Minska fil storleken på en bild i Microsoft Office

Du kan minska filstorleken och spara diskutrymme genom att komprimera bilder i dokumentet. Komprimeringsalternativen minskar både filstorleken och bilddimensionerna baserat på hur du tänker använda bilden, t.ex. visning på skärm eller i ett e-postmeddelande. Du kan komprimera alla bilder i filen eller bara de bilder du väljer. 

Dessa funktioner är inte tillgängliga i Office på webben endast Skriv bords versionerna av Office-paketet.

Du kan enkelt och utan begränsning skicka filer med högkvalitativa bilder om du sparar i molnet och sedan delar filer från OneDrive.

Komprimera enskilda bilder

Om du inte behöver alla enskilda bildpunkt i en bild för att få en acceptabel version av den kan du komprimera bilder för att göra fil storleken mindre.

 1. När filen är öppen i Microsoft Office-programmet väljer du den eller de bilder som du vill komprimera.

 2. Under Bildverktyg, på fliken Format, går du till gruppen Justera och klickar på Komprimera bilder.

  Knappen Komprimera bild i gruppen Justera på fliken Format i Bildverktyg

  Om inte fliken BildverktygFormat visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du måste eventuellt dubbelklicka på bilden för att markerna den och öppna fliken Format.

  Beroende på skärmstorleken kan det också hända att du bara ser ikoner för gruppen Justera. Knappen Komprimera bilder visas utan etikett.

  Justera gruppen, minska storleken så att endast ikoner visas

 3. Om du bara vill komprimera de markerade bilderna och inte alla bilderna i dokumentet, markerar du kryssrutan Använd endast på den här bilden.

  Om du avmarkerar kryssrutan Använd endast på den här bilden åsidosätts alla tidigare ändringar du har gjort av individuella bilder i det här dokumentet.

 4. Klicka på den upplösning du vill ha under Upplösning och sedan på OK.

  Meddelanden: 

  Klicka på rubrikerna nedan för mer information

Viktigt!: Den här inställningen gäller bara för bilder i det aktuella dokumentet eller det dokument som har markerats i listan bredvid Bildstorlek och -kvalitet. Om du vill använda det som standardinställning för alla nya dokument ändrar du det i listrutan.

Den här funktionen är inte tillgänglig i Microsoft Project 2013 eller i Office 2007.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ och sedan på Avancerat.

 3. Använd listrutan under Bildstorlek och bildkvalitet och välj om du vill använda ändringen för bara ett visst dokument eller alla nya (och framtida) dokument.

  Konfigurera hur Office komprimerar bilderna för att balansera filstorlek och kvalitet

 4. Ange den upplösning som du vill ange som standard och klicka sedan på OK

All information om ändringar som du har gjort i bilden lagras i filen. Du kan minska storleken på filen genom att ta bort dessa redigeringsdata, men om du vill ångra ändringarna måste du infoga bilden på nytt.

Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig i Microsoft Project 2013 eller i Microsoft Project 2016.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ och sedan på Avancerat.

 3. Klicka på det dokument som du vill ta bort bildredigeringsinformation från under Bildstorlek och bildkvalitet.

 4. Markera kryssrutan Ignorera redigeringsdata under Bildstorlek och bildkvalitet.

Obs!: Den här inställningen gäller bara för bilder i det aktuella dokumentet eller det dokument som har markerats i listan bredvid Bildstorlek och -kvalitet.

Mer information finns i

Ändra standard upplösningen för att infoga bilder i Office

Redigera foton utan Picture Manager

Komprimera mediefiler i en presentation

Beskära en bild

Inaktivera bildkomprimering

Vi lyssnar!

Den här artikeln uppdaterades senast av ben på 8/17/2019 som resultat av dina synpunkter. Om du tyckte att den var till hjälp, och ännu hellre om du inte tyckte det, får du gärna ge konstruktiv feedback via kontrollerna nedan och berätta för oss hur vi kan göra den bättre.

Komprimera enskilda bilder

 1. Om du vill komprimera alla bilder i dokumentet väljer du arkiv > Komprimera bilder (eller fil > minska fil storlek).

  Välj komprimera bilder på fliken bild

  Om du bara vill komprimera markerade bilder håller du ned SKIFT, klickar på de bilder du vill komprimera och klickar sedan på Komprimera bilder Knappen Komprimera bilder på fliken bild format .

 2. Välj ett alternativ i rutan bild kvalitet . Den högsta upplösningen visas först och den lägsta upplösningen visas sist.

  Tips: Om du har beskurit några bilder kan du minska filstorleken ännu mer genom att markera kryssrutan Ta bort beskurna bildområden.

 3. Klicka på Endast markerade bilder eller Alla bilder i den här filen.

  Obs!: Om du använder Arkiv-menyn för att välja alla bilder i steg 1 är de här alternativen inte tillgängliga. Komprimering används för alla bilder i dokumentet.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×