Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Använd sök- och referensfunktionen LETAUPP om du vill titta på en enskild rad eller kolumn och hitta ett värde från samma position i en annan rad eller kolumn.

Anta till exempel att du känner till artikelnumret för en automatisk del, men du vet inte priset. Du kan då använda funktionen LETAUPP för att returnera priset i cell H2 när du anger artikelnumret för den automatiska delen i cell H1.

Ett exempel på hur du kan använda funktionen LETAUPP

Använd funktionen LETAUPP för att söka på en rad eller i en kolumn. I exemplet ovan söker vi efter priser i kolumn D.

Tips: Överväg någon av de nyare uppslagsfunktionerna, beroende på vilken version du använder.

 • Använd LETARAD om du vill söka i en rad eller kolumn, eller om du vill söka i flera rader och kolumner (som en tabell). Det är en förbättrad version av LETAUPP. Titta på den här videon om hur du använder LETARAD.

 • Om du använder Microsoft 365 använder du XLETAUPP – det går inte bara snabbare utan du kan också söka i valfri riktning (uppåt, nedåt, åt vänster, till höger).

Det finns två sätt att använda LETAUPP: vektorformen och matrisformen

 • Vektorformen: Använd den här formen av LETAUPP för att söka efter ett värde på en rad eller i en kolumn. Använd vektorformen när du vill definiera området som innehåller de värden du vill matcha. Till exempel om du vill söka efter ett värde i kolumn A, ned till rad 6.

  Exempel på en vektor

 • Matrisformen: Vi rekommenderar att du använder LETARAD eller LETAKOLUMN i stället för matrisformen. Titta på den här videon om hur du använder LETARAD. Matrisformen tillhandahålls för kompatibilitet med andra kalkylprogram, men funktionerna är begränsade.

  En matris är en samling värden i rader och kolumner (t.ex. en tabell) som du vill söka i. Till exempel om du vill söka i kolumnerna A och B, ned till rad 6. LETAUPP returnerar den närmaste matchningen. Om du vill använda matrisformen måste dina data vara sorterade.

  Exempel på en tabell som är en matris

Vektorformen

Vektorformen av LETAUPP söker i ett område med en rad eller en kolumn (kallas även en vektor) efter ett värde och returnerar ett värde från samma position i ett annat område med en rad eller en kolumn.

Syntax

LETAUPP(letauppvärde, letauppvektor, [resultatvektor])

Syntaxen för vektorformen av funktionen LETAUPP har följande argument:

 • letauppvärde    Obligatoriskt. Ett värde som funktionen LETAUPP söker efter i den första vektorn. Letauppvärde kan vara ett tal, text, ett logiskt värde eller ett namn, eller en referens som refererar till ett värde.

 • letauppvektor    Obligatoriskt. Ett cellområde som bara innehåller en rad eller en kolumn. Värdena i letauppvektor kan vara text, tal eller logiska värden.

  Viktigt!: Värdena i lookup_vector måste placeras i stigande ordning: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Ö, FALSKT, SANT; annars kanske LETAUPP inte returnerar rätt värde. Det görs ingen skillnad på versaler och gemener.

 • resultatvektor    Valfritt. Ett cellområde som bara innehåller en rad eller en kolumn. Argumentet resultatvektor måste ha samma storlek som letauppvektor. Det måste ha samma storlek.

Kommentarer

 • Om funktionen LETAUPP inte kan hitta letauppvärde matchas det största värde i letauppvektor som är mindre än eller lika med letauppvärde.

 • Om letauppvärde är mindre än det minsta värdet i letauppvektor returnerar LETAUPP felvärdet #Saknas!.

