Makrosatsen Undermakro

I Access definierar Undermakroett separat makro i fönstret Makrodesigner.

Inställning

Undermakro-instruktionen kräver ett argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Namn

En sträng som representerar namnet på makrot.

Kommentarer

Du kan använda undermakro-instruktionen för att definiera en separat uppsättning åtgärder. Du kan köra de instruktioner som definierats i undermakron från ett annat makro med hjälp av instruktionen KörMakro. För att köra ett undermakro använder du följande syntax för argumentet (Makronamn) till instruktionen KörMakro:

<makro_namn>.<undemakro_namn>

Du kan även använda Undermakro för att definiera en uppsättning felhanteringsinstruktioner i ett makro.

Exempel

Följande makro visar hur du använder makroinstruktionen Undermakro tillsammans med VidFel. I det här exemplet anger VidFel-instruktionen att Access ska köra ett anpassat undermakro för felhantering med namnet ErrorHandler när ett fel uppstår. Om det uppstår ett fel i någon av de följande instruktionerna hoppar Access till undermakrot ErrorHandler. Undermakrot ErrorHandler visar ett meddelandefält som refererar till objektet MacroError och används till att visa information om felet.

Här är en skärmbild av Access Makrodesigner (Access version 2010 och senare) med föregående exempel. I det här fallet utlöser uttrycket i instruktionen AngeLokalVar ett fel eftersom den försöker dividera ett tal med noll. Access flyttar ned till delmakrot ErrorHandler och felinformationen visas i ett meddelandefält.

Makrodesignytan i Access med ett exempel på makroinstruktionen VidFel.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×