Med åtgärden StängFönster kan du stänga antingen en angiven Access eller den aktiva dokumentfliken om inget anges.

Obs!: Från och med Access 2010 ändrades namnet på makroinstruktionen Stäng till StängFönster.

Obs!: Makroinstruktionen StängFönster går inte att använda i Access-webbapparna.

Inställning

Makroinstruktionen StängFönster har följande argument:

Åtgärdsargument

Beskrivning

Objekttyp

Den typ av objekt vars dokumentflik du vill stänga. Klicka på Tabell, Fråga, Formulär, Rapport, Makro, Modul, Dataåtkomstsida, Servervy, Diagram, Lagrad procedur eller Funktion i rutan Objekttyp i avsnittet Instruktionsargument i fönstret för makrodesign. Om du vill välja den aktiva dokumentfliken anger du inget argument.

Obs!: Om du stänger en modul i Visual Basic Editor måste du använda Modul i argumentet Objekttyp.

Objektnamn

Namnet på det objekt som ska stängas. I rutan Objektnamn visas alla de objekt i databasen som är av den typ som väljs av Objekttyp-argumentet. Klicka på objektet för att stänga det. Om du inte anger något för Objekttyp-argumentet ska du heller inte göra det för detta argument.

Spara

Anger om ändringarna av objektet ska sparas när det stängs. Klicka på Ja (spara objektet), Nej (stäng objektet utan att spara det) eller Fråga (fråga användaren om objektet ska sparas). Standardvärdet är Fråga.

Kommentarer

Åtgärden StängFönster fungerar på alla databasobjekt som användaren uttryckligen kan öppna eller stänga. Den här instruktionen har samma effekt som att markera ett objekt och sedan stänga det genom att högerklicka på objektets dokumentflik och klicka på Stäng på snabbmenyn, eller klicka på Stäng Bild av knapp för objektet.

Om argumentet Spara anges till Fråga och objektet inte redan har sparats innan instruktionen Stäng utförs, visas en dialogruta med en fråga om användaren vill spara objektet innan makrot stänger det. Om du har angett argumentet Visa varningar för instruktionen VisaVarningar till Nej visas ingen dialogruta och objektet sparas automatiskt.

Om du vill köra makroåtgärden StängFönster i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden Stäng för DoCmd-objektet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×