Länkade objekt och inbäddade objekt

Support för Office 2010 upphörde den 13 oktober 2020

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

När du infogar ett objekt skapas en dynamisk länk mellan det innehåll du har infogat och det innehåll skapats i ett annat Microsoft Office-program. När du infogar innehåll som ett länkat eller inbäddat objekt kan du arbeta med det i det ursprungliga programmet, till skillnad från när du klistrar in innehåll (genom att till exempel trycka på CTRL+V).

Om du exempelvis infogar kalkylbladsceller i dokumentet som ett Excel-objekt, körs Excel när du dubbelklickar i cellerna och du kan arbeta med innehållet med hjälp av Excel-kommandon.

Förstå skillnaderna mellan länkade objekt och inbäddade objekt

De huvudsakliga skillnaderna mellan länkade objekt och inbäddade objekt är var data lagras och hur du uppdaterar data efter att de har placerats i Word-filen.

Du placerar antingen en länk till objektet eller en kopia av objektet i dokumentet. Du kan infoga objekt på det här sättet från valfritt program som stöder OLE-tekniken, det vill säga teknik för att länka och bädda in objekt.

En månadsrapport kan till exempel innehålla information som hanteras separat i ett Microsoft Excel-kalkylblad. Om du länkar rapporten till kalkylbladet, uppdateras data i rapporten varje gång som källfilen uppdateras. Om du bäddar in kalkylbladet i rapporten kommer rapporten att innehålla en statisk kopia av data.

Linked and embedded objects in an Office for Windows document

1. Inbäddade objekt

2. Länkade objekt

3. Källfil

Länkade objekt

När ett objekt är länkat uppdateras informationen när du ändrar källfilen. Den länkade informationen lagras i källfilen. I Word-filen, eller målfilen, lagras bara var källfilen finns och en representation av länkade data visas. Använd länkade objekt om du vill hålla nere filstorleken.

Länkning kan också vara bra att använda då du vill infoga information som lagras någon annanstans, till exempel information från någon annan avdelning och också när du vill hålla informationen i Word aktuell.

Inbäddade objekt

När du bäddar in ett Excel-objekt ändras inte informationen i Word-filen om du ändrar källfilen från Excel. Inbäddade objekt blir en del av Word-filen och är, när de infogats, inte längre en del av källfilen.

Eftersom informationen helt och hållet finns i ett Word-dokument, är det användbart att bädda in objekt när du inte vill att informationen ska återspegla ändringarna i källfilen, eller när du inte vill att de som får dokumentet ska behöva att uppdatera den länkade informationen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×