Vektorexempel

Du kan prova dessa exempel i ditt eget Excel-kalkylblad för att lära dig hur funktionen LETAUPP fungerar. I det första exemplet får du ett kalkylblad som ser ut ungefär så här:

Ett exempel på hur du använder funktionen LETAUPP

 1. Kopiera data i tabellen nedan och klistra in dem i ett nytt kalkylblad i Excel.

  Kopiera dessa data till kolumn A

  Kopiera dessa data till kolumn B

  Frekvens

  4,14

  Färg

  röd

  4,19

  orange

  5,17

  gul

  5,77

  grön

  6,39

  blå

 2. Nästa steg är att kopiera LETAUPP-formlerna från följande tabell till kolumn D i kalkylbladet.

  Kopiera den här formeln till kolumn D

  Det här gör formeln

  Det här är resultatet som du ser

  Formel

  =LETAUPP(4,19; A2:A6; B2:B6)

  Söker efter 4,19 i kolumn A och returnerar värdet på samma rad i kolumn B

  orange

  =LETAUPP(5,75; A2:A6; B2:B6)

  Söker efter 5,75 i kolumn A, matchar det närmaste mindre värdet (5,17) och returnerar värdet på samma rad i kolumn B.

  gul

  =LETAUPP(7,66; A2:A6; B2:B6)

  Söker efter 7,66 i kolumn A, matchar det närmaste mindre värdet (6,39) och returnerar värdet på samma rad i kolumn B.

  blå

  =LETAUPP(0; A2:A6; B2:B6)

  Söker efter 0 i kolumn A och returnerar ett fel eftersom 0 är mindre än det minsta värdet (4,14) i kolumn A.

  #SAKNAS!

 3. För att de här formlerna ska visa resultat kan du behöva markera dem i Excel-kalkylbladet, trycka på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredden så att alla data visas.

Matrisformen

Tips: Vi rekommenderar att du använder LETARAD eller LETAKOLUMN i stället för matrisformen. Titta på den här videon om LETARAD, den innehåller exempel. Matrisformen av LETAUPP tillhandahålls för kompatibilitet med andra kalkylprogram, men dess funktionalitet är begränsad.

I matrisformen söker LETAUPP på den första raden eller i den första kolumnen i enmatris efter det angivna värdet och returnerar ett värde från samma position på den sista raden eller i den sista kolumnen i matrisen. Använd den här formen av funktionen LETAUPP när de värden du vill matcha finns på den första raden eller i den första kolumnen i en matris.

Syntax

LETAUPP(letauppvärde, matris)

Syntaxen för matrisformen av funktionen LETAUPP har följande argument:

 • letauppvärde    Obligatoriskt. Ett värde som funktionen LETAUPP söker efter i en matris. Argumentet letauppvärde kan vara ett tal, text, ett logiskt värde eller ett namn, eller en referens som refererar till ett värde.

  • Om LETAUPP inte kan hitta letauppvärde används det största värde i matrisen som är mindre än eller lika med letauppvärde.

  • Om värdet för letauppvärde är mindre än det minsta värdet på den första raden eller i den första kolumnen (beroende på dimensionerna för matris) returnerar LETAUPP felvärdet #Saknas!.

 • matris    Obligatoriskt. Ett cellområde som innehåller text, tal eller logiska värden som du vill jämföra med letauppvärde.

  Matrisformen av LETAUPP påminner mycket om funktionerna LETAKOLUMN och LETARAD . Skillnaden är att LETAKOLUMN söker efter värdet för lookup_value på den första raden, LETARAD söker i den första kolumnen och LETAUPP söker efter dimensionerna i matrisen.

  • Om en matris täcker ett område som är bredare än det är högt (fler kolumner än rader), söker LETAUPP söker efter värdet för letauppvärde på den första raden.

  • Om en matris är högre än vad den är bred (fler rader än kolumner) söker LETAUPP i den första kolumnen.

  • Du kan indexera nedåt eller tvärs över med funktionerna LETAKOLUMN och LETARAD, men LETAUPP markerar alltid det sista värdet i raden eller kolumnen.

   Viktigt!: Värdena i matrisen måste placeras i stigande ordning: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Ö, FALSKT, SANT; annars kanske LETAUPP inte returnerar rätt värde. Det görs ingen skillnad på versaler och gemener.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×