MINSTA (Funktionen MINSTA)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av MINSTA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar det n:te minsta värdet i en mängd data. Använd denna funktion för att returnera värden med en viss relativ position i en mängd data.

Syntax

MINSTA(matris,n)

Syntaxen för funktionen MINSTA har följande argument:

  • Matris    Obligatoriskt. En matris eller ett område med numeriska värden som du vill bestämma det n:te minsta värdet för.

  • n    Obligatoriskt. Den position (från det minsta) i matrisen eller området med data som ska returneras.

Anmärkningar

  • Om matris är tom returnerar MINSTA felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om n ≤ 0 eller om n överstiger antalet datapunkter returnerar MINSTA felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om n är antalet datapunkter i matris ger MINSTA(matris;1) det minsta värdet och MINSTA(matris;n) ger det största värdet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data 1

Data 2

3

1

4

4

5

8

2

3

3

7

4

1,2

6

54

4

8

7

23

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=MINSTA(A2:A10;4)

Fjärde minsta talet i första kolumnen (4)

4

=MINSTA(B2:B10;2)

Andra minsta talet i andra kolumnen (3)

3

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×