NORM.S.FÖRD (Funktionen NORM.S.FÖRD)

Returnerar standardnormalfördelningen (med medelvärdet noll och standardavvikelsen ett).

Använd den här funktionen i stället för en tabell med den standardiserade normalfördelningen.

Syntax – standardnormalfördelning

NORM.S.FÖRD(z;kumulativ)

Syntaxen för funktionen NORM.S.FÖRD har följande argument:

  • Z     Obligatoriskt. Det värde som du vill beräkna fördelningen för.

  • Kumulativ     Obligatoriskt. Kumulativ är ett logiskt värde som bestämmer funktionens form. Om kumulativt är SANT returnerar NORM.S.FÖRD den kumulativa fördelningsfunktionen. Om kumulativt är FALSKT returnerar den sannolikhetsfunktionen för massa.

Kommentarer

  • Om z inte är numeriskt returnerar NORM.S.FÖRD felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Ekvationen för standardnormaltäthet är:

    Ekvation

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=NORM.S.FÖRD(1,333333;SANT)

Normal kumulativ fördelningsfunktion vid 1,333333

0,908788726

=NORM.S.FÖRD(1,333333;FALSKT)

Funktion för normal sannolikhetsfördelning vid 1,333333

0,164010148

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×