Använd makroinstruktionen VisaVerktygsfält i Access-skrivbordsdatabaser till att visa eller dölja en grupp med kommandon på fliken Tillägg.

Obs!: Instruktionen VisaVerktygsfält påverkar inte snabbmenyer.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd.

Inställning

Makroinstruktionen VisaVerktygsfält har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Verktygsfältets namn

Namnet på den grupp kommandon på fliken Tillägg som du vill visa eller dölja. I rutan Verktygsfältets namn i avsnittet Instruktionsargument i fönstret för makrodesign visas alla tillgängliga grupper som kan påverkas av den här instruktionen. Det här är ett obligatoriskt argument.

Om du kör ett makro som innehåller makroinstruktionen VisaVerktygsfält i en biblioteksdatabas letar Access först efter gruppen med det här namnet i biblioteksdatabasen och därefter i den aktuella databasen.

Visa

Anger om gruppen ska visas eller vara dold och i vilka vyer den ska visas eller döljas. Standardvärdet är Ja (visa alltid gruppen).

Du kan välja Ja om du alltid vill visa gruppen, Om det passar om du bara vill visa gruppen när rätt formulär eller rapport är aktiv eller Nej om du alltid vill dölja gruppen.

Anmärkningar

Du kan använda den här instruktionen i ett makro med villkorsuttryck om du vill visa eller dölja en grupp utifrån vissa villkor.

Om du vill visa en viss grupp i bara ett formulär eller bara en rapport kan du ställa in egenskapen VidAktivering för formuläret eller rapporten och ange namnet på ett makro som innehåller makroinstruktionen VisaVerktygsfält så att gruppen visas. Ställ sedan in egenskapen VidDeaktivering för formuläret och ange namnet på ett makro som innehåller makroinstruktionen VisaVerktygsfält så att gruppen döljs.

Du kan inte visa eller dölja standardverktygsfält med den här instruktionen om du ställer in egenskapen TillåtStandardverktygsfältFalskt (0) i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) eller om du ställer in alternativet Tillåt standardverktygsfältFalskt i VBA med hjälp av metoden SetOption.

När du vill köra instruktionen VisaVerktygsfält i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden ShowToolbar för DoCmd-objektet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×