Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
LETAKOLUMN (Funktionen LETAKOLUMN)

Tips: Prova att använda den nya funktionen XLOOKUP, en förbättrad version av LETAKOLUMN som fungerar i valfri riktning och returnerar exakta matchningar som standard, vilket gör det enklare och mer praktiskt att använda än föregående.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen LETAKOLUMN i Microsoft Excel.

Beskrivning

Den här funktionen söker efter ett värde i den översta raden i en tabell eller en matris med värden, och returnerar sedan ett värde i samma kolumn som en rad du angett i tabellen eller matrisen. Använd LETAKOLUMN när jämförelsevärdena finns i en rad längst upp i en tabell med data, och du vill söka i ett angivet antal rader. Använd LETARAD när jämförelsevärdena finns i en kolumn till vänster om de data som du söker efter.

Med LETAKOLUMN söker du horisontellt.

Syntax

LETAKOLUMN(letauppvärde; tabell; radindex; [ungefärlig])

Syntaxen för funktionen LETAKOLUMN har följande argument:

 • Letauppvärde    Obligatoriskt. Värdet du söker efter finns i den första raden i tabellen. Letauppvärde kan vara ett värde, en referens eller en textsträng.

 • Tabell    Obligatoriskt. En tabell med information som du kan söka efter data i. Tabell kan referera till ett område eller ett områdesnamn.

  • Värdena i den första raden i tabell kan vara text, tal eller logiska värden.

  • Om ungefärlig är SANT måste värdena i den första raden i tabell vara ordnade i stigande följd: ...-2, -1, 0, 1, 2,... , A-Z, FALSKT, SANT; annars kanske LETAKOLUMN ger fel värde. Om ungefärlig är SANT behöver inte tabell vara ordnad.

  • Det görs ingen skillnad på versaler och gemener.

  • Sortera värdena i stigande ordning från vänster till höger. Mer information finns i avsnittet Sortera data i ett område eller en tabell.

 • Radindex    Obligatoriskt. Radnumret i den tabellmatris som det matchande värdet returneras från. Radindex 1 returnerar värdet för första raden i tabellmatrisen. Radindex 2 returnerar värdet för andra raden i tabellmatrisen och så vidare. Om radindex är mindre än 1 returnerar LETAKOLUMN felvärdet #VÄRDEFEL!. Om radindex är större än antalet rader i tabellmatrisen returnerar LETAKOLUMN felvärdet #REFERENS! .

 • Ungefärlig    Valfritt. Ett logiskt värde som anger om LETAKOLUMN ska söka efter en exakt eller ungefärlig matchning. Om värdet är SANT eller utelämnas returneras en ungefärlig matchning. Alltså, om ingen exakt matchning hittas returneras det näst största värde som är mindre än letauppvärde. Om det är FALSKT hittar LETAKOLUMN en exakt matchning. Om ingen sådan hittas returneras felvärdet #SAKNAS!.

Kommentar

 • Om LETAKOLUMN inte hittar letauppvärde, och ungefärlig är SANT, så används det största värdet som är mindre än letauppvärde.

 • Om letauppvärde är mindre än det minsta värdet i den första raden i tabell, returnerar LETAKOLUMN felvärdet #SAKNAS!.

 • Om ungefärlig har värdet FALSKT och letauppvärde är text kan du använda jokertecken, frågetecken (?) och asterisk (*) i letauppvärde. Ett frågetecken representerar ett obestämt enskilt tecken och en asterisk representerar en obestämd teckenföljd. Om du vill söka efter ett frågetecken eller en asterisk skriver du tilde (~) framför tecknet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Axlar

Lager

Bultar

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Formel

Beskrivning

Resultat

=LETAKOLUMN("Axlar"; A1:C4; 2; SANT)

Letar upp "Axlar" på rad 1 och returnerar värdet från rad 2 som finns i samma kolumn (kolumn A).

4

=LETAKOLUMN("Lager"; A1:C4; 3; FALSKT)

Letar upp "Lager" på rad 1 och returnerar värdet från rad 3 som finns i samma kolumn (kolumn B).

7

=LETAKOLUMN("B"; A1:C4; 3; SANT)

Letar upp "B" på rad 1 och returnerar värdet från rad 3 som finns i samma kolumn. Eftersom ingen exakt matchning av "B" hittas används det största värde på rad 1 som är mindre än "B": "Axlar" i kolumn A.

5

=LETAKOLUMN("Bultar"; A1:C4; 4)

Letar upp "Bultar" på rad 1 och returnerar värdet från rad 4 som finns i samma kolumn (kolumn C).

11

=LETAKOLUMN(3; {1;2;3\"a";"b";"c"\"d";"e";"f"}; 2; SANT)

Letar upp numret 3 i matriskonstanten med tre rader och returnerar värdet från rad 2 i samma (i detta fall den tredje) kolumn. Det finns tre rader med värden i matriskonstanten och varje rad avgränsas med ett omvänt snedstreck (\). Eftersom "c" finns på rad 2 och i samma kolumn som 3, returneras "c".

c

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×