Microsoft Whiteboard – hjälp

Vad kan jag göra med Whiteboard?

Microsoft Whiteboard är en öppen digital arbetsyta där människor, innehåll och idéer möts. Du kan använda Whiteboard för att samarbeta med ditt team och utföra många olika uppgifter, oavsett om teamet finns på samma plats eller olika platser. Teammedlemmar kan samarbeta med sina egna enheter.

Uppgifterna kan t.ex. vara:

 • Effektivisera möten

 • Brainstorming

 • Sprintplanering för teamet

 • Projektplanering

 • Problemlösning

 • Kontinuerlig förbättring

 • Ärendehantering

Om du vill ha mer information kan du besöka webbplatsen för Microsoft Whiteboard eller söka efter Whiteboard-appen i Microsoft Store på Windows 10 och på App Store för iPhone och iPad.

Hur börjar jag använda Whiteboard på min dator?

 • Du kan installera appen Microsoft Whiteboard för Windows 10 från Microsoft Store.

  Efter installation loggar du in på Whiteboard med ett kostnadsfritt Microsoft-konto (Outlook, Hotmail, Live, Xbox osv.) eller ett Microsoft 365-konto (personligt, för arbetet eller skolan).

Hur börjar jag använda Whiteboard på min iOS-enhet?

 • Ladda ned Microsoft Whiteboard till din iOS-enhet från App Store (kräver Apple iOS 9 eller senare, iPhone 5s eller senare, iPad Mini 3 eller senare, iPad Air eller iPad Pro).

  Efter installation loggar du in på Whiteboard med ett kostnadsfritt Microsoft-konto (Outlook, Hotmail, Live, Xbox osv.) eller ett Microsoft 365-konto (personligt, för arbetet eller skolan).

Hur börjar jag använda Whiteboard för webben?

För kommersiella användare kan du få till gång till whiteboard för webben på https://whiteboard.microsoft.com. Den stöds på enheter som kör en uppdaterad version av de flesta webbläsare -- inklusive Edge, Chrome, Firefox och Safari.

Whiteboard för webben har för närvarande stöd för följande funktioner:

 • Skapa och koppla ihop anslags tavlor

 • Lägga till och redigera anteckningar

 • Lägga till och redigera text objekt

 • Lägga till och ta bort pennan teckningar

 • Markera och flytta objekt 

 • Visa bilder som lagts till från egna klienter

För närvarande kan inte mallar, listor och rutnät som läggs till från de ursprungliga klienterna visas på webben. Dessa funktioner läggs till på webben.

Obs: För att zooma arbetsytan på Edge när du använder en pekskärm måste pekhändelser vara aktiverad. Om du vill göra det skriver du om:flaggor i adressfältet och trycker på retur. Bläddra till Aktivera pekhändelser och välj Alltid på i den nedrullningsbara listmenyn.

Hur använder jag Whiteboard på Surface Hub?

 • Du kan starta programmet Microsoft Whiteboard genom att trycka på Whiteboard-ikonen på Start-skärmen. Du kan omedelbart börja teckna med pennan, lägga till bilder eller fästisar och logga in för att samarbeta med kollegor.

  Mer information finns i Aktivera Microsoft Whiteboard på Surface Hub.

Vad för konto behöver jag för att använda Whiteboard?

 • Om du vill använda Microsoft Whiteboard på Windows 10 eller på iOS måste du logga in med ett kostnadsfritt Microsoft-konto (Outlook, Hotmail, Live, Xbox osv.) eller ett Microsoft 365-konto (personligt, för arbetet eller skolan).

 • Om du vill använda Whiteboard för webben måste du logga in med ett Microsoft 365-konto (arbete eller skola).

Jag är Microsoft 365 IT-administratör. Hur aktiverar eller inaktiverar jag Whiteboard för min organisation?

 • Whiteboard för Windows 10 och iOS och webben aktiveras automatiskt för din organisation. Dina användare kommer att kunna logga in på Whiteboard-appen på dessa enheter. Om du vill ändra detta går du till Aktivera Microsoft Whiteboard för din organisation.

Vilka är skillnaderna i funktion mellan Whiteboard för Windows 10, iOS och på webben?

 • Whiteboard-appen på Windows 10 och på iOS tillhandahåller jämförbara funktionsnivåer med vissa mindre skillnader. Till exempel är bildsökning med Bing inte tillgängligt i iOS-appen och du kan inte heller skriva för hand för att bjuda in deltagare (du måste skriva namnet på tangentbordet).

