Microsoft Whiteboard 2016 – hjälp

Obs!: Denna artikel gäller den existerande versionen av Whiteboard som är förinstallerad på Surface Hub (och är fäst på välkomstskärmen). Se Microsoft Whiteboard Help för hjälp med den senaste Whiteboard-appen.

Hur markerar, flyttar, storleksändrar och kopierar jag innehåll?

 • Du kan markera innehåll med verktyget Lassomarkering längst ned på skärmen. Aktivera lassomarkering och använd pennan för att ringa in det innehåll du vill markera. När fingermålningsläge är aktiverat för enheter som är passiva eller inte har någon penna kan du också använda fingret för att ringa in innehåll.

 • När fingermålningsläge är inaktiverat trycker du en gång på ett tomt område på arbetsytan. En liten ikon för Lassomarkering visas. Dra ikonen och ringa in det innehåll som ska markeras. 

 • Om den aktiva pennan har en cylinderknapp håller du in knappen för att tillfälligt växla till läget Lassomarkering, och ringar in det innehåll som ska markeras.

 • När innehållet är markerat flyttar du det med hjälp av pil-widgeten på skärmen, eller ändrar storlek på markeringen med hjälp av de små rutorna i markeringens hörn. Om du vill kopiera håller du knappen nedtryckt på det markerade innehållet och trycker sedan och håller ned på den plats där du vill klistra in.

Hur hämtar jag bilder till Whiteboard från en webbläsare?

 • Du kan kopiera och klistra in bilder från en webbläsare eller annan app genom att trycka och hålla ned på pekskärmsenheter eller genom att högerklicka för att kopiera innehåll och högerklicka igen för att klistra in det.

Hur använder jag pennanteckningar på en whiteboard? Vad är fingermålning?

 • Om du använder en enhet med en aktiv penna kan du använda penna och tryck för olika saker. Om du ritar på skärmen med pennan visas pennanteckningar, och om du drar med fingrarna panoreras arbetsytan.

 • Om enheten är inaktiv (då är pennorna vanligtvis tomma, eller också följde inga pennor med enheten) måste du växla mellan fingermålningsläge på och av om du vill ändra hur du interagerar med skärmen. När fingermålningsläget är aktiverat ritas pennanteckningar på arbetsytan när du rör vid skärmen. När fingermålningsläget är inaktiverat panoreras eller zoomas arbetsytan när du rör vid skärmen. 

Vem kan logga in i Whiteboard?

 • Användare med Microsoft 365 Business kan logga in på Whiteboard och starta samarbetssessioner i Whiteboard med andra personer i organisationen. Om du eller din organisation inte har ett Microsoft 365-applikationer för affärsverksamhet kan du ändå exportera och importera anslagstavlor.

Obs!: För närvarande går det inte att logga in på Whiteboard med ett Microsoft-konto. Whiteboard är inte tillgängligt med Microsoft 365 för hemmabruk prenumerationer.

Hur loggar jag in i Whiteboard?

 • Tryck på knappen Logga in i det övre högra hörnet och logga sedan in med Microsoft 365 Business konto. När du är inloggad har du tillgång till fler funktioner, som samarbete Whiteboard till Whiteboard.

Jag kan inte logga in. Vad ska jag göra?

 • Kontrollera att du använder organisationens organisationskonto för Microsoft 365 för företag och att ditt företag använder Microsoft 365 med OneDrive för företag distribuerat. Du kan också vara i en miljö som inte stöds för närvarande, till exempel Microsoft 365 som drivs av 21Vianet eller Microsoft 365 Tyskland. Kontakta administratören om du vill ha mer information, eller läs i administratörsguiden för Microsoft Surface Hub om inställningar som kan hindra inloggning.

Hur exporterar jag en whiteboard eller sparar den som en skärmbild eller fil?

 • Om du vill exportera din whiteboard trycker du på Dela och väljer sedan Exportera en kopia. Då visas även alternativ för att exportera innehåll, till exempel som en ONE-fil som kan öppnas i OneNote eller som en bildfil.

Hur samarbetar jag med andra i Whiteboard på en Surface Hub?

 • När du är inloggad kan du trycka på knappen Bjud in bredvid ditt namn och starta en samarbetssession genom att trycka på Starta session. Då genereras en länk i Whiteboard som du kan kopiera och klistra in i Skype eller ett e-postmeddelande för att dela din whiteboard med andra.

  Obs!: För samarbete i Whiteboard till Whiteboard krävs att du använder ett Surface Hub, har antingen ett Microsoft 365 Business-,Microsoft 365 Enterprise-eller Microsoft 365 Education-abonnemang med OneDrive för företag distribuerat och att klientorganisationen inte finns i en miljö som inte stöds för närvarande, till exempel Microsoft 365 som drivs av 21Vianet eller Microsoft 365 Germany. För närvarande kan endast enskilda användare i samma organisation eller klientorganisation delta i samarbetssessioner i Whiteboard. Mer information om krav för samarbete med Whiteboard till Whiteboard finns i administratörsguiden till Microsoft Surface Hub.

Mitt OneDrive för företag fortsätter att synkronisera mappen Whiteboard App Data. Hur stoppar jag det?

