Namn på arbetsflödessteg (projektfält)

Fältet Namn på arbetsflödessteg anger namnet på det aktuella arbetsflödessteget för ett markerat projekt. Ett steg står för ett steg i ett projekts livscykel och ett eller flera steg kan utgör en arbetsflödesfas. Det här fältet är en komponent Project ramverket för serverarbetsflöden.

Datatyp    Text

Posttyp    Angett

Användningsområden    Lägg till fältet Arbetsflödesstegnamn på en projektsida om du vill se namnet på ett projekts aktuella steg i dess livscykel.

Exempel    Du hanterar en projektportfölj och vill se namnet på livscykelfasen för vart och ett av dina projekt. Du lägger till fältet Namn på arbetsflödessteg i Project Center.

Kommentarer    Du kan visa eller ange arbetsflödeskomponenter Project Server genom att titta på serverinställningarna i Project Web App.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×