Normalt arbete (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fälten Normalt arbete visas den totala mängden arbete som inte är övertid och som har planerats för resurserna.

Det finns flera kategorier av fälten Normalt arbete.

Datatyp    Varaktighet

Normalt arbete (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I Microsoft Office Project beräknas normalt arbete på följande sätt:

Normalt arbete = Arbete - Övertidsarbete

Om du anger normalt arbete fördelas detta proportionellt mellan alla tilldelade resurser.

I det här fältet visas antalet standardmantimmar som är schemalagda för en aktivitet och som debiteras med resursens normalpris.

Bästa användning    Lägg till fältet Normalt arbete i en aktivitetslista om du vill visa eller filtrera fram normalt arbete för aktiviteter. Lägg också till fältet Övertidsarbete om du vill visa standardtiden bredvid övertiden.

Exempel    Aktiviteten ”Skriv förslag” har 40 timmar arbete, som är tilldelade Christer. Av dessa totala arbetstimmar är 8 timmar övertidsarbete och 32 timmar är normalt arbete.

Normalt arbete (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    För en resurs beräknas normalt arbete som summan av allt normalt arbete i alla tilldelade aktiviteter. I fältet visas den totala tiden som har planerats för en resurs och som debiteras med resursens normala kostnad.

Bästa användning    Lägg till fältet Normalt arbete i en resurslista om du vill visa eller filtrera fram normalt arbete som schemalagts för resurser. Lägg till fältet Övertidsarbete om du även vill visa övertiden bredvid standardtiden.

Exempel    Du vill jämföra mängden normalt arbete med övertidsarbetet som din grupp ska utföra under de kommande tre månaderna. Du lägger då till fälten Normalt arbete och Övertidsarbete i vyn Resurslista.

Normalt arbete (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    I Microsoft Office Project beräknas normalt arbete på följande sätt:

Normalt arbete = Arbete - Övertidsarbete

I det här fältet visas tiden som är schemalagd för en tilldelning och som debiteras med resursens normalpris.

Bästa användning    Lägg till fältet Normalt arbete i vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill redigera, visa eller filtrera fram normalt arbete för tilldelningar. Lägg även till fältet Övertidsarbete om du vill se den normala tiden bredvid övertiden.

Exempel    För aktiviteten ”Skapa förslag” är 40 timmars arbete tilldelade Kristian. Av dessa 40 timmar är 8 timmar övertidsarbete och 32 timmar normalt arbete.

Normalt arbete (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I Microsoft Office Project beräknas normalt arbete på följande sätt:

Normalt arbete = Arbete - Övertidsarbete

Om du anger normalt arbete fördelas detta proportionellt mellan alla tilldelade resurser.

I det här tidsfördelad fältet visas det antal timmar som är schemalagt för en aktivitet och som kommer att debiteras med standardkostnaden för resursen.

Bästa användning    Lägg till fältet Normalt arbete i den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning om du vill visa normalt arbete för aktiviteter under varje tidsperiod. Lägg till fältet Övertidsarbete om du också vill visa övertiden.

Exempel    Aktiviteten ”Skriv förslag” har 40 timmars arbete, som har tilldelats Christer. Du vill kontrollera hur mycket av arbetet som är normalt arbete och hur mycket som är övertidsarbete. I den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning visas att åtta timmar normalt arbete är schemalagt på var och en av de fyra dagarna. Det innebär att totalt 32 timmar har schemalagts som normalt arbete.

Normalt arbete (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    I Microsoft Office Project beräknas normalt arbete för en resurs som summan av allt normalt arbete för alla tilldelade aktiviteter, fördelat över tiden.

Bästa användning    Lägg till fältet Normalt arbete i den tidfasade delen i vyn Resursanvändning när du vill visa normalt arbete för tilldelningar, fördelat över en tidsperiod. Lägg också till fältet Övertidsarbete om du vill visa övertiden.

I det tidfasade fältet visas tiden som har schemalagts för en resurs och som debiteras med resursens standardkostnad.

Exempel    Du vill jämföra mängden normalt arbete med övertidsarbetet som din grupp ska utföra under de kommande tre månaderna. Du lägger då till fälten Normalt arbete och Övertidsarbete i den tidfasade delen i vyn Resursanvändning.

Normalt arbete (tidfasat tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    I Microsoft Office Project beräknas normalt arbete på följande sätt:

Normalt arbete = Arbete - Övertidsarbete

I det här tidfasade fältet visas antalet standardmantimmar som är schemalagda för en aktivitet och som debiteras med resursens normalpris.

Bästa användning    Lägg till fältet Normalt arbete i den tidfasade delen i vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning om du vill redigera eller visa normalt arbete för tilldelningar under en tidsperiod. Lägg också till fältet Övertidsarbete om du vill visa övertiden.

Exempel    För aktiviteten ”Skapa förslag” har 40 timmars arbete tilldelats Kristian. Av de totala arbetstimmarna är 8 timmar övertidsarbete och 32 timmar normalt arbete. I den tidfasade delen i vyn Aktivitetsanvändning visas att de 32 timmarna med normalt arbete fördelas över fyra dagar, med åtta timmar för varje dag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×