Makroinstruktionen TaBortTempvariabel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda makroinstruktionen Taborttempvariabel i Access-skrivbordsdatabaser för att ta bort en tillfällig variabel som du har skapat genom att använda instruktionen Angetempvariabel .

Inställning

Makroinstruktionen Taborttempvariabel har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Namn

Ange namnet på den tillfälliga variabeln som du vill ta bort.

Anmärkningar

  • Du kan ha upp till 255 tillfälliga variabler som definierats i taget. Om du inte tar bort en tillfällig variabel kvar det i minnet tills du stänger databasen. Det är en bra idé att ta bort tillfälliga variabler när du är klar med dem.

  • Access automatiskt tar bort alla tillfälliga variabler när du stänger databasen eller projektet.

  • Ett fel visas inte om du stavar fel på namnet på variabeln som ska tas bort. Variabeln du vill ta bort finns kvar i minnet tills du stänger databasen.

  • Om du har skapat flera tillfälliga variabler och du vill ta bort dem på samma gång kan du använda instruktionen Tabortallatempvariabler .

  • Använd metoden Ta bort i objektet TempVar-variabler om du vill köra instruktionen Taborttempvariabel i en VBA-modul.

Exempel

Följande makro demonstrerar hur du skapar en tillfällig variabel, använda den i ett villkor och en meddelanderuta och sedan ta bort den tillfälliga variabeln med åtgärden Taborttempvariabel .

Villkor

Åtgärd

Argument

AngeTempvariabel

Namn: MinVar

Uttryck: IndataRuta("Ange ett tal skiljt från noll.")

[TempVariabler]![MinVar]<>0

Meddelanderuta

Meddelande: ="Du angav " & [TempVariabler]![MinVar] & "."

Ljudsignal: Ja

Typ: Information

TaBortTempvariabel

Namn: MinVar

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×