Använd instruktionen RensaMakroFel när du vill ta bort information om ett fel som har lagrats i objektet MacroError.

Obs!: Makroinstruktionen RensaMakroFel går inte att använda i Access-webbapparna.

Inställning

Instruktionen RensaMakroFel har inga argument.

Kommentarer

  • När ett fel uppstår i ett makro lagras information om felet i objektet MacroError. Om du inte har använt instruktionen VidFel för att ignorera felmeddelanden avbryts makrot och felinformationen visas i ett standardmeddelande. Men om du har använt instruktionen VidFel för att ignorera felmeddelanden kanske du vill använda den information som lagrats i objektet MacroError i ett villkor eller i ett eget felmeddelande.

    När ett felmeddelande har hanterats är informationen i objektet MacroError inte längre aktuell, så du bör rensa objektet med instruktionen RensaMakroFel. Då återställs felnumret i objektet MacroError till 0 och all annan information om felet som lagrats i objektet rensas, till exempel felbeskrivning, makronnamn, instruktionsnamn, villkor och argument. På det här sättet kan du granska objektet MacroError igen vid ett senare tillfälle och kontrollera om ett annat fel har uppstått.

  • Objektet MacroError rensas automatiskt när ett makro avslutas, så du behöver inte använda instruktionen RensaMakroFel i slutet på ett makro.

  • Objektet MacroError innehåller endast information om ett fel i taget. Om flera fel uppstår i ett makro innehåller MacroError bara information om det senaste felet.

  • När du vill köra instruktionen RensaMakroFel i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden RensaMakroFel för objektet DoCmd.

Exempel

I följande makro används instruktionen VidFel tillsammans med argumentet Nästa för att ignorera felmeddelanden, och sedan instruktionen ÖppnaFormulär för att öppna ett formulär. I det här exemplet skapas ett fel avsiktligen med instruktionen GåTillPost för att gå till föregående post. Med villkoret [MacroError].[Number]<>0 testas objektet MacroError. Om ett fel har uppstått är felnumret ett annat tal än noll och instruktionen Meddelanderuta körs. Meddelanderutan innehåller namnet på instruktionen som orsakade felet (i det här fallet GåTillPost) och felnumret visas. När slutligen instruktionen RensaMakroFel körs rensas objektet MacroError.

Villkor

Åtgärd

Argument

VidFel

Gå till: Nästa

ÖppnaFormulär

Formulärnamn: Kategoriformulär

Visa: Formulär

Fönstervisning: Normal

GåTillPost

Objekttyp: Formulär

Objektnamn: Kategoriformulär

Post: Föregående

[MacroError].[Number]<>0

Meddelanderuta

Meddelande: ="Felnummer " & [MacroError].[Number] & " vid instruktionen " & [MacroError].[ActionName] & "."

Ljudsignal: Ja

Typ: Information

RensaMakroFel

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×