Markera data för ett diagram i Excel för Mac

För att skapa ett diagramär det första steget att markera data — i en uppsättning celler. Ibland kanske du inte vill visa alla data. Du kan välja vilka kolumner, rader eller celler du vill ta med.

När du har markerat dina data går du till fliken Infoga och väljer Rekommenderade diagram.

Tips: Ibland är inte informationen i Excel ordnad på ett sätt som låter dig skapa den typ av diagram som du vill använda. Lär dig att ordna data för specifika typer av diagram.

Om du vill markera

Gör så här

Flera angränsande kolumner

Placera markören i kolumnrubriken för den första kolumnen och klicka och håll ned musknappen samtidigt som du drar för att markera angränsande kolumner.

Flera angränsande rader

Placera markören i radrubriken för den första raden och klicka och håll ned musknappen samtidigt som du drar för att markera angränsande rader.

Delar av rader eller kolumner

Placera markören i cellen längst upp till vänster och klicka och håll ned musknappen medan du drar till cellen längst ned till höger.

Allt innehåll i en tabell

Placera markören var som helst i tabellen.

Allt innehåll i ett namngivet område

Placera markören någonstans i det namngivna området.

Du kan markera de rader, kolumner eller celler som du vill ta med – om dina data inte har formaterats som en tabell.

Tips: 

  • Om dina data är formaterade som en tabell och du vill markera icke intilliggande information för ett diagram måste du först konvertera tabellen till ett normalt område. Placera markören i tabellen, gå till fliken Tabell och välj Konvertera till område.


  • Välj Konvertera till intervall på fliken Tabell

Om du vill markera

Gör så här

Data i diskontinuerliga rader eller kolumner

Placera markören på den första raden eller kolumnen. Tryck på KOMMANDO och markera de andra raderna och kolumnerna du vill ha.

Du kan även göra det här genom att dölja rader eller kolumner i ett kalkylblad. När du tar fram raderna eller kolumnerna igen visas de automatiskt i diagrammet.

Data i celler som inte ligger intill varandra

Placera markören i den första cellen. Tryck på KOMMANDO och markera de andra cellerna du vill ha.

Skapa ett sammanfattande kalkylblad för att föra samman data från flera kalkylblad och skapa diagrammet från det sammanfattande kalkylbladet. Om du vill skapa sammanfattnings kalkyl bladet kopierar du data från varje käll kalkyl blad och väljer sedan Klistra in länkpå menyn Klistra in. När du använder Klistra in länk och du uppdaterar informationen i källorna, så uppdateras informationen även i det sammanfattande kalkylbladet och diagrammet.

Om du till exempel har ett kalkyl blad för varje månad kan du skapa ett 13 kalkyl blad för hela året – som innehåller data från alla de månatliga kalkyl blad som du vill använda i diagrammet.

Ett annat sätt att skapa ett diagram är att välja den typ av diagram som du vill använda och sedan ange de data som ska tas med. Du kan även ändra dataområdet efter att du har skapat diagrammet.

Obs!: Du måste markera data som är sammanhängande och angränsande.

Gör så här:

  1. Gå till fliken Infoga och välj den diagramtyp du vill använda.

  2. Gå till fliken Diagramdesign och klicka på Välj data.

    Klicka på Markera data på fliken Diagramdesign

  3. Klicka i rutan Diagramdataområde och markera sedan data i kalkylbladet.

    Markera dataintervallet för ett diagram

Mer information finns i

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×