Lösa felet 0xE4020045 (klient stöds inte) i OneNote

Eventuellt visas felkoden 0xE4020045 i OneNote 2016 eller 2013 när du klickat på ett gult informationsfält som visas när en lokalt lagrad anteckningsbok har dragits till (eller på annat sätt lagts till i) OneDrive i syfte att säkerhetskopiera, synkronisera eller dela den. Det kan därför se ut som om anteckningsboken nu är molnbaserad, men OneNote fortsätter att behandla den som en lokalt lagrad anteckningsbok såvida inte anteckningsboken flyttas på riktigt till OneDrive.

Du kan försöka att lösa det här problemet på följande sätt:

 1. Avsluta OneNote om det fortfarande körs.

 2. Navigera till mappen på datorns hårddisk där den aktuella anteckningsboken lagras.

  Tips: Standardplatsen för lokalt sparade OneNote för Windows-anteckningsboksmappar är normalt C:\Users\< användarnamn >\Documents\OneNote anteckningsböcker.

 3. Kopiera mappen med samma namn som den aktuella anteckningsboken till rotmappen på den primära hårddisken.

  På så vis tar du bort kopian av anteckningsboken från OneDrive-synkroniseringen.

 4. I Utforskaren, klicka på Den här datorn, dubbelklicka på hårddiskens rotplats dit du just kopierade anteckningsboken i föregående steg och dubbelklicka så på mappen med den kopierade anteckningsbokens namn.

 5. Dubbelklicka på filen Öppna anteckningsbok.onetoc2 i den kopierade anteckningsboksmappen.

  Om den filen inte finns kan du dubbelklicka på någon annan fil med filnamnstillägget *.onetoc2 i den här mappen.

 6. När OneNote 2016 för Windows öppnas ska anteckningarna från den kopierade anteckningsboksmappen nu visas korrekt.

För att förhindra att det här problemet uppstår igen rekommenderar vi att du följer den obligatoriska proceduren för att på riktigt flytta den ursprungliga anteckningsboken till OneDrive-kontot, vilket konverterar den från en lokalt lagrad anteckningsbok till en molnbaserad anteckningsbok . Dina molnbaserade anteckningar kommer fortfarande att vara privata, men du får mer tillförlitlig synkronisering och du kan komma åt dina anteckningar från en mobil enhet eller webbläsare.

Mer information finns i Flytta en OneNote för Windows-anteckningsbok till OneDrive Anvisningarna i den här artikeln gäller även om du använder äldre versioner av OneNote för Windows, till exempel OneNote 2013 eller 2010.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×