Låsa celler för att skydda dem i Excel för Mac

Du kan låsa celler och skydda dem för att förhindra att användare avsiktligt eller oavsiktligt ändrar, flyttar eller tar bort viktiga data. Du låser cellerna i två steg: lägg till formateringen Lås på cellerna och slå sedan på skyddet för arket.

Så här låser du celler

 1. Markera de celler du vill låsa.

 2. Klicka på Celler eller tryck på KOMMANDO + 1 i menyn Format.

 3. Klicka på fliken Skydd och se sedan till att rutan Låst är markerad.

  Obs!: Standardinställningen är att alla celler har formateringen Låst, om du inte har stängt av den.

 4. Om några celler ska vara upplåsta markerar du dem. Tryck på KOMMANDO + 1. Avmarkera rutan Låst så att den inte är markerad.

 5. Klicka på Skydda blad eller Skydda arbetsbok på fliken Granska. Ange ett lösenord för bladet eller arbetsboken och skriv sedan lösenordet igen under Verifiera.

  Obs!: Lösenordet är valfritt. Om du inte anger något lösenord kan alla användare låsa upp kalkylbladet och ändra det skyddade materialet. Se till att välja ett lösenord som är lätt att komma ihåg, eller skriv ned det och förvara det på en säker plats. Om du tappar bort det kommer du inte åt de skyddade delarna i arket.

 6. Om du inte vill att andra ska markera låsta celler avmarkerar du kryssrutan Markera låsta celler.

 7. Om du vill att andra ska kunna välja och skriva i olåsta celler markerar du Markera olåsta celler.

 8. Innan du slutför med OK vill du kanske att andra ska kunna göra saker med de låsta cellerna, som att markera eller formatera dem. I så fall väljer du vad andra ska kunna välja och ändra under Tillåt användare av det här bladet att.

 9. Klicka på OK.

Låsa upp celler

 1. Du kan behöva tillfälligt inaktivera skyddet för att kunna låsa upp cellerna. Klicka på Ta bort bladets skydd eller Ta bort arbetsboksskydd på fliken Granska. Skriv sedan lösenordet.

 2. Markera de celler du vill låsa upp.

 3. Tryck på KOMMANDO + 1. Avmarkera rutan Låst.

 4. Klicka på Skydda blad eller Skydda arbetsbok på fliken Granska om det finns celler som fortfarande behöver vara låsta. Skriv ett lösenord för bladet och bekräfta det genom att skriva det igen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×