Fälten Vanligt arbete visar den totala mängden icke övertidsarbete som schemalagts att utföras av resurser.

Det finns flera kategorier av fälten Vanligt arbete.

Datatyp    Varaktighet

Vanligt arbete (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Microsoft Office Project vanligt arbete enligt följande:

Vanligt arbete = arbete – övertidsarbete

Om du anger vanligt arbete distribueras det proportionellt till alla tilldelade resurser.

I det här fältet visas hur mycket tid som schemalagts för en aktivitet som debiteras enligt resursens standardsats.

Användningsområden    Lägg till fältet Vanligt arbete i en aktivitetslista om du vill visa eller filtrera arbete som inte är övertid för aktiviteter. Lägg även till fältet Övertidsarbete om du vill se standardtiden bredvid övertid.

Exempel    Uppgiften "Skriv förslag" har 40 timmars arbete, allt tilldelat till Chris. Av dessa totala arbetstider är 8 timmar övertidsarbete och 32 timmar normalt arbete.

Vanligt arbete (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Microsoft Office Project beräknas vanligt arbete för en resurs som summan av allt vanligt arbete för alla tilldelade aktiviteter. Det här fältet visar den totala tid som har schemalagts för en resurs som debiteras enligt resursens standardsats.

Användningsområden    Lägg till fältet Vanligt arbete i en resurslista om du vill visa eller filtrera efter icke-övertidsarbete som schemalagts för resurser. Lägg även till fältet Övertidsarbete om du vill se standardtiden bredvid övertid.

Exempel    Du vill jämföra mängden vanligt arbete med övertidsarbete som din grupp kommer att arbeta med under de kommande tre månaderna. Lägg till fälten Normalt arbete och Övertidsarbete i vyn Resurslista.

Vanligt arbete (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Microsoft Office Project vanligt arbete enligt följande:

Vanligt arbete = arbete – övertidsarbete

I det här fältet visas hur lång tid som schemalagts för en tilldelning som debiteras enligt resursens standardsats.

Användningsområden    Lägg till fältet Vanligt arbete i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill redigera, visa eller filtrera arbete som inte är övertid för tilldelningar. Lägg även till fältet Övertidsarbete om du vill se standardtiden bredvid övertid.

Exempel    Uppgiften "Skriv förslag" har 40 timmars arbete tilldelat till Chris. Av dessa totala arbetstider är 8 timmar övertidsarbete och 32 timmar normalt arbete.

Vanligt arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Microsoft Office Project vanligt arbete enligt följande:

Vanligt arbete = arbete – övertidsarbete

Om du anger vanligt arbete distribueras det proportionellt till alla tilldelade resurser.

Det tidsfördelad fältet visar hur lång tid som schemalagts för en aktivitet som kommer att debiteras enligt resursens standardfrekvens.

Användningsområden    Lägg till fältet Vanligt arbete i tidsfördelade delen i vyn Aktivitetsanvändning om du vill visa icke övertidsarbete för aktiviteter under en viss tidsperiod. Lägg även till fältet Övertidsarbete om du vill se standardtiden bredvid övertid.

Exempel    Uppgiften "Skriv förslag" har 40 timmars arbete, allt tilldelat till Chris. Du vill se hur mycket av det här är vanligt arbete och hur mycket som kostar övertid. I tidsfasdelen i vyn Aktivitetsanvändning ser du att det finns 8 timmars normalt arbete schemalagt under var och en av fyra dagar, sammanlagt 32 timmar schemalagt som normal tid.

Vanligt arbete (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Microsoft Office Project beräknas regelbundet arbete för en resurs som summan av allt vanligt arbete för alla tilldelade aktiviteter, fördelat över tid.

Användningsområden    Lägg till fältet Vanligt arbete i tidsfördelade delen i vyn Resursanvändning om du vill visa icke-tidsarbete för tilldelningar, fördelat över en tidsperiod. Lägg även till fältet Övertidsarbete om du vill se standardtiden bredvid övertid.

I det här tidsfasade fältet visas hur lång tid som schemalagts för en resurs som debiteras enligt resursens standardfrekvens.

Exempel    Du vill jämföra mängden vanligt arbete med övertidsarbete som din grupp kommer att arbeta med under de kommande tre månaderna. Du lägger till fälten Normalt arbete och Övertidsarbete i tidsfasdelen i vyn Resursanvändning.

Vanligt arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Microsoft Office Project vanligt arbete enligt följande:

Vanligt arbete = arbete – övertidsarbete

I det här tidsfasade fältet visas hur lång tid som schemalagts för en aktivitet som debiteras enligt resursens standardfrekvens.

Användningsområden    Lägg till fältet Vanligt arbete i tidsfördelade delen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill redigera eller visa icke övertidsarbete för tilldelningar under en viss tid. Lägg även till fältet Övertidsarbete om du vill se standardtiden bredvid övertid.

Exempel    Uppgiften "Skriv förslag" har 40 timmars arbete tilldelat till Chris. Av dessa totala arbetstider är 8 timmar övertidsarbete och 32 timmar normalt arbete. I tidsfasdelen i vyn Aktivitetsanvändning ser du de 32 timmarna med vanligt arbete fördelat över 4 dagar och 8 timmar per dag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×