Länka till, eller importera data från, Azure SQL Server-databas

Länka till, eller importera data från, Azure SQL Server-databas

Du kan länka till eller importera data från en SQL-databas (en hanterad högprestandadatabas som används för affärskritiska program). Mer information finns i SQL-databas – Molndatabas som tjänst.

 • När du länkar till data skapar Access en tvåvägsanslutning som synkroniserar förändringar av data i Access och SQL-databasen.

 • När du importerar data skapar Access en kopia, vilket betyder att förändringar i Access eller SQL-databasen innebär att databaserna inte längre är synkroniserade.

Översikt över Access-anslutning till SQL Server

Innan du börjar

Grundläggande förberedelser

Vill du att det ska gå smidigare? Gör då följande förberedelser innan du länkar eller importerar:

 • Ta reda på Azure SQL Server-databasens namn, identifiera nödvändig anslutningsinformation och välj autentiseringsmetod (Windows eller SQL Server). Mer information om de fyra metoderna för autentisering finns i Anslut till server (Database Engine) och Skydda databasen.

 • Identifiera tabeller eller vyer som du vill länka till eller importera samt unika fältvärden för länkade tabeller. Du kan länka till eller importera fler än en tabell eller vy i samma operation.

 • Kontrollera antalet kolumner i varje tabell eller vy. Access stöder inte fler än 255 fält i samma tabell, bara de första 255 kolumnerna länkas eller importeras. Genom att skapa en vy i Azure SQL Server-databasen kan du nå kolumner bortom denna gräns.

 • Fastställ den totala mängden data som ska importeras. En Access-databas kan vara maximalt två gigabyte stor, minus det utrymme som krävs för systemobjekt. Om Azure SQL Server-databasen innehåller stora tabeller är det möjligt att du inte kan importera alla till en och samma Access-databas. Om så är fallet bör du överväga att länka i stället för att importera.

 • Skydda Access-databasen och anslutningsinformationen i den genom att använda en betrodd plats och ett databaslösenord. Detta är särskilt viktigt om du väljer att spara SQL Server-lösenordet i Access.

 • Förbered för ytterligare relationer. Access skapar inte automatiskt relationer mellan relaterade tabeller i slutet av importen. Du kan manuellt skapa relationer mellan nya och befintliga tabeller i fönstret Relationer. Mer information finns i Vad är fönstret Relationer? och Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Konfigurera Azure SQL Server-miljön

Din organisation kanske redan har ett Microsoft Azure-konto och en Azure SQL Server-databas som du kan använda. Om så inte är fallet kan du göra följande:

 1. Skapa ett Azure-konto. Mer information finns i Skapa ett kostnadsfritt Azure-konto i dag.

 2. Om du inte har tillgång till en Azure SQL Server-databas kan skapa en egen. Mer information finns i artikeln om du hur du skapar en Azure SQL-databas i Azure-portalen.

Se till att behålla viktig information så att du kommer ihåg den, till exempel inloggningsuppgifter och kontonamn.

Skapa en brandväggsregel

Innan du ansluter till en Microsoft Azure SQL Database-server måste databasadministratören skapa brandväggsregler på servernivå. Dessa regler specificerar den offentliga IP-adressen (Internet Protocol) som ger varje enhet klientåtkomst till servern genom Azure-brandväggen. Kontrollera om din organisations offentliga IP-adress är statisk eller dynamisk:

 • Om den offentliga IP-adressen är statisk, är den alltid densamma. Du kan ange en brandväggsregel för denna offentliga IP-adress.

 • Om den offentliga IP-adressen är dynamisk kan den ändras över tid. Du måste då ange en brandväggsregel med ett intervall av offentliga IP-adresser. Tänk på att den offentliga IP-adressen som används av din enhet för att ansluta till Azure SQL-databasen kan skilja sig från den offentliga IP-adressen som visas i din dators konfigurationsinställningar för IP-adresser.

För att undvika förvirring rekommenderar vi följande procedurer.

 1. Logga in på ditt Microsoft Azure-konto och gå till Windows Azure-portalen.

 2. På sidan Microsoft Azure SQL-databaser klickar du på önskad databas.

 3. I fönstret för snabböversikt klickar du på Hantera tillåtna IP-adresser, och gör sedan något av följande:

  Skapa brandväggsregel för en enda enhet    Använd den här metoden för testning och utveckling, eller i ett småföretag, eller när du vet att den offentliga IP-adressen är statisk.

  • I avsnittet Tillåtna IP-adresser väljer du Lägg till i tillåtna IP-adresser för att din offentliga IP-adress ska kunna nå databasen genom brandväggen. Azure-portalen visar rätt offentlig IP-adress för din klientenhet ovanför avsnittet med regelnamn.

  Skapa en brandväggsregel för ett intervall av IP-adresser Använd den här metoden för att ge många användare i samma miljö åtkomst, eller när den offentliga IP-adressen är dynamisk. Kontakta din IT-avdelning eller din Internet-leverantör för att erhålla en grupp offentliga IP-adresser.

  1. Ange ett beskrivande namn för regeln under REGELNAMN.

  2. Under START-IP ange du den första offentliga IP-adressen i intervallet.

  3. Under SLUT-IP anger du den sista offentliga IP-adressen i intervallet.

Det kan ta upp till fem minuter för att brandväggsregeln ska börja gälla. Mer information finns i Azure SQL Database-brandväggsregler.

Fas 1: Komma igång

 1. Markera Externa Data > Ny datakälla > Från databas > Från SQL Server.

 2. I dialogrutan Hämta externa data – ODBC-databas gör du något av följande:

  • Importera data genom att välja Importera källdata till en ny tabell i den aktuella databasen.

