Metod för upparbetat värde (aktivitetsfält)

Datatyp    Uppräknad

Posttyp    Angett

Beskrivning    I fältet Metod för upparbetat värde anges om fältet Procent (%) färdigt eller Procent (%) fysiskt klart ska användas för beräkning av budgeterade kostnader för utfört arbete (BKUA).

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Metod för upparbetat värde i en aktivitetsvy om du för en uppsättning aktiviteter vill ändra basen för upparbetat värde. Om en aktivitets upparbetade värde ska baseras på verkligt utfört arbete i stället för procentvärdet för färdigt arbete, anger du Procent (%) fysiskt klart för fältet.

Exempel    För de flesta aktiviteter i ett projekt används Procent (%) färdigt som metod för upparbetat värde för beräkning av BKUA. För ca tio aktiviteter måste dock metoden Procent (%) fysiskt klart användas som metod för upparbetat värde. Du lägger till fältet Metod för upparbetat värde i Gantt-schemat och ändrar sedan metoden för dessa aktiviteter till Procent (%) fysiskt klart.

Obs!     Standardinställningen för fältet Metod för upparbetat värde är Procent (%) färdigt.

Budgeterad kostnad för schemalagt arbete (BKPA) ändras inte av inställningen i fältet Metod för upparbetat värde, eftersom BKPA beräknas med hjälp av rapportdatumet och originalkostnaderna.

Du kan också ange metoden för upparbetat värde i dialogrutan Aktivitetsinformation.

Du kan ange en standardmetod för upparbetat värde för alla nya aktiviteter i dialogrutan Project-alternativ. I dialogrutan kan du också välja en av 11 tillgängliga originalplaner som ska användas för beräkning av upparbetade värden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×