Läsa in eller ta bort en mall eller ett tilläggsprogram

Mallar kan lagra format, AutoText poster, autokorrigeringsposter, makron, verktygsfält, anpassade meny Inställningar och kortkommandon. När du laddar en mall blir den tillgänglig som en global mall som du kan använda när du arbetar med dokument som baseras på en annan mall.

Tillägg är tilläggsprogram som du kan installera för att utöka funktionerna i Microsoft Office Word genom att lägga till anpassade kommandon och specialiserade funktioner. Ett exempel på ett tilläggsprogram kanske är ett program som är utformat och distribuerat av företagets IT-avdelning för att markera företags namn i alla dokument som du öppnar på datorn.

Vad vill du göra?

Läsa in mallar och tillägg

När du laddar en mall eller ett tillägg är det bara laddat för det aktuella Word-sessionen. Om du avslutar och sedan startar om Word laddas inte mallen eller tillägget automatiskt.

 1. I Word 2010, 2013 eller 2016 väljer du fil > Inställningar> tillägg.

  I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och väljer sedan Word-alternativ > tillägg.

 2. Välj Word-tilläggi listan Hantera och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på fliken mallar .

 4. Under globala mallar och tilläggmarkerar du kryss rutan bredvid den mall eller det tillägg som du vill läsa in.

  Om den mall eller det tillägg som du vill använda inte visas i rutan klickar du på Lägg till, växlar till mappen som innehåller mallen eller tillägget du vill använda, klickar på den och klickar sedan på OK.

Överst på sidan

Ta bort mallar och tillägg

För att spara minne och förbättra Word-hastigheten är det en bra idé att ta bort mallar och tilläggsprogram som du inte använder ofta. När du tar bort en mall eller ett tillägg som finns i startmappen avaktiverar Word den här mallen för den aktuella Word-sessionen, men den läses automatiskt nästa gång du startar Word. När du tar bort en mall eller ett tillägg i en annan mapp är den inte tillgänglig förrän du laddar om den. Om du vill ta bort en mall eller ett tillägg från Word måste du ta bort mallen eller tillägget från dialog rutan mallar och tillägg.

 1. I Word 2010, 2013 eller 2016 väljer du fil > Inställningar> tillägg.

  I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och väljer sedan Word-alternativ > tillägg.

 2. Välj Word-tilläggi listan Hantera och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på fliken mallar .

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en mall eller ett tillägg, men lämna den under globala mallar och tillägg, avmarkerar du kryss rutan bredvid namnet på objektet.

  • Om du vill inaktivera en mall eller ett tillägg och ta bort det från rutan under globala mallar och tilläggklickar du på objektet i rutan och klickar sedan på ta bort.

Observera följande om att ta bort mallar och tillägg:

 • Knappen ta bort är inte tillgänglig när mallen du väljer finns i startmappen.

 • När du avaktiverar en mall eller ett tillägg tar du inte bort den från datorn – det är bara att vara otillgänglig. Den plats där du har sparat mallen eller tillägget avgör om den läses in när du startar Word.

Överst på sidan

Göra en mall eller ett tillägg tillgängligt när du startar Word

Om du vill att en mall eller ett tillägg ska vara tillgängligt när du startar Word kan du spara tillägget eller mallen i startmappen. Så här hittar du den aktuella platsen för startmappen:

 1. I Word 2010, 2013 eller 2016 väljer du fil > alternativ > Avancerat.

  I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och väljer sedan Word-alternativ > Avancerat.

 2. Bläddra ned till Allmäntoch klicka på sökvägar.

 3. Anteckna platsen för Start. Spara till den här platsen den mall eller det tillägg som du vill använda när du startar Word.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×