Namn på slutprodukt (aktivitetsfält)

Datatyp    Text

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    För varje aktivitet som har associerats med en slutprodukt visas namnet eller rubriken på slutprodukten i fältet Namn på slutprodukt. För aktiviteter som saknar slutprodukt är fältet tomt.

Beräkning    I fältet Namn på slutprodukt visas texten från fältet Rubrik för den associerade slutprodukten. Den här texten kan inte ändras manuellt i aktivitetslistan. Om du vill ändra texten ansluter du till Project Server, klickar på Aktivitet och sedan på Slutprodukter.

Obs!: För vissa slutprodukter används värdena Rubrik (Namn), Start och Slutför för de aktiviteter som producerar dem. Att ändra värdena för slutprodukter medför inte automatiskt att samma ändringar görs i den associerade aktiviteten.

Bästa användning    Lägg till fältet Namn på slutprodukt i en aktivitetslista så att du snabbt kan se alla slutprodukter som enskilda aktiviteter har associerats med.

Kommentarer    Du kan endast associera en slutprodukt till varje aktivitet, antingen som en slutprodukt som produceras av den aktuella aktiviteten eller som en slutprodukt som produceras av en annan aktivitet eller ett annat projekt som den aktuella aktiviteten är beroende av.

Om du vill visa slutprodukter för ett projekt i en aktivitetslista måste du inkludera minst ett av följande fält:

  • Typ av slutprodukt anger om en slutprodukt har associerats till den aktuella aktiviteten och om slutprodukten produceras av den aktuella aktiviteten eller om den produceras av ett separat projekt eller en separat aktivitet som den aktuella aktiviteten är beroende av.

  • Namn på slutprodukt visar namnet eller rubriken på den associerade slutprodukten.

  • Start för slutprodukt visar det planerade startdatumet för den associerade slutprodukten.

  • Slutprodukt klar visar det planerade slutdatumet för den associerade slutprodukten.

  • GUID för slutprodukt visar den associerade slutproduktens unika identifieringskod.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×