Makroinstruktionen ExporteraMedFormatering

Du kan använda åtgärden ExporteraMedFormatering när du vill mata ut data i det angivna Access-databasobjektet (ett datablad-, formulär-, rapport- eller modul-objekt) till flera utdataformat.

Obs!: Med början i Access 2010 ändrade vi OutputTo-makroinstruktionen till ExporteraMedFormatering. Argumenten för makrot är fortfarande desamma.

Obs!: Makroinstruktionen ExporteraMedFormatering är inte tillgänglig i Access-webbapparna.

Inställningar

Åtgärden ExporteraMedFormatering har följande argument:

Åtgärdsargument

Beskrivning

Objekttyp

Den typ av objekt som innehåller de aktuella utdata. Klicka på Tabell (för ett tabelldatablad), Fråga (för ett frågedatablad), Formulär (för ett formulär- eller formulärdatablad), Rapport, Modul, Servervy,Lagrad procedur eller Funktion i rutan Objekttyp i avsnittet Åtgärdsargument i fönstret för makrodesign. Följande går inte att mata ut: makro. Om du vill mata ut det aktiva objektet väljer du dess typ med det här argumentet men låter argumentet Objektnamn stå tomt. Detta är ett obligatoriskt argument. Standardvärdet är Tabell.

Objektnamn

Namnet på det objekt som innehåller de data som ska matas ut. I rutan Objektnamn visas alla de objekt i databasen som är av den typ som väljs av Objekttyp-argumentet.

Om du kör ett makro som innehåller åtgärden ExporteraMedFormatering i en biblioteksdatabas letar Access först efter objektet med det här namnet i biblioteksdatabasen och därefter i den aktuella databasen.

Utdataformat

Den formattyp du vill använda för att mata ut data. Du kan välja Excel 97–Excel 2003-arbetsbok (*.xls), Binär Excel-arbetsbok (*.xlsb), Excel-arbetsbok (*.xlsx), HTML (*.htm; *.html), Microsoft Excel 5.0/95-arbetsbok (*.xls), PDF-format (*.pdf), RTF-format (*.rtf), textfiler (*.txt) och XPS-format (*.xps). Om du låter argumentet vara tomt uppmanas du att ange ett utdataformat i Access.

Obs!: Du kan exportera till PDF- och XPS-filer från Office Access 2007 endast efter att du har installerat tillägget. Mer information finns i Spara eller konvertera till PDF eller XPS.

Utdatafil

Den fil som du vill spara data i, inklusive fullständig sökväg. Du kan ta med standardfilnamnstillägget för det utdataformat som du väljer i argumentet Utdataformat, men det behövs inte. Om du låter argumentet Utdatafil vara tomt, uppmanas du att ange namnet på utdatafilen.

Starta automatiskt

Anger om du vill att rätt programvara ska starta direkt efter att åtgärden ExportWithFormatting har körs, med den fil som anges av argumentet Utdatafil öppen.

Mallfil

Sökväg och filnamn för den fil som du vill använda som mall för HTML-filer. En mallfil är en textfil som innehåller HTML-koder som är unika för Access.

Teckenkodning

Den typ av teckenkodformat som du vill använda när du sparar som text eller HTML-data. Du kan välja MS-DOS, Unicode och Unicode (UTF-8). Inställningen för argumentet MS-DOS kan bara användas för textfiler. Om du låter det här argumentet vara tomt används standardkodningen i Windows för textfiler och standardsystemkodning för HTML-filer.

Utdatakvalitet

Välj Skriv ut om du vill optimera resultatet för utskrift. Välj Bildskärm om du vill optimera resultatet för att visas på skärmen.

Kommentarer

Access-data sparas i det valda formatet och kan läsas av valfritt program där samma format används. Du kan till exempel spara en Access-rapport med tillhörande formatering i ett RTF-dokument och sedan öppna det dokumentet i Microsoft Word.

Om du sparar databasobjektet i HTML-format skapas en fil i HTML-format som innehåller data från objektet. Använd argumentet Mallfil om du vill ange en fil som ska användas som mall för HTML-filen.

Följande regler gäller när du använder makroinstruktionen ExporteraMedFormatering för att mata ut ett databasobjekt i något av utdataformaten:

  • Du kan spara data i tabell-, fråge- och formulärdatablad. I utdatafilen ser alla fält i databladet ut som de gör i Access, utom fält som innehåller OLE-objekt. Kolumnerna för OLE-objektfält inkluderas i utdatafilen, men fälten är tomma.

  • För en kontroll som är bunden till ett ja/nej-fält (en växlingsknapp, alternativknapp eller kryssruta) visar utdatafilen värdet -1 (Ja) eller 0 (Nej).

  • För en textruta som är bunden till ett hyperlänkfält visar utdatafilen hyperlänken för alla utdataformat utom MS-DOS-text (i så fall visas hyperlänken som normal text).

  • Om du sparar data i ett formulär i Formulärvyn innehåller utdatafilen alltid formulärets Databladsvy.

  • När du sparar ett datablad eller ett formulär i HTML-format skapas en HTML-fil. När du sparar en rapport i HTML-format skapas en HTML-fil för varje sida i rapporten.

Resultatet av att köra makroinstruktionen ExporteraMedFormatering påminner om att klicka på något av alternativen i gruppen Exportera på fliken Externa data. Instruktionsargumenten motsvarar inställningarna i dialogrutan Exportera.

Om du vill köra makroinstruktionen ExporteraMedFormatering i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden OutputTo för DoCmd-objektet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×