 • Whiteboard för webben har för närvarande stöd för följande funktioner:

  • Skapa och koppla ihop anslags tavlor

  • Lägga till och redigera anteckningar

  • Lägga till och redigera text objekt

  • Lägga till och ta bort pennan teckningar

  • Markera och flytta objekt 

  • Visa bilder som lagts till från egna klienter

 • För närvarande kan inte mallar, listor och rutnät som läggs till från de ursprungliga klienterna visas på webben. Dessa funktioner läggs till på webben.

Vilka enheter stöds?

 • Whiteboard-appen för Windows 10 stöds på alla enheter med Windows 10, inklusive Surface Hub.

 • Whiteboard-appen för iOS kan användas på Apple iOS 9 eller senare och kräver iPhone 5s eller senare, iPad Mini 3 eller senare, iPad Air eller iPad Pro.

 • Whiteboard för webben stöds på enheter som kör en uppdaterad version av de flesta webbläsare -- inklusive Edge, Chrome, Firefox och Safari.

  Obs!: Whiteboard för webben är för närvarande inte kompatibel med Internet Explorer, Windows Phone 8.1, Silk-webbläsaren på Amazon Kindle eller väldigt små enheter som exempelvis smarta klockor.

Hur loggar jag in på Whiteboard?

 • Tryck på knappen Logga in i det övre högra hörnet och logga sedan in. När du är inloggad har du tillgång till fler funktioner, som permanenta whiteboards och samarbete med andra.

Jag kan inte logga in. Vad ska jag göra?

 • Om du använder ditt Microsoft 365-organisationskonto kontaktar du din administratör för att säkerställa att den nya Whiteboard-tjänsten är aktiverad för organisationen.

 • Om du har det här problemet på en Surface Hub kan du kontakta administratören om du vill ha mer information, eller läsa i administratörsguiden för Microsoft Surface Hub om inställningar som kan hindra inloggning.

 • Om du använder ett företagskonto för Microsoft 365 på en iOS-enhet och ditt konto tillämpar villkorsstyrda åtkomstprinciper eller MDM-krav på klientnivå, bör du säkerställa att du har installerat Microsoft Authenticator-appen.

Hur använder jag mallar i whiteboard?

Mallar finns tillgängliga i apparna PC, Surface Hub och iOS. Mallar gör det enklare för dig och andra att arbeta tillsammans i Whiteboard. 

Du kan öppna mallar genom att trycka eller klicka på knappen Infoga. Då visas mallgalleriet, där du kan bläddra för att bläddra och välja en mall.

Följande mallar är tillgängliga i förhandsgranskning med mer att läggas till med tiden:

 • Brainstorming

 • Effektivisera möten

 • KANBAN Sprintplanering för teamet

 • SWOT-analys

 • Projektplanering

 • Problemlösning

 • Projektmilstolpar

 • Efterhand

 • KWL (Känna, Undra, lär dig) för utbildning

 • Veckoplanerare 

 • Empatikarta 

 • Personabyggare 

Obs!: Mallar stöds inte ännu i Whiteboard för webben men kommer att finnas där i framtiden.

Hur använder jag pennanteckningar i Whiteboard? Vad är fingermålning?

 • Om du använder en enhet med en aktiv penna kan du använda penna och tryck för olika saker. Om du ritar på skärmen med pennan visas pennanteckningar, och om du drar med fingrarna panoreras arbetsytan.

 • Om enheten är inaktiv – då är pennorna vanligtvis tomma, eller också följde inga pennor med enheten – måste du växla mellan fingermålningsläge på och av om du vill ändra hur du interagerar med skärmen. När fingermålningsläget är aktiverat ritas pennanteckningar på arbetsytan när du rör vid skärmen. När fingermålningsläget är inaktiverat panoreras eller zoomas arbetsytan när du rör vid skärmen. 

 • Du kan växla mellan olika färg-, överstrykning och raderingsverktyg genom att välja verktyg längst ned i appen.

Hur använder jag musen och tangentbordet i Whiteboard?

Gör något av följande:

 • Om du vill panorera arbetsytan klickar du på den och drar sedan i arbetsytan med musen. Du kan också hålla ned Ctrl-tangenten på tangentbordet och använda piltangenterna.

