Makroinstruktionen VisaVarningar

Du kan använda makroåtgärden VisaVarningar för att aktivera eller inaktivera systemmeddelanden i Access skrivbordsdatabaser.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd.

Inställning

Makroåtgärden VisaVarningar har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Varningar på

Anger om systemmeddelanden visas. Klicka på Ja (aktivera systemmeddelanden) eller Nej (inaktivera systemmeddelanden) i rutan Varningar på i delen Åtgärdsargument i fönstret för makrodesign. Standardvärdet är Nej.

Anmärkningar

Använd den här åtgärden för att hindra att modal varningar och meddelanden stoppar makro. Felmeddelanden visas alltid oavsett inställning. Access visar även alla dialogrutor som kräver en inmatning utöver att bara välja en knapp (som OK, Avbryt, Ja eller Nej) – det gäller till exempel alla dialogrutor som kräver inmatning av text eller val mellan flera alternativ.

Om åtgärden utförs med Nej inställt för Varningar på har det samma effekt som att trycka på RETUR när en varning eller ett meddelandefönster visas. Normalt är knappen OK eller Ja vald för varningar och meddelanden.

När makrot avslutats aktiverar Access automatiskt visningen av systemmeddelanden.

Ofta använder du den här åtgärden med makroåtgärden UppdateraSkärm som döljer resultaten från ett makro tills det avslutats. Du kan använda makroåtgärden VisaVarningar för att även dölja varningar och meddelanderutor.

Även om makroåtgärden VisaVarningar kan göra det enklare att använda makron måste du vara försiktig när systemmeddelanden stängs av. I vissa situationer vill du inte fortsätta med ett makro om ett visst varningsmeddelande visas. Om du inte är säker på alla resultat som kan orsakas av makrot bör du undvika att använda den här åtgärden.

Om du vill köra makroinstruktionen VisaVarningar i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden VisaVarningar i DoCmd-objektet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×