Markera specifika celler eller cellområden

Du kan snabbt hitta och markera specifika celler eller områden genom att ange deras namn eller cellreferenser i rutan Namn, som finns till vänster om formelfältet:

Namnrutan

Du kan också markera namngivna eller icke namngivna celler eller cellområden med hjälp av kommandot Gå till(F5 eller Ctrl+G).

Viktigt!: Om du vill markera namngivna celler och cellområden måste du definiera dem först. Mer information hittar du i Definiera och använda namn i formler.

  • Om du vill markera en namngiven cell eller ett namngivet område klickar du på pilen bredvid rutan Namn så att listan med namngivna celler eller cellområden visas. Klicka sedan på det namn du vill använda.

  • Om du vill markera två eller flera namngivna cellreferenser eller cellområden klickar du på pilen bredvid rutan Namn och sedan på namnet på den första cellreferensen eller området som du vill markera. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på namnen på andra celler eller cellområden i rutan Namn.

  • Om du vill markera en namnlös cellreferens eller ett cellområde skriver du cellreferensen för den cell eller det cellområde som du vill markera och trycker sedan på RETUR. Skriv till exempel B3 om du vill markera cellen eller B1:B3 om du vill markera ett cellområde.

Obs!: Du kan inte ta bort eller ändra namn som har definierats för celler eller cellområden i rutan Namn. Du kan bara ta bort eller ändra namn i Namnhanteraren(fliken Formler,gruppen Definierade namn). Mer information finns i Definiera och använda namn i formler.

  1. Tryck på F5 eller CTRL+G för att öppna dialogrutan Gå till.

  2. Klicka på namnet på den cell eller det område som du vill markera i listan Gå till, eller skriv cellreferensen i rutan Referens och tryck sedan på OK.

    I rutan Referens kan du till exempel skriva B3 för att markera cellen, eller B1:B3 för att markera ett cellområde. Du kan markera flera celler eller cellområden genom att ange dem i rutan Referens avgränsade med kommatecken. Om du refererar till ett spillområde som skapats av en dynamisk matrisformelkan du lägga till områdesoperatorn för spill. Om du till exempel har en matris i cellerna A1:A4 kan du markera den genom att ange A1# i rutan Referens och sedan trycka på OK.

Tips: Om du snabbt vill hitta och markera alla celler som innehåller vissa typer av data (till exempel formler) eller endast celler som uppfyller vissa villkor (t.ex. enbart synliga celler eller den sista cellen i kalkylbladet som innehåller data eller formatering), klickar du på Special i popup-fönstret Gå till och sedan på det alternativ du vill använda.

  1. Gå till Formler >Definierade namn > Namnhanteraren.

  2. Markera namnet du vill redigera eller ta bort.

  3. Välj Redigera eller Ta bort.

Håll ned Ctrl-tangenten och vänsterklicka på varje cell eller område som du vill inkludera. Om du markerar den kan du markera den genom att klicka på den oavsiktliga cellen.

När du väljer data för Bing Maps bör du kontrollera att det är platsdata – ortnamn, landsnamn och så vidare. Annars har Bing inget att mappa.

Om du vill markera cellerna kan du skriva en referens i dialogrutan Markera data eller klicka på pilen dölj i dialogrutan och markera cellerna genom att klicka på dem. I föregående avsnitt finns fler alternativ för att markera de celler du vill ha.

När du väljer data för eurokonvertering bör du kontrollera att de är valutadata.

Om du vill markera cellerna kan du skriva en referens i rutan Källdata eller klicka på pilen dölj bredvid rutan och sedan markera cellerna genom att klicka på dem. I föregående avsnitt finns fler alternativ för att markera de celler du vill ha.

Du kan markera angränsande celler i Excel på webben genom att klicka på en cell och dra för att utöka området. Du kan dock inte markera specifika celler eller ett område om de inte är bredvid varandra. Om du har Excel-programmet kan du öppna arbetsboken i Excel och markera icke-angränsande celler genom att klicka på dem samtidigt som du håller ned Ctrl. Mer information finns i Markera särskilda celler eller cellområden i Excel.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Markera cellinnehåll i Excel

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×