I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionerna LÄNGD och LÄNGDB i Microsoft Excel.

Beskrivning

LÄNGD returnerar antal tecken i en textsträng.

LÄNGDB returnerar antalet byte som används för att representera tecknen i en textsträng.

Viktigt!: 

  • Dessa funktioner är eventuellt inte tillgängliga på alla språk.

  • LÄNGDB räknar 2 byte per tecken endast när ett DBCS-språk är angivet som standardspråk. Annars beter sig LÄNGDB på samma sätt som LÄNGD, och räknar 1 byte per tecken.

Exempel på språk som stöder DBCS är japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska och koreanska.

Syntax

LÄNGD(text)

LÄNGDB(text)

Syntaxen för funktionen xxx har följande argument:

  • Text    Obligatoriskt. Den text vars längd du vill ha reda på. Blanksteg räknas som tecken.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Phoenix, AZ

Formel

=LÄNGD(B1)

=LÄNGD(B2)

=LÄNGD(B3)

Beskrivning

Längden på den första strängen

Längden på den andra strängen

Längden på den tredje strängen, som innehåller åtta blanksteg

     Ett   

Resultat

11

0

11

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×