När du startar en samarbetssession skapar Whiteboard en mapp i OneDrive för företag som heter Whiteboard App Data, där dina delade whiteboardtavlor lagras. Efter vissa samarbetssessioner kan den här mappen fortsätta att synkroniseras eller bearbeta ändringar ett obestämt antal gånger. Du kan lösa detta genom att välja att inte synkronisera mappen Whiteboard App Data till din enhet. Om du inaktiverar synkronisering för den här mappen begränsas inte möjligheten att använda Whiteboard för samarbetssessioner.

Hur använder jag linjalen på skärmen?

Med linjalen på skärmen får du hjälp att rita exakta, raka linjer eller justera en uppsättning objekt på din whiteboard. Så här använder du linjalen:

 1. Öppna den whiteboard där du vill använda linjalen.

 2. Tryck på ikonen Linjal så att linjalen visas på arbetsytan.

 3. Placera linjalen i önskad vinkel:

  • Använd ett finger om du vill flytta linjalen uppåt/nedåt eller åt vänster/höger.

  • Använd två fingrar till att rotera linjalen till önskad vinkel.

  • Använd tre fingrar om du vill rotera linjalen i steg om fem grader.

 4. Om du vill rita ett rakt streck trycker du för att välja en penna eller överstrykningspenna och börjar sedan rita utefter linjalens kant.

Hur använder jag Pennanteckning till form?

Om du vill att dina frihandsritade former ska omvandlas till exakta former kan du använda den valfria funktionen Pennanteckning till form genom att aktivera den i Inställningar. När Pennanteckning till form är aktivt kan du rita en form som en cirkel eller kvadrat, och då ändras frihandsformen till en exakt form på din whiteboard.

Formomvandlingen i Whiteboard fungerar för närvarande för kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, femhörning, sexhörning och parallellogram.

Tips: Använd kommandot Ångra om du vill återgå till den ursprungliga frihandsformen för den senaste form du ritade. Om du vill ta bort en form från din Whiteboard använder du verktyget Radergummi. Om du inte vill att former längre ska omvandlas automatiskt från pennanteckningar, inaktiverar du funktionen Pennanteckning till form i Inställningar.

Varför känner inte Whiteboard igen former som jag ritar?

Whiteboards igenkänningsfunktion för former är inte slutförd ännu. Vi fortsätter förbättra den här funktionen i kommande uppdateringar.

För närvarande fungerar Pennanteckningar till form bäst när du:

 • Ritar en form med en enda linje

 • Ritar en form som inte överlappar andra former eller pennanteckningar

 • Inte kommer för nära andra former eller pennanteckningar

 • Inte ritar inuti en befintlig form eller i pennanteckningar

 • Ritar slutna former och inte lämnar några luckor i dem

Hur använder jag Pennanteckning till tabell?

 • I Whiteboard kan du snabbt skapa organiserade och tydliga tabeller med några få pennstreck. Du kan markera celler och lägga till eller ta bort kolumner eller rader. När du vill påbörja en tabell ritar du en ruta på arbetsytan. När rutan känns igen av Whiteboard delar du upp den med ett lodrätt eller vågrätt streck för att skapa kolumner eller rader.

 • Du kan lägga till och ta bort kolumner och rader med symbolerna + och . Använd överstrykningspennan på enskilda celler om du vill markera dem och göra dem lätta att se.

 • Om du raderar över en tabell raderas innehållet i tabellen innan själva tabellen raderas, så att du inte ska ta bort tabeller av misstag.

Hur använder jag Bing Sök i Whiteboard?

 • Tryck på förstoringsglaset i hörnet så dialogrutan Bing Sök visas. Här kan skriva du ett sökord som returnerar bilder och interaktivt innehåll som du kan placera på din whiteboard. Tryck på Infoga om du vill infoga innehåll på din whiteboard.

  I Whiteboard är Bing SafeSearch inställt till strikt.

Obs!: Om du ändrar standardtangentbordet för din dator eller Surface Hub till ett annat språk måste du starta om Whiteboard för att det ska kunna känna igen handskrift på ett annat språk.

Jag ser inte alternativen för Bing Sök, Logga in eller Dela. Är det något fel?

 • Administratörer kan ändra standardinställningar och funktioner för Whiteboard med enhetshanteringsverktyg som MDM eller InTune. Fråga administratören om hur du aktiverar de här funktionerna, eller läs i administratörsguiden för Microsoft Surface Hub. Där finns mer information om vilka inställningar som kan konfigureras.

Jag har ett förslag eller jag har hittat ett fel. Vad ska jag göra?

 • Du kan skicka kommentarer direkt till Whiteboard-teamet genom att trycka på kugghjulsikonen i det nedre högra hörnet och välja Skicka feedback. Då öppnas Microsoft Feedback-hubben där du kan skriva in information om problemet du har stött på och även bifoga en skärmbild.

Obs!: Informationen i den här artikeln gäller för de senaste funktionerna i Whiteboard. Precis som större delen av dagens programvara uppdateras Whiteboard ofta genom att nya funktioner läggas till och befintliga funktioner förbättras. Kom tillbaka regelbundet och läs de senaste frågorna och svaren.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×