Numrera kapitel, bilagor och sidor i dokument som innehåller både kapitel-och rubrik rubriker i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Sammanfattning

Obs!: Om det är tillämpligt kan du läsa Microsoft Word 2000-versionen av den här artikeln

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du kan använda olika typer av nummer i dokument som innehåller både kapitel rubriker och rubrik rubriker.

Microsoft Word stöder inte flera rubrik-numreringsformat i ett dokument eller samlings dokument. När du arbetar med dokument som innehåller både kapitel rubriker och rubrik rubriker får rubrikerna inte använda samma rubrik format nivå.

Exempel 1: kapitel rubriker och rubrik för rubriker

När du skapar ett dokument som innehåller både kapitel rubriker och rubrik rubriker kan du använda olika rubrik format nivåer för att tillämpa den olika talformateringen på varje avsnitt. Om du till exempel vill definiera ett kapitel-och rubrik-numreringsschema som liknar följande

 • Kapitel 1: det här är rubriken till det första kapitlet.

 • Kapitel två: det här är titeln till det andra kapitlet.

 • Bilaga A: Detta är titeln på den första bilagan.

 • Bilaga B: Detta är titeln på den andra bilagan.

Gör så här: 

 1. Klicka på punkter och numreringformat -menyn och klicka sedan på fliken flernivå lista .

  Obs!: I Microsoft Office Word 2007 och Word 2010 klickar du på flernivå lista på fliken Start .

 2. Välj ett av formaten, till exempel kapitel 1 (det sista format alternativet). Klicka på Anpassa.

  Obs!: I Word 2007 och Word 2010 klickar du på definiera ny flernivå lista.

 3. I nivåklickar du på 7.

 4. Skriv "bilaga" i fältet tal format och tryck sedan på blank steg för att infoga ett blank steg efter ordet "bilaga".

 5. I tal formatklickar du på A, B, C,....

  Obs!: I fältet tal format ska bilaga A visas, med "A" markerat.

 6. I fältet tal format skriver du ett blank steg efter "bilaga a".

 7. Klicka på knappen mer .

 8. I koppla nivå till formatmall klickar durubrik 7och sedan på OK.

Du kan nu använda rubrik 1 för alla stycken som är kapitel format och rubrik 7 i alla stycken som är bilage rubriker.

Obs!: Rubrik format är fördefinierade med vissa attribut för styckeformatering och teckenformatering. Du kan behöva ändra dessa format genom att använda kommandot format på Formatmenu för att få det avsedda utseendet.

Exempel 2: Infoga sid nummer för kapitel och bilagor

Följ de här stegen om du vill infoga sid nummer i formatet "1-1, A-1" som fungerar med dessa rubrik format: 

 1. Kontrol lera att dokumentet innehåller en avsnitts brytning av något slag. Den avsnitts brytnings typ som du vill använda är vanligt vis nästa sida. Använd avsnitts brytningen för att skilja området för huvud dokumentet från området i bilagan. Om det inte finns en avsnitts brytning där flyttar du insättnings punkten till ett tomt område ovanför bilagan och gör sedan följande:

  1. Klicka på brytningInfoga -menyn.

  2. I popup-fönstret Dela klickar du på Nästa sida under avsnitts brytningaroch klickar sedan på OK.

   Obs!: I Word 2007 och Word 2010 klickar du på sid brytning på fliken Infoga .

 2. Formatera sid nummer för att inkludera kapitelnumrering. Gör följande:

  1. Flytta insättnings punkten till sidan som innehåller den första kapitel rubriken.

  2. Klicka på sid nummerInfoga -menyn.

   Obs!: I Word 2007 och Word 2010 klickar du på sid nummer på fliken Infoga .

  3. Välj den avsedda platsen för sid numret med hjälp av alternativen i popup-fönstret sid nummer . Klicka på knappen Format.

   Obs!: I Word 2007 och Word 2010 klickar du på Formatera sid nummer.

  4. Markera kryss rutan Inkludera kapitel nummer.

  5. I kapitlet börjar med formatklickar du på Rubrik 1och sedan på OK.

  6. Klicka på OK i dialog rutan sid nummer .

 3. Gör så här om du vill formatera sid nummer så att bilage nummer används:

  1. Flytta insättnings punkten till sidan som innehåller den första bilage rubriken.

  2. Klicka på sid nummerInfoga -menyn.

   Obs!: I Word 2007 och Word 2010 klickar du på sid nummer på fliken Infoga .

  3. Välj den avsedda platsen för sid numret med hjälp av alternativen i popup-fönstret sid nummer. Klicka på knappen Format.

   Obs!: I Word 2007 och Word 2010 klickar du på Formatera sid nummer.

  4. Markera kryss rutan Inkludera kapitel nummer .

  5. I kapitlet börjar med format klickar du på rubrik 7.

  6. I rutan sid nummer klickar du på börja medoch klickar sedan på 1, så att varje kapitel eller avsnitt börjar med siffran 1.

  7. Klicka två gånger på OK för att återgå till dokumentet.

Exempel 3: skapa en anpassad innehålls förteckning

Följ de här stegen om du vill skapa en innehålls förteckning som innehåller både kapitel och bilagor och som också använder det definierade sid nummer formatet: 

 1. Placera insättnings punkten där du vill ha innehålls förteckningen.

 2. Peka på referensInfoga -menyn och klicka sedan på index och tabeller.

  Obs!: I Word 2007 och Word 2010 klickar du på innehålls förteckning på fliken referenser och sedan på Infoga innehållsförteckning.

 3. Klicka på fliken innehålls förteckning och sedan på knappen alternativ .

 4. I rutorna i INNEHÅLLS FÖRTECKNINGs nivå skriver du 1 i text rutan till höger om rubrik 7.

 5. Detta konfigurerar Word så att rubrik 7 måste vara en post i innehålls förteckningen.

 6. Klicka på OK.

 7. Klicka på OK i popup-fönstret index och tabeller.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×