Max enheter (resursfält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datatyp    Procenttal/tal

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beskrivning    Fältet maxenheter innehåller den högsta procentandelen eller antalet enheter som representerar den maximala kapaciteten för vilket en resurs är tillgänglig för aktiviteter under den aktuella tidsperioden. Standardinställningen för fältet maxenheter är 100 procent.

Beräkning    Om du har angett resursenheterna i dialogrutan Resursinformation visas värdet i fältet Max enheter.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet maxenheter i en resursvy när du vill visa filter, eller ändra max enheter vilket en resurs är tillgänglig för arbete för en aktivitet för den aktuella tidsperioden. Fältet maxenheter samverkar med fältet Tilldelningsenheter för en tilldelning. Om du tilldelar en resurs till fler enheter än tillåts i fältet maxenheter indikera Project att den här resursen är överbelagd. Om en resurs totala enhetstillgänglighet varierar under hela projektet kan du också lägga till fälten tillgänglig från och tillgänglig till om du vill visa det datumintervall som den här enhetstillgänglighet gäller för.

Exempel    Stefan fungerar halv-tid på projektet och halv-tid på en annan grupp projekt, så att du ange Stefan maxenheter fält till 50 procent. Senare kan anger du fältet Max till en aktivitet i en enhet 100 procent. Sara överbelagd nu.

100% Anna, som är en ny resurs, börjar arbeta med det här projektet om ungefär en månad, vilket i det här exemplet blir den 1 juni. Anna börjar arbeta halvtid med projektet, men den 1 september övergår hon till att arbeta 75 procent. Den 1 januari börjar Anna arbeta heltid med projektet (100 procent). I dialogrutan Resursinformation anger du tillgänglighetsdatum och motsvarande enheter. Därefter lägger du till fälten Tillgänglig från, Tillgänglig till och Max enheter i resursvyn, så att du alltid kan se Annas tillgänglighet i den aktuella tidsperioden.

Obs!    Om en resurs har tilldelats fler tilldelningsenheter än värdet i Max enheter för samtliga tilldelade aktiviteter är resursen överbelagd. Då visas Ja i fältet Överbelagd.

Du kan också ange ett värde för Max enheter i dialogrutan Resursinformation. Där kan du också ange olika enhetstillgängligheter för skilda tidsperioder i projektet.

I dialogrutan Project-alternativ kan du växla mellan att använda procentvärden och decimaltal för visning av Max enheter-värdet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×