Lösen ords skydd för presentationer i PowerPoint

Ett lösen ord hindrar andra från att öppna eller ändra en presentation.

Varning!: När du skapar ett lösenord för en presentation bör du anteckna det och förvara det på en säker plats. Om du tappar bort lösen ordet kan du inte hämta det och du kan inte öppna eller få till gång till presentationen.

Lägga till lösen ords skydd i en fil

 1. Välj Arkiv > Info.

 2. Välj skydda Presentation > kryptera med lösen ord.

 3. I rutan lösen ord anger du det lösen ord som du vill använda. Välj OK.

 4. PowerPoint ber dig bekräfta lösen ordet genom att skriva in det en gång till.

 5. Spara filen för att säkerställa att lösen ordet börjar gälla.

Lösen ords skydd stöds inte iPowerPoint för ODP-filer (Open Document presentation). 

Ta bort ett lösen ord från en fil

Det är enkelt att ta bort ett lösenord från ett dokument, men du måste känna till det ursprungliga lösenordet.

 1. Öppna presentationen vars lösen ord du vill ta bort.

 2. Välj Arkiv > Info.

 3. Välj skydda Presentation > kryptera med lösen ord.

 4. Avmarkera lösen ordet i rutan lösen ord och klicka sedan på OK.

Samtidig redigering av en lösenordsskyddad fil

Om du försöker öppna en lösenordsskyddad fil som någon annan arbetar med kan du öppna den, men du kan inte redigera den. Filen visas i skrivskyddat läge.

Se även

Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer

Begära ett lösenord för att öppna en presentation

 1. Klicka på Arkiv > Lösenord.

 2. Under Lösenord för att öppna markerar du kryssrutan Kryptera presentationen och begär ett lösenord för att öppna den.

 3. I rutan Nytt lösenord anger du ett lösenord.

  Obs!: Om du vill skapa ett starkt lösen ord använder du minst sju tecken och inkluderar en kombination av versaler och gemener, siffror och icke-alfabetiska tecken, till exempel!, $, # och%. Lösenord ska inte innehålla kontonamn eller annan personlig information.

 4. I rutan Bekräfta skriver du lösenordet igen och klickar sedan på Ange lösenord.

 5. Klicka på OK och spara presentationen.

  Tips: Du tar bort lösenordet genom att avmarkera kryssrutan Kryptera presentationen och begär ett lösenord för att öppna den, klicka på OK och sedan spara presentationen.

Begära ett lösenord för att redigera en presentation

Du kan lägga till ett lösenord så att endast behöriga användare kan redigera en presentation. Användare utan redigeringsbehörighet kan öppna presentationen och spara den med ett annat filnamn.

 1. Klicka på Arkiv > Lösenord.

 2. Under Lösenord för att redigera väljer du kryssrutan Kräv lösenord för att ändra presentationen.

 3. I rutan Nytt lösenord anger du ett lösenord.

  Obs!: Om du vill skapa ett starkt lösen ord använder du minst sju tecken och inkluderar en kombination av versaler och gemener, siffror och icke-alfabetiska tecken, till exempel!, $, # och%. Lösenord ska inte innehålla kontonamn eller annan personlig information.

 4. I rutan Bekräfta skriver du lösenordet igen och klickar sedan på Ange lösenord.

 5. Klicka på OK och spara presentationen.

Tips: Om du vill ta bort lösen ordet avmarkerar du kryss rutan Kräv ett lösen ord för att ändra presentationen , klickar på OKoch sedan på Spara presentationen.

Ändra ett lösen ord för att öppna eller ändra en presentation

 1. Klicka på Arkiv > Lösenord.

 2. Klicka på ändra lösen ordunder lösen ord för att öppna eller lösen ord för att ändra.

 3. Skriv det nya lösen ordet i rutan nytt lösen ord .

  Obs!: Om du vill skapa ett starkt lösen ord använder du minst sju tecken och inkluderar en kombination av versaler och gemener, siffror och icke-alfabetiska tecken, till exempel!, $, # och%. Lösenord ska inte innehålla kontonamn eller annan personlig information.

 4. I rutan Bekräfta skriver du lösenordet igen och klickar sedan på Ange lösenord.

 5. Klicka på OK och spara presentationen.

För att öppna en lösenordsskyddad presentation: Ange lösen ordet för filen i rutan.

Lösenord är skiftlägeskänsliga. Se till att du inte har Caps Lock aktiverat.

Du kan försöka igen om du angett fel lösen ord.

Filen kan inte öppnas utan lösen ordet. Om du inte känner till lösen ordet måste du kontrol lera med den person som krypterade filen. 

Om du försöker öppna en lösenordsskyddad fil som någon annan arbetar med kan du öppna den, men du kan inte redigera den. Filen visas i skrivskyddat läge.

För ODP (Open Document presentation)-filer stöds inte lösen ords skydd iPowerPoint för webben.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×