Lös felet 0xE000002E (Ej synkroniserat med arkiv) i OneNote

Om felkoden 0xE000002E visas har OneNote inte kunnat uppdateras automatiskt, trots att det behövs. Det här är vanligtvis ett tillfälligt fel som bör försvinna nästa gång en fullständig synkronisering genomförs. Om du inte vill vänta på nästa automatiska synkronisering kan du tvinga fram en fullständig synkronisering genom att trycka på Skift+F9 medan OneNote körs.

Mer hjälp

Om det här felmeddelandet fortsätter visas efter att kört en manuell synkronisering ska du rapportera det här problemet i OneNote-forumen på Microsoft Answers så att vi kan undersöka orsaken och hitta en lösning.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×