uppgiften till den nya platsen. Informationen tas bara bort från projektplanen, den tas inte bort förrän du klistrar in den igen.

 4. Välj ID-numret för aktiviteten nedan där du vill att projektet ska visas i aktivitetslistan.

  Obs!: Om du infogar eller klistrar in ett projekt under ett annat infogat projekt där endast projektsammanfattningsaktivitet visas läggs projektet du infogar eller klistrar in på samma nivå som det infogade projektet ovanför. Om du däremot infogar eller klistrar in under ett infogat projekt som har alla aktiviteter, blir projektet som du infogar eller klistrar in ett underprojekt av det infogade projektet ovanför det.

 5. Klicka på Klistra in för att klistra in projektet ovanför den markerade raden.

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

När ska jag använda korsprojektlänkar i stället för projektberoenden?

Om projektet har en specifik aktivitet som är beroende av en viss aktivitet i ett annat projekt kan du använda korsprojektlänkar för att koppla aktivitetsdatumen till varandra. På så sätt återspeglas de nya datumen i din egen aktivitet om aktiviteten som du är beroende av blir beroende av halka. Om projektet är beroende av en del av ett annat projekt, och beroendet inte nödvändigtvis är kopplat till en specifik aktivitet, kan du använda samband mellan projekt för att identifiera exakt vad varje projekt för med sig i relationen.

 1. Öppna båda projekten: projektet som innehåller aktiviteten du vill länka till och projektet som innehåller den aktivitet som du vill länka från.

  fönstermenyn för ett av projekten klickar du på Ordna alla.

 2. Klicka på den aktivitet som du vill skapa ett beroende för till en extern föregående aktivitet.

 3. Klicka Bild av knapp och sedan på fliken Föregående.

 4. I ID-kolumnen skriver du projektnamnet och aktivitets-ID-numret för den externa föregående kolumnen, avgränsade med ett omslag. Skriv till exempel Project1\1 för aktivitets-ID 1 i en fil med namnet Projekt1.

Som standard meddelas du om data i ett externt länkat projekt har ändrats. Externa föregående och efterföljande aktiviteter och hur de påverkar schemat visas när du öppnar ett projekt med externa länkar och du kan välja att acceptera några eller alla ändringar.

 • Båda projekten måste sparas innan du kan länka till en extern aktivitet.

 • När du länkar aktiviteter i olika projekt som lagras i Microsoft Office Project Server måste den föregående aktivitetens ID vara rätt formaterad. I dialogrutan Aktivitetsinformation, på fliken Föregående, i kolumnen ID måste aktivitets-ID:t vara formaterat enligt följande exempel: <>\projekt1\42. I det här exemplet är projekt1 namnet på projektet som innehåller föregående och 42 är aktivitets-ID för den föregående aktiviteten.

 • Externt länkade aktiviteter visas nedtonat i aktivitetslistan. Om du dubbelklickar på en aktivitet med en extern efterföljande aktivitet eller en extern föregående öppnas projektet som innehåller den externa aktiviteten, om projektet är tillgängligt.

Jag har länkat aktiviteter mellan projekt, men informationen stämmer inte överens.

När du använder alternativet Klistra in länk i dialogrutan Klistra in special (redigera-menyn) för att ansluta aktiviteter används OLE (Object Linking and Embedding) i Project för att skapa anslutningen. Endast de fält som du har markerat är länkade. Det kan finnas många fler informationsfält kopplade till en aktivitet som påverkar hur aktiviteten schemaläggs, och dessa fält kan vara dolda om du har en delad vy.

Om du behöver skapa ett samband mellan aktiviteter i olika projekt kan du skapa externa beroenden (i stället för att klistra in en länk) för att upprätthålla ett korrekt schema.

När du använder alternativet Klistra in länk markerar du enskilda fält i stället för hela rader och länkar så mycket information som behövs för att undvika schemakonflikter.

Läs mer

Planer i planer: huvudprojekt och underprojekt

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×