  • Länka till data genom att välja Länka till datakällan genom att skapa en länkad tabell.

 3. Välj OK.

Fas 2: Skapa eller återanvända en DSN-fil

Du kan skapa en DSN-fil eller återanvända en befintlig. Använd en DSN-fil om du vill förlita dig på samma anslutningsinformation för olika länk- och importoperationer, eller dela med ett annat program som också använder DSN-filer. Du kan skapa en DSN-fil med hjälp av Dataanslutningshanteraren. Mer information finns i Administrera ODBC-datakällor.

Även om du fortfarande kan använda tidigare versioner av SQL ODBC-drivrutinen rekommenderar vi version 13.1, som har många förbättringar och stöd för de nya funktionerna i SQL Server 2016. Mer information finns i artikeln om Microsoft ODBC-drivrutin för SQL Server i Windows.

 1. Gör något av följande:

  • Om DSN-filen som du vill använda redan finns väljer du den i listan.

   Dialogrutan Välj datakälla

   Beroende på vilken autentiseringsmetod du angav i anslutningsinformationen kan du behöva ange ett lösenord igen.

  • Så här skapar du en ny DSN-fil:

   1. Välj Ny.

    Dialogrutan Skapa en ny datakälla
   2. Välj ODBC-drivrutin 13 för SQL Server och klicka på Nästa.

   3. Ange namn för DSN-filen eller klicka på Bläddra för att skapa filen på en annan plats.

 2. Klicka på Nästa, granska den sammanfattande informationen och klicka sedan på Slutför.

Fas 3: Använd guiden Skapa en ny datakälla för SQL Server

I guiden Skapa en ny datakälla för SQL Server gör du följande:

 1. Ange identifieringsinformation på första sidan:

  • I rutan Beskrivning kan du, om du vill, ange information om DSN-filen.

  • I rutan Server anger du namnet på Azure SQL Server-databasen. Exempelvis ”minAzureDB.database.windows.net”. Klicka inte på nedpilen.

 2. Välj något av följande autentiseringsmetoder på sida två:

 3. På sidorna tre och fyra kan du välja olika alternativ för att anpassa anslutningen. Mer information om dessa alternativ finns i artikeln om Microsoft ODBC-drivrutin för SQL Server.

 4. Ett fönster visas som bekräftar dina inställningar. Välj Testa datakällan för att bekräfta anslutningen.

 5. Du kan behöva logga in i databasen. I dialogrutan Inloggning på SQL Server anger du inloggnings-ID och lösenord. Om du vill ändra inställningarna väljer du Alternativ.

Fas 4: Välj tabeller och vyer att länka till eller importera

 1. Under Tabeller i dialogrutan Länka tabeller eller Importera objekt markerar du alla tabeller eller vyer som du vill länka till eller importera och klickar sedan på OK.

  Lista med tabeller att länka eller importera
 2. Vid länkning väljer du om du vill Spara lösenord.

  Säkerhet    Genom att välja detta alternativ behöver du inte ange autentiseringsuppgifter varje gång du öppnar Access för att hantera data. Detta lagrar dock ett okrypterat lösenord i Access-databasen, vilket innebär att personer som kan komma åt innehållet också kan se användarnamn och lösenord. Om du väljer det här alternativet rekommenderar vi att du lagrar Access-databas på en betrodd plats och skapar ett lösenord för Access-databasen. Mer information finns i Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd och Kryptera en databas med hjälp av lösenord.

  Obs!    Om du bestämmer dig för att inte spara lösenordet, men sedan ändrar dig, måste du ta bort och skapa den länkade tabellen igen och sedan välja Spara lösenord.

Fas 5: Skapa specifikationer och uppgifter (endast vid import)

Resultat

När en länk- eller importoperation har slutförts visas tabellerna i navigeringsfönstret med samma namn som SQL Server-tabellen eller -vyn kombinerad med ägarnamnet. Till exempel om SQL-namnet är dbo. Produkten, namnet på Access heter dbo_Product. Om namnet redan används läggs "1" till efter den nya tabellens namn, till exempel om namnet dbo_Product1. Om dbo_Product1 redan används skapas data i Access dbo_Product2 och så vidare. Men du kan ge tabellerna mer beskrivande namn.

Vid en import skriver Access aldrig över en tabell i databasen. Även om du kan bifoga SQL Server-data direkt i en befintlig tabell kan du skapa en tilläggsfråga som lägger till data när du importerat data från liknande tabeller.

I en länkoperation kommer kolumner som är skrivskyddade i en Azure SQL Server-tabell också att vara skrivskyddade i Access.

Tips    Hovra över tabellen i Access-navigeringsfönstret för att se anslutningssträngen.

Uppdatera utseendet på den länkade tabellen

Du kan inte lägga till, ta bort eller ändra kolumner, eller ändra datatyper i en länkad tabell. Om du vill göra designändringar måste det ske i Azure SQL Server-databasen. Uppdatera de länkade tabellerna för att se designändringarna i Access:

 1. Markera Externa data > Länkhanteraren.

 2. Markera alla länkade tabeller som du vill uppdatera, klicka på OK och välj sedan Stäng.

Jämföra datatyper

Namnen på datatyper i Access skiljer sig från namnen på datatyper i Azure SQL Server. En Azure SQL Server-kolumn med datatypen bit importeras eller länkas till Access som datatypen Ja/Nej. Mer information finns i Jämförelse av datatyper i Access och SQL Server.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×