MMULT (Funktionen MMULT)

Funktionen MMULT returnerar mat ris produkten av två matriser. Resultatet är en matris med lika många rader som matris1 och lika många kolumner som matris2.

Obs!: Om du har en aktuell version av Microsoft 365kan du ange formeln i det övre vänstra hörnet i Utdataområde och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk mat ris formel. Annars måste du ange formeln som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet, ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på CTRL+SKIFT+RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Syntax

MMULT(matris1; matris2)

Syntaxen för funktionen MMULT har följande argument:

 • matris1; matris2    Obligatoriskt. Detta är de matriser som ska multipliceras.

Kommentarer

 • Antalet kolumner i matris1 måste vara samma som antalet rader i matris2 och båda matriserna får bara innehålla tal.

 • Matris1 och matris2 kan ges som cell områden, matriskonstanter eller referenser.

 • MMULT returnerar #VÄRDEFEL! om:

  • Det finns tomma celler eller celler som innehåller text.

  • Antalet kolumner i matris1 skiljer sig från antalet rader i matris2.

 • Matrisprodukten a av två matriser b och c ges av:

  Ekvation

  där i är radnumret och j är kolumnnumret.

Exempel

Exempel

Funktionen MMULT – exempel 1

Exempel 2

Funktionen MMULT – exempel 2

Du måste ange ovanstående formler som matrisformler för att det ska fungera korrekt. När du har angett formeln trycker du på RETUR om du har ett aktuellt Microsoft 365 abonnemang; Tryck annars på CTRL + SKIFT + RETUR. Om formeln inte anges som en matrisformel returneras ett enda resultat.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×