Microsoft OWA-mobilapparna dras tillbaka

Microsoft OWA-mobilapparna OWA för iPhone, OWA för iPad och OWA för Android dras tillbaka den 15 maj 2018. Följande svar på vanliga frågor innehåller mer information om abonnemangen och om att flytta alla användare till Outlook för iOS och Outlook för Android. Här finns stegvisa instruktioner om hur du konfigurerar Outlook för iOS och Outlook för Android: Hjälpcenter för Outlook för iOS och Android.

När dras OWA-mobilapparna tillbaka?

I april 2018 tas OWA för iPhone, OWA för iPad och OWA för Android bort från Apples iTunes App Store och Google Play Store.

Om du använder OWA-mobilapparna och Microsoft 365 visas ett återkommande meddelande i programmet som informerar om när programmet upphör. Du erbjuds att via en länk ladda ned Outlook för iOS eller Outlook för Android via appbutikerna.

Den 15 maj 2018 slutar OWA-mobilapparna att fungera. Personer som använder Microsoft 365 och försöker öppna OWA-mobilapparna möts av ett meddelande med en länk för att ladda ned Outlook för iOS eller Outlook för Android.

Hur kan jag förbereda mig?

Organisationer som använder Microsoft 365 och vars användare fortfarande använder OWA-mobilapparna har meddelats via meddelandecentret för Microsoft 365. Administratörer som har fått meddelandet bör uppmana användarna att byta till Outlook för iOS och Outlook för Android.

Microsoft 365 -användare som använder OWA-mobilapparna får ett meddelande i programmet om att de behöver byta. Administratörer som har skapat intern dokumentation rörande OWA-mobilapparna behöver uppdatera den så att den istället täcker Outlook för iOS och Outlook för Android.

Om organisationen använder Exchange Server lokalt (det vill säga är värd för egna Exchange-servrar i stället för att använda Microsoft 365) och du använder OWA-mobilappen skickas inte meddelandet i programmet till dig. Den lokala administratören bör meddela dig om att OWA-mobilapparna slutar att fungera den 15 maj 2018 och att du kan använda Outlook för iOS eller Outlook för Android i stället.

Minimikraven för Outlook för iOS och Outlook för Android

Minimikraven för Office-apparna på iOS och Android hittar du här.

Förlorar jag några funktioner när jag byter från OWA-mobilapparna till Outlook för iOS och Outlook för Android?

Microsoft har under flera års tid fokuserat på att lansera nödvändiga funktioner i Outlook för iOS och Outlook för Android. Outlook ger en smidig användarupplevelse och god säkerhet i en arkitektur som helt drivs av Microsoft Cloud.

Många funktioner, som delade kalendrar, tilldelad kalenderåtkomst och möjlighet att visa den globala adresslistan, ingår nu i Outlook-programmen. Andra funktioner (som delade postlådor) blir tillgängliga senast i slutet av 2018. Under tiden är Outlook-webbupplevelsen tillgänglig via webbläsaren på den mobila enheten.

Hur kan administratörer identifiera OWA-mobilappsanvändare via Exchange?

Exchange Server-administratörer kan använda Exchange Management Shell för att identifiera OWA-mobilappsanvändare genom att köra följande kommando:

PS C:\windows\system32> get-mobiledevice -OWAforDevices | fl UserDisplayName,DeviceType,DeviceUserAgent,FirstSyncTime

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×