Normalisera data med Tabellanalys

Normalisera data med Tabellanalys

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ibland när du importerar data är källinformationen inte korrekt indelad i relaterade tabeller. För att du ska få ut så mycket som möjligt av Access, måste informationen normaliseras, d.v.s. delas in i olika tabeller, som var och en har en särskild typ av innehåll, och som är relaterade till varandra via särskilda data. Tabellanalys underlättar den här viktiga uppgiften: Klicka på Databasverktyg i menyfliksområdet och klicka på Analysera tabell i gruppen Analysera. En guide öppnas och vägleder dig steg för steg.

Obs!: Informationen i det här avsnittet gäller endast för en Microsoft Access-databas (.mdb eller .accdb).

Två tabeller som har skapats från en tabell och frågan som för samman tabellernas data igen

1. ursprungliga tabellen

2. tabeller som har skapats med Tabellanalys

3. fråga som har skapats med Tabellanalys

4. uppslagslista

Om din Microsoft Access-databas har en tabell som innehåller information som upprepas i ett eller flera fält kan du använda Tabellanalys för att dela in informationen i relaterade tabeller så att du kan lagra data på ett säkrare och effektivare sätt. Den här processen kallas för normalisering.

Tabellanalys delar in en tabell som innehåller information som upprepas i flera fält i separata tabeller där varje typ av information lagras en enda gång. På så sätt blir databasen effektivare och lättare att uppdatera, samtidigt som databasens storlek minskar. När guiden har delat in informationen kan du fortfarande visa och arbeta med informationen på ett ställe genom att skapa en fråga i guiden.

Med frågan kan du uppdatera data från mer än en tabell samtidigt. Frågan ger också tillgång till andra tidsbesparande funktioner som hjälper dig att öka informationens tillförlitlighet.

  • Om du ändrar ett fält som upprepas i frågan uppdateras automatiskt alla poster med det värdet eftersom du egentligen bara uppdaterar ett fält i frågans underliggande tabell.

  • Frågan ärver uppslagsfält från de nya tabellerna. Med uppslagsfält kan du ändra fältvärden genom att välja värden i en lista i stället för att behöva skriva ett korrekt värde. Uppslagslistan slår upp värden från den underliggande tabellen. När samma värde gäller för mer än en post kan du minimera risken för inkonsekvens eller fel genom att välja värdet i listan varje gång.

  • Formulär och rapporter som tidigare baserats på den ursprungliga tabellen kommer automatiskt att baseras på frågan, eftersom guiden tilldelar frågan den ursprungliga tabellen namn och döper om tabellen.

  • Befintliga formulär och rapporter som baseras på frågan ärver automatiska fältuppdateringar. Nya formulär och rapporter ärver också uppslagslistor.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×