Makroinstruktionen KopieraObjekt

Du kan använda alternativet KopieraObjekt om du vill kopiera ett visst databasobjekt till en annan Access-databas eller till samma databas under ett nytt namn. Du kan till exempel kopiera eller säkerhetskopiera ett befintligt objekt i en annan databas eller snabbt skapa ett liknande objekt med några ändringar.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd. Mer information om hur du aktiverar makron finns i Bestämma om du ska betrakta en databas som betrodd.

Obs!: Makroinstruktionen KopieraObjekt är inte tillgänglig i Access-webbprogram.

Inställningar

Åtgärden KopieraObjekt har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Måldatabasen

En giltig sökväg och filnamn för måldatabasen. Ange sökvägen och filnamnet i rutan Måldatabas i avsnittet Instruktionsargument av Makroverktyg-fönstret. Lämna det här argumentet tomt om du vill välja den aktuella databasen.

Obs!: Det här argumentet är bara tillgängligt i Access-databasmiljön. När du använder den här åtgärden i en Access-projektmiljö (.adp) med Access 2007 och Access 2010 måste måldatabasargumentet vara tomt.

Om du kör en makro som innehåller åtgärden KopieraObjekt i en biblioteksdatabas och lämnar det här argumentet tomt kopierar Access objektet till biblioteksdatabasen.

Nytt namn

Ett nytt namn på objektet. Lämna det här argumentet tomt om du vill behålla samma namn när du kopierar till en annan databas.

Källob jekttyp

Den objekttyp du vill kopiera. Klicka på Tabell, Fråga, Formulär, Rapport, Makro, Modul, Dataåtkomstsida, Servervy, Diagram, Lagrad procedur eller Funktion. Lämna det här argumentet tomt om du vill kopiera det markerade objektet i navigeringsfönstret.

Källobjektnamn

Namnet på det objekt som ska kopieras. I rutan Källobjektnamn visas alla objekt i databasen som är av den typ som väljs av argumentet Källobjekttyp. Välj objektet i rutan Källobjektnamn för att kopiera det. Om du lämnar Källobjekttyp-argumentet tomt ska du lämna det här argumentet tomt också.

Om du kör ett makro som innehåller åtgärden KopieraObjekt i en biblioteksdatabas letar Access först efter objektet med det här namnet i biblioteksdatabasen och därefter i den aktuella databasen.

Anmärkningar

Du måste ange ett värde för ett eller båda argumenten Måldatabas och Nytt namn för den här åtgärden.

Om du lämnar argumenten Källobjekttyp och Källobjektnamn tomma kopierar Access det markerade objektet i navigeringsfönstret. Om du vill markera ett objekt i navigeringsfönstret kan du använda åtgärden MarkeraObjekt med argumentet I navigeringsfönstret inställt på Yes.

Åtgärden KopieraObjekt påminner om att utföra följande steg manuellt:

 1. Välj ett objekt i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start

 3. Klicka Klistra in på samma flik.

  Dialogrutan Klistra in som visas så att du kan ge objektet ett nytt namn. Åtgärden KopieraObjekt utför automatiskt alla de här stegen.

Sökvägen och filnamnet i måldatabasen måste finnas innan makrot kör åtgärden KopieraObjekt. Om de inte finns visas ett felmeddelande.

När du vill köra instruktionen KopieraObjekt i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden KopieraObjekt i DoCmd-objektet.

Du kan även manuellt kopiera ett objekt markerat i navigeringsfönstret eller ett öppet objekt genom att klicka på Arkiv > Spara som. Det här kommandot gör endast en kopia av objektet i den aktuella databasen. I dialogrutan Spara som skriver du namnet på kopian och väljer vilken typ av objekt du vill spara den som. Om det ursprungliga objektet redan har sparats och du sparar filen i den aktuella databasen med ett nytt namn så finns den ursprungliga versionen ändå kvar med sitt gamla namn.

Så här kopierar du ett objekt till en annan Access-databas manuellt:

 1. Klicka på Mer och sedan på Datatjänster i gruppen Importera och länka på fliken Externa data.

 2. Skriv in filnamnet på måldatabasen i dialogrutan Exportera - Access-databas.

  -eller-

  Klicka på Bläddra. Dialogrutan Spara fil visas. Hitta måldatabasen och klicka sedan på Spara.

 3. Klicka på OK.i dialogrutan Exportera - Access-databas. Dialogrutan Exportera öppnas.

 4. I dialogrutan Exportera skriver du i ett namn på objektet i måldatabasen. Välj alla tillämpliga alternativ för tabeller, till exempel Exportera definition och data och Endast definition. Klicka på OK när du är klar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×