Makroinstruktionen GåTillPost

Du kan använda makroinstruktionen GåTillPost i Access-skrivbordsdatabaser och Access-webbappar för att göra den angivna posten till aktuell post i öppna tabeller, formulär och frågeresultatuppsättningar.

Inställning

I Access-skrivbordsdatabaser har GåTillPost-makroinstruktionen följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Objekttyp

Den typ av objekt som innehåller den post du vill göra aktuell. Välj Tabell, Fråga, Formulär, Servervy, Lagrad procedur eller Funktion i rutan Objekttyp. Lämna det här argumentet tomt för att välja det aktiva objektet.

Objektnamn

Namnet på det objekt som innehåller den post du vill göra till aktuell post. I rutan Objektnamn visas alla objekt i den aktuella databasen som är av den typ som väljs av Objekttyp-argumentet. Om du lämnar Objekttyp-argumentet tomt ska du lämna det här argumentet tomt också.

Post

Posten som används för den aktuella posten. Välj Föregående, Nästa, Första, Sista, Gå till eller Ny i rutan Post. Standardvärdet är Nästa.

Förskjutning

Ett heltal eller uttryck som beräknas till ett heltal. Ett uttryck måste föregås av ett likhetstecken (=). Det här argumentet anger posten som ska göras till den aktuella posten. Du kan använda argumentet Förskjutning på två sätt:

  • När argumentet Post är Nästa eller Föregående, flyttar Access antalet poster framåt eller bakåt enligt argumentet Förskjutning.

  • När argumentet Post är Gå till, flyttar Access posten med det nummer som överensstämmer med argumentet Förskjutning. Postens nummer visas i postnummerruta längst ned i fönstret.

Obs!: Om du använder inställningen Första, Sista eller Ny för argumentet Post, ignorerar Access argumentet Förskjutning. Om du anger ett Förskjutning-argument som är för stort, visas ett felmeddelande. Du kan inte ange negativa tal för Förskjutning-argumentet.

I Access-webbapparna har GåTillPost-makroinstruktionen bara ett argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Post

Posten som används för den aktuella posten. Välj Föregående, Nästa, Första eller Sista i rutan Post. Standardvärdet är Nästa.

Kommentarer

Om fokus finns i en viss kontroll i en post lämnar den här makroinstruktionen detta i samma kontroll för den nya posten.

Du kan använda inställningen Ny för argumentet Post för att flytta till den tomma posten i slutet av ett formulär eller en tabell så att du kan ange nya data.

I Access-skrivbordsdatabaser påminner den här åtgärden om att klicka på pilen under knappen Sök på fliken Start och sedan klicka på Gå till. Underkommandona Första, Sista, Nästa, Föregående och Ny post som finns under kommandot Gå till, har samma effekt på det markerade objektet som inställningarna Första, Sista, Nästa, Föregående och Ny för argumentet Post. Du kan också flytta till poster med hjälp av navigeringsknappar längst ned i fönstret.

I Access-skrivbordsdatabaser kan du använda åtgärden GåTillPost om du vill göra en post i ett dolt formulär till den aktuella posten om du anger det dolda formuläret i argumenten Objekttyp och Objektnamn.

När du vill köra instruktionen GåTillPost i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden GåTillPost för objektet DoCmd.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×