Lär dig mer om listvyer

Tack för att du intresserar dig mer. Skicka feedback till oss genom att klicka på Hjälp oss förbättra Office i det nedre högra hörnet i Excel på webben fönstret. 

Under tiden här är några vanliga frågor om listvyer.

S Vad är en listvy?

Kallas Listvyer är ett nyskapande sätt att låta dig skapa anpassade vyer i ett Excel-kalkylblad utan att störas av andra. Du kan till exempel skapa ett filter för att visa endast de poster som är viktiga för dig, utan att det påverkas av andra sorteringar och filtreringar i dokumentet. Du kan till och med skapa flera listvyer i samma kalkyl blad. De redigeringar på cell nivå som du gör sparas automatiskt i arbets boken oavsett vilken vy du befinner dig i.

F: Hur skapar jag en listvy?

A: tre sätt:

  1. Om andra arbetar med filen kan du sortera eller filtrera så frågar vi dig om du vill tillämpa denna sortering eller ett filter för bara dig eller alla. Då kommer du till en listvy.

  2. Om du vill skapa en listvy innan andra börjar arbeta i filen kan du gå till fliken Visa och klicka på ny.

  3. Om du vill skapa en listvy från en tabell kan du slutligen välja en filter knapp för kolumn rubriker, klicka på listvy> ny listvy.

S Hur sparar jag en listvy?

Kallas Du kan klicka på knappen Behåll på fliken Visa eller byta namn på bladet i den nedrullningsbara List rutan på fliken Visa. När du stänger din listvy får du även en dialog ruta där du tillfrågas om du vill byta namn på och behålla vyn eller inte behålla den.

S Hur tar jag bort listvyn?

Kallas Du kan klicka på knappen Avsluta på fliken Visa .  Om du är redo att stänga filen kan du stänga webbläsaren, och nästa gång du kommer tillbaka kommer du att finnas i filens standardvy utan en aktiv listvy.

S Varför ska jag använda en listvy?

Kallas Om du vill sortera och filtrera utan att påverka andra personer.

S Varför skulle jag inte vilja använda en listvy?

Kallas Om du i första hand arbetar med en Excel-arbetsbok och inte behöver oroa dig för att andra stör dig med sortering och filtrering.

S Är en listvy privat och bara för mig?

Kallas Egentligen är listvyer inte tillgängliga för alla som delar en arbets bok. När du aktiverar en listvy döljs resultaten av andra, men de kan fortfarande aktivera en vy på deras slut.

S Vad är det maximala antalet listvyer jag kan göra?

Kallas Maximalt antal listvyer du kan göra är 256 per ark.

S Vad händer om jag råkar ta bort en listvy och vill återställa den?

Kallas Om du vill återställa en borttagen listvy använder du fönstret versions historik för att återställa den från versionen innan du tar bort den. Gå till fil> information> versions historik för att öppna fönstret.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Listvyer i Excel.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×