Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

På samma sätt som du kan låta en assistent sköta din vanliga post kan en annan person, som kallas för delegera, ta emot och svara på e-postmeddelanden, mötesförfrågningar och -svar för din räkning. Du kan också tilldela ombudet ytterligare behörigheter, så att han eller hon kan läsa, skapa och ändra objekt i din Microsoft Exchange Server-postlåda.

Obs!: Det krävs ett Microsoft Exchange Server-konto.

I den här artikeln

Vad innebär Ombud?

Göra någon till mitt ombud

Ändra behörighet för ett ombud

Ändra ombudets behörighet till privata objekt

Vad innebär Ombud?

Med funktionen Ombud kan du göra mer än att bara dela mappar. Ombud får ytterligare behörighet, till exempel att skapa e-postmeddelanden eller svara på mötesförfrågningar för din räkning. Mer information om vilka uppgifter ombud kan utföra finns i Hantera en annan persons e-post och kalenderposter.

Eftersom du är den person som ger behörighet bestämmer du vilken behörighetsnivå ombudet ska få till dina mappar. Du kan ge ett ombud behörighet att läsa objekt i dina mappar eller att läsa, skapa, ändra och ta bort objekt. När du lägger till ett ombud, har ombudet som standard fullständig åtkomst till dina mappar Kalender och Uppgifter. Ombudet kan även svara på mötesförfrågningar för din räkning.

Vilka behörighetsnivåer har ombudet?

 • Granskare     Ombudet kan läsa objekt i dina mappar.

 • Författare     Med den här behörigheten kan ombudet läsa och skapa objekt samt ändra och ta bort objekt som ombudet själv skapat. Ombudet kan till exempel skapa uppgifts- och mötesförfrågningar direkt i din uppgifts- och kalendermapp och sedan skicka dem för din räkning.

 • Redaktör     Med den här behörigheten kan ombudet utföra samma uppgifter som med behörigheten Författare, men kan dessutom ändra och ta bort objekt som du har skapat.

Överst på sidan

Göra någon till mitt ombud

Ombudet får automatiskt behörigheten Skicka för. Som standard kan ombudet endast läsa dina mötesförfrågningar och svar. Ombudet får inte behörighet att läsa andra meddelanden i Inkorgen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka påKontoinställningar och sedan på Ombud.

 3. Klicka på Lägg till.

  Om Lägg till inte visas kanske det inte finns någon aktiv anslutning mellan Outlook och Exchange. Statusfältet i Outlook visar anslutningens status.

 4. Skriv namnet på den person som du vill utse till ombud i textrutan eller sök efter personen och klicka sedan på namnet i listan med sökresultat.

  Obs!: Ombudet måste finnas med i företagets globala adresslista (GAL) i Exchange.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. I dialogrutan Behörigheter för ombud accepterar du standardinställningar eller väljer egna behörighetsinställningar för Exchange-mapparna.

  Om ett ombud endast behöver behörighet för mötesförfrågningar och svar på mötesförfrågningar, är standardinställningarna, till exempel Ombudet får kopior på de mötesrelaterade meddelanden som skickats till mig tillräckliga. Du kan välja alternativet Ingen som behörighet för Inkorgen. Mötesförfrågningar och svar på mötesförfrågningar skickas då direkt till ombudets inkorg.

  Obs!: Som standard får ombudet behörigheten Redaktör (kan läsa, skapa och ändra Outlook-objekt) för mappen Kalender. De svar på mötesförfrågningar som ombudet skickar för din räkning läggs automatiskt till i mappen Kalender.

 7. Om du vill skicka ett meddelande med information om de ändrade behörigheterna till ombudet markerar du kryssrutan Skicka automatiskt ett meddelande till ombudet med en sammanfattning av behörigheterna.

 8. Markera kryssrutan Ombud kan se mina privata objekt, om du vill detta.

  Viktigt!: Den här inställningen påverkar alla Exchange-mappar. Det här gäller alla e-postmappar samt mapparna Kontakter, Kalender, Uppgifter, Anteckningar och Journal. Det går inte att ge åtkomst till privata objekt i endast angivna mappar.

 9. Klicka på OK.

  Meddelanden: 

  • I meddelanden som skickas med behörigheten Skicka för visas både ombudets och ditt namn bredvid Från. När ett meddelande skickas med behörigheten Skicka som visas endast ditt namn.

  • När du lägger till någon som ombud kan de lägger till din Exchange-postlåda i Outlook-profil. Instruktioner finns i Hantera en annan persons e-post och kalenderobjekt.

Överst på sidan

Ändra behörighet för ett ombud

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka påKontoinställningar och sedan på Ombud.

 3. Klicka på namnet för det ombud som du vill ändra behörighet för och klicka sedan på Behörighet.

  Obs!: Om du vill ta bort alla behörigheter för ombud klickar du inte på Behörigheter, utan på Ta bort och hoppar sedan över resten av stegen.

 4. Ändra behörighet för någon av de Outlook-mappar som ombudet har tillgång till.

 5. Om du vill skicka ett meddelande med information om de ändrade behörigheterna till ombudet markerar du kryssrutan Skicka automatiskt ett meddelande till ombudet med en sammanfattning av behörigheterna.

Obs!: Om du vill att kopior av mötesförfrågningar och mötessvar som skickas till dig också ska skickas till ombudet, tilldelar du ombudet behörigheten Redaktör (kan läsa, skapa och ändra Outlook-objekt) för mappen Kalender och markerar sedan kryssrutan Ombudet får kopior på de mötesrelaterade meddelanden som skickats till mig.

Överst på sidan

Ändra ombudets behörighet till privata objekt

Om du har gett ett ombud behörighet till dina Outlook-mappar kan du dölja personlig information som rör avtalade tider, möten, uppgifter och kontakter. Öppna varje privat objekt separat och klicka på Privat i gruppen Taggar.

Så här ger du behörighet till dina privata objekt:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka påKontoinställningar och sedan på Ombud.

 3. Klicka på namnet på det ombud som du vill ge behörighet att se dina privata avtalade tider och klicka sedan på Behörigheter.

 4. Markera kryssrutan Ombud kan se mina privata objekt.

Viktigt!: Det är inte helt säkert att funktionen Privat hindrar utomstående från att komma åt information om avtalade tider, kontakter eller uppgifter. Om du inte vill att andra ska kunna läsa dina privata objekt, ser du till att de inte får behörigheten Granskare (kan läsa Outlook-objekt) till någon av mapparna Kalender, Kontakter eller Uppgifter.

Överst på sidan

Se även

Dela en Outlook-kalender med andra

Öppna en annan persons Exchange-kalender

Lägga till ett nytt e-postkonto i Outlook

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×