 • Om du snabbt vill zooma in arbetsytan rullar du mushjulet uppåt eller nedåt (om tillämpligt).

 • Om du vill markera ett objekt klickar du på det med musen. Du kan också trycka på Tabb-tangenten flera gånger tills det önskade objektet är markerat.

 • Om du vill infoga ett objekt, till exempel en bild eller text, klickar du på ikonen + i verktygsfältet och sedan på det objekt som du vill lägga till. Du kan också använda snabbmenyn genom att klicka på Skift+F10. Använd piltangenterna för att markera det objekt du vill lägga till och tryck sedan på Retur.

 • Om du vill rita eller radera pennanteckningar klickar du på pennikonen i verktygsfältet, väljer en penna eller ett radergummi och använder sedan musen för att rita på arbetsytan eller ta bort pennstreck. Om du vill använda tangentbordet för att välja verktyg trycker du på Tabb flera gånger tills pennikonen är markerad i verktygsfältet.

 • Om du vill flytta linjalen när den visas klickar du på den och drar sedan linjalen med musen. Om du vill använda tangent bordet klickar du på linjalen och flyttar sedan med piltangenterna.

 • Om du vill ändra linjalens vinkel håller du muspekaren över linjalen och använder sedan bläddringshjulet – eller klicka för att välja linjal och håll sedan Alt-tangenten medan du trycker på någon av piltangenterna på tangentbordet.

Hur använder jag linjalen?

Linjalen på skärmen i Whiteboard hjälper dig att rita exakta, raka linjer eller justera en uppsättning objekt på din whiteboard. Så här använder du linjalen:

 1. Tryck på ikonen Linjal så att linjalen visas på arbetsytan.

 2. Placera linjalen i önskad vinkel:

  • Använd ett finger eller musen om du vill flytta linjalen uppåt/nedåt eller åt vänster/höger. Om du vill kan du också använda musen för att markera linjalen och sedan piltangenterna för att flytta den.

  • Använd två fingrar till att rotera linjalen till önskad vinkel. Om du inte har en pekskärm kan du använda musen för att markera linjalen och sedan hålla ned Alt-tangenten medan du trycker på någon av piltangenterna på tangent bordet för att ändra vinkeln. Du kan också ändra vinkeln genom att hovra över linjalen med mus pekaren och sedan använda rullnings hjulet.

 3. Om du vill rita ett rakt streck trycker du för att välja en penna eller överstrykningspenna och börjar sedan rita utefter linjalens kant.

Hur använder jag Pennanteckning till form?

 • Om du vill att dina frihandsritade former ska omvandlas till exakta former kan du använda den valfria funktionen Pennanteckning till form genom att aktivera den i Inställningar. När Pennanteckning till form är aktivt kan du rita en form som en cirkel eller kvadrat, och då ändras frihandsformen till en exakt form på din whiteboard.

  Formomvandlingen i Whiteboard fungerar för närvarande för kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, femhörning, sexhörning och parallellogram.

Tips: Använd kommandot Undo (Ångra) om du vill återgå till den ursprungliga frihandsformen för den senaste form du ritade. Det går inte att radera former, men de kan tas bort genom att du trycker på formen och väljer papperskorgsikonen från snabbmenyn eller med hjälp av Delete-tangenten. Om du inte vill att former längre ska omvandlas automatiskt från pennanteckningar, inaktiverar du funktionen Ink to Shape (Pennanteckning till form) i Settings (Inställningar).

Hur använder jag Pennanteckning till tabell?

 • I Whiteboard kan du snabbt skapa organiserade och tydliga tabeller med några få pennstreck. Du kan markera celler och lägga till eller ta bort kolumner eller rader. När du vill påbörja en tabell ritar du en ruta på arbetsytan. När rutan känns igen av Whiteboard delar du upp den med ett lodrätt eller vågrätt streck för att skapa kolumner eller rader.

 • Du kan lägga till och ta bort kolumner och rader med symbolerna + och . Använd överstrykningspennan på enskilda celler om du vill markera dem och göra dem lätta att se.

 • Om du raderar över en tabell raderas innehållet i tabellen innan själva tabellen raderas, så att du inte ska ta bort tabeller av misstag.

Hur använder jag objektfästning?

Med objektfästning får du hjälp att justera innehållet genom att göra en visuell stack. En linje visas när du flyttar ett objekt (t. ex. en fästis eller en bild) till ett annat objekt.

