Makroinstruktionen KörSparadImportExport

Du kan använda makroinstruktionen KörSparadImportExport i Access-skrivbordsdatabaser och köra en sparad import- eller exportspecifikation som du har skapat med guiderna Importera och Exportera.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd.

Inställningar

Makroinstruktionen RunSavedImportExport har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Namn på sparad import/export

Välj specificeringen för en sparad import eller export i listrutan.

Anmärkningar

 • Den här makroinstruktionen ger samma effekt som om du genomför följande procedur i Access:

  1. Klicka på antingen Sparade importer eller Sparade exporter på fliken Externa data.

  2. Klicka på den specifikation du vill köra i dialogrutan Hantera dataaktiviteter på fliken Sparade importer eller Sparade exporter (beroende på vad du valde i föregående steg).

  3. Klicka på Kör.

 • Innan du kör åtgärden RunSavedImportExport ska du kontrollera att käll- och målfilerna finns, att dina källdata är redo att importeras och att åtgärden inte kommer att av misstag skriva över några data i målfilen.

 • Om de sparade specifikationer för import eller export som du valde för argumentet Namn på sparad import/export raderas när makrot har skapats visas följande felmeddelande av Access när makrot körs:

  Specifikationen med det angivna indexet finns inte. Ange ett annat index. "specifikationsnamn".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×