Namnge en matriskonstant

När du använder en matriskonstant i en mat ris formelkan du ge den ett namn och sedan enkelt återanvända den.

 1. Klicka på formler > Definiera namn.

 2. I rutan namn anger du ett namn för konstanten.

 3. Ange din konstant i rutan refererar till . Du kan till exempel använda = {"januari", "februari", "mars"}.

  Dialog rutan bör se ut ungefär så här:

  Dialogrutan Nytt namn

 4. Klicka på OK.

 5. Markera de celler som ska innehålla din konstant i kalkyl bladet.

 6. I Formel fältet skriver du ett likhets tecken och namnet på konstanten, till exempel = Kvartal1.

 7. Tryck på RETUR om du har en aktuell Microsoft 365-prenumeration. Annars trycker du på CTRL + SKIFT + RETUR.

  Obs!: Om du har en aktuell version av Microsoft 365kan du ange formeln i det övre vänstra hörnet i Utdataområde och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk mat ris formel. Annars måste du ange formeln som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet, ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på CTRL+SKIFT+RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matriskonstanter i mat ris formler finns i avsnittet namnge mat ris konstanter i rikt linjer och exempel på mat ris formler.

  Så här kommer en dynamisk matris att se ut i Microsoft 365:

  Exempel på en matriskonstant utan klammerparenteser

Meddelanden: 

 • När du använder en namngiven konstant som en matrisformel ska du komma ihåg att ange likhetstecknet. Om du inte gör det tolkas matrisen som en text sträng och ett fel meddelande visas.

 • Du kan använda siffror, text, logiska värden (till exempel sant och falskt) och fel värden (till exempel #N/A) i dina konstanter. Du kan också använda tal i formaten Integer, decimal och exponentiell. Om du inkluderar text omger du den med dubbla citat tecken ("").

 • Matriskonstanter får inte innehålla andra matriser, formler eller funktioner. Med andra ord kan de bara innehålla text, tal eller tecken avgränsade med kommatecken eller semikolon. Excel visar ett varnings meddelande när du anger en konstant, till exempel {1; 2; a1: D4} eller {1; 2, Summa (K2: Z8)}. Tal får inte innehålla procent tecken, dollar tecken, kommatecken eller parenteser.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Skapa en matrisformel

Utöka en matrisformel

Ta bort en matrisformel

Regler för att ändra matrisformler

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×