Obligatoriska företagsvärden (resursfält)

Datatyp    Ja/Nej

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Du kan ange att giltiga värden måste anges i företagets anpassade fält för företagsresurser. I fältet Obligatoriska företagsvärden anges om resursen har giltiga värden för Microsoft Office Project Server.

Beräkning    Det här fältet innehåller Ja om en företagsresurs har giltiga värden för alla obligatoriska anpassade fält. I annat fall innehåller fältet Nej.

Rekommenderad användning    Använd det här fältet för Visual Basic for Applications-validering för resurser som görs tillgängliga från eller till företaget, om du vill säkerställa att det finns tillgång till all obligatorisk resursinformation. Du kan också lägga till fältet Obligatoriska företagsvärden i en resursvy om du lägger till lokala resurser i företagets resurspool och vill visa vilka resurser som saknar obligatoriska värden.

Exempel    I vyn Resurslista vill du bara visa resurser som har giltiga värden enligt företagets globala mall. Du lägger till fältet Obligatoriska företagsvärden och filtrerar sedan på fältet med värdet Ja. De resurser som visas kan valideras för företaget.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×