Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vad har hänt med menyerna och verktygsfälten? De har i Microsoft Project 2010 ersatts med menyfliksområdet, som hjälper dig att snabbt hitta de kommandon som du behöver utföra en uppgift. Kommandon är ordnade i logiska grupper som samlats in tillsammans under flikar.

Det här dokumentet innehåller en generell översikt över vad du kan hitta på varje flik i menyfliksområdet, följt av ett kort exempel på hur du använder menyfliksområdet för att utföra en grundläggande projektledningsaktivitet. Dokumentet innehåller också hänvisningar till mer detaljerad information om den aktiviteten.

I den här artikeln

Fliken Aktivitet

Fliken uppgift innehåller knappar för att lägga till formatering och arbeta med aktiviteter. Du kan markera procent slutfört, Länka aktiviteter till varandraoch Inaktivera en aktivitetfrån gruppen schema. Du kan också konvertera manuellt schemalagda aktiviteter till automatiskt schemalagda aktiviteter från gruppen uppgifter.

Exempel på användning: Schemaläggning uppifrån och ned

 1. Lägg till en sammanfattningsaktivitet ovanför de aktiviteter som du vill ta med i den i vyn Gantt-schema.

 2. Markera den uppsättning aktiviteter som du vill placera under en sammanfattningsaktivitet.

 3. Klicka på knappen indrag på fliken aktivitet i gruppen schema.

  Fliken Aktivitet i gruppen Schema

En detaljerad beskrivning av uppifrån och ned schemaläggning finns i Projektplanering uppifrån och ned med sammanfattningsaktiviteter (eller faser).

Exempel på användning: Användarstyrd schemaläggning

 1. Markera en eller flera manuellt schemalagda aktiviteter i vyn Gantt-schema.

 2. Klicka på Schemalägg automatiskt på fliken aktivitet i gruppen uppgifter.

  Fliken Uppgift, gruppen Uppgifter

 3. Project 2010 införlivar uppgifterna i det befintliga schemat.

En fullständig beskrivning av manuell och automatisk schemaläggning alternativen i Project 2010 finns i hur schemaläggning fungerar i Project.

Överst på sidan

Fliken Resurs

Knapparna på fliken resurs kan du ofta komplext verksamheten för att hantera resurser som arbetar med projektet. Från den här fliken kan du lägga till resurser, tilldela dem uppgifter och jämna ut resurser som är överbelagda. Du kan också starta kraftfulla grupplanering från den här fliken.

Exempel på användning: Grupplanering

 1. Öppna ett projekt som innehåller resurser som har tilldelats aktiviteter.

 2. Klicka på Grupplanering i gruppen Visa på fliken Resurs.

  Bild av gruppen Visa

 3. Grupplanering visas.

  Bild av vyn Teamplanering

Nu när vyn grupplanering finns här kan vill du förmodligen veta hur du använder den. Kolla in Visa din grupps arbete med vyn grupplanering.

Överst på sidan

Fliken Projekt

Använd fliken Projekt när du vill hantera avancerade projektfunktioner som rör egenskaper, schemaläggning och rapportering. Du kan till exempel lägga till anpassade fält, definiera strukturkoder, infoga underprojekt och generera visuella rapporter från fliken Projekt.

Exempel på användning: Ange en originalplan

 1. Markera de aktiviteter som du vill ta med i originalplanen i en Gantt-schemavy. Om du vill ange en originalplan för hela projektet hoppar du över det här steget.

 2. Klicka på Ange originalplan i gruppen Schema på fliken Projekt och sedan på Ange originalplan igen på den meny som visas.

  Bild av gruppen Schema

 3. Markera originalplanen och de parametrar som du vill ange för den i dialogrutan Ange originalplan.

En detaljerad beskrivning av hur baslinjer, se Skapa eller uppdatera en originalplan eller interimsplan.

Överst på sidan

Fliken Visa

På fliken Visa är en som rör butik för att välja olika vyer som är tillgängliga i Project 2010 och för att anpassa den aktuella vyn. Det är också där du kan lägga till en tidslinje i din egen vy.

Exempel på användning: Lägga till en tidslinje i en vy

 1. Markera valfri typ av vy.

 2. Markera kryssrutan Tidslinje i gruppen Delad vy på fliken Visa.

  Bild av gruppen Delad vy

 3. Tidslinjevyn visas nedanför menyfliksområdet.

  Bild av vyn Tidslinje

 4. Klicka på fliken Format om du vill komma åt alternativ för att anpassa tidslinjen.

Obs!: Det går inte att markera kryssrutorna Tidslinje och Information samtidigt. Du måste välja antingen den ena eller den andra vyn.

Överst på sidan

Fliken Format

Med knapparna på fliken Format kan du anpassa text, kolumner, färger och andra element för varje typ av vy. Grupperna och knapparna på fliken Format skiljer sig helt för varje typ av vy. De ändras automatiskt när du byter vy.

På följande bild visas fliken Format för en Gantt-schemavy.

Bild av fliken Format för Gantt-schema

Exempel på användning: Ändra färgen på aktivitetsstaplar

 1. Klicka på Gantt-schema i gruppen Aktivitetsvyer på fliken Visa.

  Bild av gruppen Aktivitetsvyer

 2. Klicka på ett format i listan Format för Gantt-schema i gruppen Format för Gantt-schema på fliken Format.

  Bild av gruppen Format för Gantt-schema

 3. Färgerna på aktivitetsstaplarna för hela projektet uppdateras omedelbart.

Det är ganska enkelt! Men det finns många fler sätt som du kan anpassa aktivitetsstaplar förutom att tillämpa fördefinierade format. Se Formatera stapeldiagram av en Gantt-schemavy.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×