Du kan aktivera objekt fästning i Inställningar.

Hur markerar, flyttar, storleksändrar och kopierar jag innehåll?

 • När fingermålningsläge är inaktiverat kan du flytta objekt genom att markera det med fingret och enkelt flytta runt på arbetsytan.

 • Markera innehåll med fingret eller pennan – eller använd verktyget Lassomarkering i verktygsfältet om du vill markera flera objekt samtidigt. Aktivera lassomarkering och använd pennan för att ringa in det innehåll du vill markera. När fingermålningsläge är aktiverat för enheter som är passiva eller inte har någon penna kan du aktivera Lasso Select (Lassomarkering) och använda fingret för att ringa in innehåll.

 • Om den aktiva pennan har en cylinderknapp håller du in knappen för att tillfälligt växla till läget Lasso Select (Lassomarkering) och ringar in det innehåll som ska markeras.

 • När innehållet är markerat kan du flytta det med fingret eller pennan. Om du vill ändra storlek använder du två fingrar för att sträcka ut eller minimera innehållet. Om du vill kopiera håller du knappen nedtryckt på det markerade innehållet och trycker sedan på knappen Kopiera. Tryck och håll ned på den plats där du vill klistra in och tryck på knappen Klistra in.

Hur lägger jag till bilder i Whiteboard från en webbläsare?

Hur lägger jag till bilder i Whiteboard från min enhet?

 • Om du vill infoga bilder från din enhet trycker du och håller kvar (på pekskärmsenheter) eller högerklickar för att öppna snabbmenyn, och väljer sedan knappen Image (Bild). Utforskaren visas där du kan välja bilder på din enhet.

Hur lägger jag till fästisar och kommenterar dem?

 • Tryck på knappen Infoga i verktygsfältet och tryck sedan på Textanteckning. Lägg till en fästis genom att gå till ett område på arbetsytan, trycka och hålla ned (på pekskärmsenheter) eller högerklicka för att öppna snabbmenyn och sedan klicka på knappen Anteckning.

 • Om du vill kommentera en fästis med pennanteckning skriver du ovanpå fästisen så kommer pennanteckningen att grupperas på den. Klicka på fästisen om du vill anteckna med text. När markören visas skriver du bara med tangentbordet.

Hur låser jag en bild mot bakgrunden?

 1. På pekenheter trycker du på och håller ned snabbmenyn (eller högerklickar på den) för att öppna den och trycker eller klickar sedan på knappen Bild.

 2. Välj en bild från din enhet i dialogrutan Öppna som visas och klicka sedan på Öppna.

 3. Om det behövs kan du ändra storlek på bilden som du infogade genom att klicka eller trycka på bilden för att markera den och sedan dra i storlekshandtaget i det nedre högra hörnet av bilden uppåt eller nedåt.

 4. När bilden ser ut som du vill ha den högerklickar du på den och klickar på ... -knappen på snabbmenyn och sedan på Lås mot bakgrund.

  Tips: Om du vill låsa upp en bild från bakgrunden högerklickar du på bilden, klickar på ... -knappen på snabbmenyn och sedan på Släpp från bakgrund.

Hur visar jag min whiteboard i fågelperspektiv?

 • Dubbeltryck eller klicka för att zooma ut så att du kan se hela whiteboardtavlan. Du kan dubbeltrycka eller klicka för att växla mellan en översiktsvy (utzoomad) och en vy som är inzoomad till 100 %.

 • Om du kontinuerligt zoomar ut på arbetsytan visas så småningom översiktsvyn.

Var hittar jag alla mina whiteboards och hur växlar jag mellan dem?

 •  När du har en whiteboard öppen kan du klicka på bakåt-pilen för att hämta dina övriga whiteboardtavlor.

Obs! Bakåtknappen visas inte på Surface Hub förrän du har loggat in.

Hur ger jag en whiteboard en titel?

Du kan namnge en whiteboard-tavla genom att gå till anslagstavlan och genom att trycka på knappen ... för den whiteboard som du vill byta namn på.

 • Rubriker kan innehålla mellan 1 och 254 tecken

 • Rubriken får inte innehålla tecknen "*: < >? / \ |

 • Rubriker får inte börja med tecknen ~ (Tilde) 

 • Rubriker får inte innehålla: _vti_, .lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9 eller Desktop.ini

Hur samarbetar jag med någon annan i Whiteboard?

