Lös matematiska ekvationer med hjälp av matematikassistenten i OneNote

Lös matematiska ekvationer med hjälp av matematikassistenten i OneNote

Skriv eller ange ett matematikproblem så kan matematikassistenten i OneNote kan lösa det åt dig – hjälpa dig att nå lösningen snabbt eller visa steg-för-steg-instruktioner som hjälper dig att lära dig hur du når lösningen på egen hand. När du har löst ekvationen finns det många alternativ för att fortsätta att utforska matematiska kurser med matematikassistenten.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om du har en Microsoft 365-prenumeration. Om du har en Microsoft 365-prenumeration bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Få stor inverkan med Meddelanden
Få stor inverkan med Meddelanden

Steg 1: Ange ekvationen

Skriv eller ange ekvationen i fliken Rita. Använd verktyget Lassomarkering för att rita en cirkel runt ekvationen. Välj sedan Matematik.. Fönstret matematikassistenten öppnas.

Läs mer: Skapa en ekvation med hjälp av pennanteckningar eller text.

Skriv antalet frågor för övningstestet.

  • Välj inställningar om du vill växla mellan att lösa reella tal och komplexa tal eller om du vill ange vinkelmått för diagram till grader, radianer eller gradianer.

Steg 2: Lös ekvationen

Gör något av följande för att lösa den befintliga ekvationen:

  1. Klicka eller tryck på Markera en åtgärdsruta och välj sedan den åtgärd du vill att matematikassistenten ska utföra. De tillgängliga alternativen i den nedrullningsbara menyn beror på den markerade ekvationen.

    Mer information: Problemtyper som stöds av matematikassistenten

  2. Granska lösningen som OneNote visar under åtgärden som du valt. I exemplet nedan visar det valda alternativet Lös med avseende på x lösningen.

Knappen Visa steg i åtgärdsfönstret Matematik

  • Om du vill veta hur OneNote löste problemet kan du klicka eller trycka på Visa steg och välja information om det du vill visa. De tillgängliga alternativen i den nedrullningsbara menyn beror på den markerade ekvationen.

  • Om du vill höra lösningsstegen upplästa väljer du avancerad läsare Ikon för Avancerad läsare för att starta den från OneNote.

  • Skapa en övningstest för att fortsätta att göra den här typen av ekvation.

    Lösningssteg i åtgärdsfönstret Matematikassistenten

Tips: Du kan dra lösningsstegen till valfri plats på sidan.

Se även

Skapa matematiska ekvationer med hjälp av pennanteckningar eller text med matematikassistenten i OneNote

Problemtyper som stöds av matematikassistenten

Rita diagram med matematiska funktioner med matematikassistenten i OneNote

Skapa ett övningstest med Matematikassistenten i OneNote

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×