 • När du är inloggad startar du ett samarbete genom att trycka på knappen Bjud in bredvid ditt namn och sedan skriva namnet på den person som du vill samarbeta med för hand eller på tangentbordet. Det skickar ett e-postmeddelande till personen och denna kommer automatiskt att se din tavla i sin lista över tavlor.

 • Vem som helst som du bjuder in kan antingen få redigeringsbehörighet eller endast läsbehörighet. Som standard tillåts en inbjuden användare att redigera och byta namn på tavlan samt dela och ta bort andra. De kan inte ta bort tavlan eller ta bort ägaren. Om du vill ändra behörigheterna trycker du på personikonen och sedan på pennikonen bredvid namnet på en person. I listrutan kan du välja Kan redigera eller Skrivskyddad.

 • Om du vill skapa en delningslänk som du kan kopiera och klistra in i Skype eller i ett e-postmeddelande trycker du på Fler alternativ.

 • Obs!: Användare kan för närvarande endast samarbeta med andra inom deras organisation. Vi kommer att lägga till alternativ för att samarbeta med gäster utanför din organisation i framtiden.

Hur ställer jag in endast läsbehörighet för personer?

 • Vem som helst som du bjuder in kan antingen få redigeringsbehörighet eller endast läsbehörighet. Som standard tillåts en inbjuden användare att redigera och byta namn på tavlan samt dela och ta bort andra. De kan inte ta bort tavlan eller ta bort ägaren.

 • Om du vill ändra behörigheterna trycker du på personikonen och sedan på pennikonen bredvid namnet på en person. I listrutan kan du välja Kan redigera eller Skrivskyddad.

Hur kan jag exportera en whiteboard eller spara den som en skärmbild eller fil?

 • Om du vill exportera din whiteboard trycker du på knappen Inställningar och väljer sedan Exportera bild (png).

Hur använder jag Bing-sökning i Whiteboard?

 • Tryck på knappen Infoga, tryck sedan på Bing bildsökning för att visa dialogrutan för Bing-sökning. Här kan du skriva ett sökord som visar bilder och interaktivt innehåll som du kan placera på din Whiteboard. Tryck på knappen Infoga för att infoga valt innehåll på din Whiteboard.

  Obs!: Inom Whiteboard är Bings filter Säker sökning inställt på Strikt.

Jag ser inte alternativen för Bing-sökning, inloggning eller delning. Är något fel?

 • Administratörer kan ändra standardinställningar och funktionalitet för whiteboard. Kontakta din administratör om hur du aktiverar dessa funktioner.

Obs!: Bing-bildsökning stöds för närvarande inte i Whiteboard för iOS.

Hur kan jag exportera, överföra eller ta bort personliga uppgifter från mina whiteboards?

Så här exporterar du:

 • Tryck på knappen . . . för den whiteboard du vill exportera och välj sedan Export image (png) (Exportera bild (png)).

  Då öppnas Utforskaren där du kan välja var bilden ska sparas.

Så här överför du:

 • Kontakta IT-administratören och be dem ändra ägarskap för den whiteboard du vill överföra.

Så här tar du bort:

 • Tryck på knappen . . . för den whiteboard du vill ta bort och välj sedan Delete (Ta bort).

  Varning!: Din whiteboard tas bort permanent.

Vad är Whiteboard i Microsoft Teams-möten?

 • Whiteboard-integrering med Microsoft Teams-möten drivs av Whiteboard för webben och deltagare i Teams-möten kan rita, skissa och skriva tillsammans på en delad digitala arbetsyta.

  Mer information om Whiteboard-integrering med Teams finns i artikeln om att använda Whiteboard i Microsoft Teams.

Vilken efterlevnadskategori uppfyller Whiteboard?

 • Whiteboard-apparna för Windows 10, iOS och webben uppfyller Nivå C, vilket innebär att de överensstämmer med globala standarder som bland annat SOC 1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA och EU:s standardklausuler.

  Mer information finns på i Microsofts Säkerhetscenter.

Jag har ett förslag eller jag har hittat ett fel. Vad ska jag göra?

 • Du kan skicka kommentarer direkt till Microsoft Whiteboard-teamet genom att trycka på knappen Inställningar och välja Skicka feedback. Då öppnas Microsoft Feedback-hubben där du kan skriva in information om problemet du har stött på och även bifoga en skärmbild.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×