Obligatoriska School Data Sync-attribut för Clever Sync

I stället för att använda CSV-filer (kommaavgränsade värden) för att synkronisera SIS-data (School Information System) med Microsoft 365 kan du använda School Data Sync för att ansluta direkt till Clever-instansen. Med den här synkroniseringsmetoden använder du REST-baserade API-slutpunkter från Clever för att synkronisera data direkt från Clever till Microsoft 365.

När du skapar en synkroniseringsprofil med hjälp av Clever-synkroniseringsmetoden måste du ha obligatoriska attribut som anges nedan, fullständigt ifyllda i Clever-instansen. Objekt som inte innehåller de obligatoriska attributen synkroniseras inte och genererar ett fel i SDS-portalen. Du kan även ta med de valfria attribut som anges nedan.

I det här avsnittet finns en lista med de obligatoriska attributen. Läs mer om hur du distribuerar School Data Sync med hjälp av Clever Sync.

School-attribut

Attribut som är kopplade till skolan i Clever-instansen.

 • Clever ID   – Skolans Clever ID.

 • Name    – Namnet på skolan.

Section-attribut

Attribut som är kopplade till avsnittet i Clever-instansen.

 • Clever ID   – Clever ID för avdelningen.

 • School Clever ID   – Clever ID för skolan som är kopplad till avdelningen.

 • Avsnittsnamn   – Namnet på avdelningen i Clever.

Teacher-attribut

De här två attributen är obligatoriska, oavsett synkroniseringsmetod (skapa nya användare jämfört med synkronisera befintliga användare) eller de identitetsmatchningsalternativ som valts i installationsguiden för synkroniseringsprofilen.

 • Clever ID – Lärarens Clever ID.   

 • School Clever ID   – Clever ID för skolan som är kopplad till läraren.

Om du väljer alternativet Synkronisera befintliga användare i synkroniseringsprofilen måste du synkronisera motsvarande enstaka attribut som valts i avsnittet med identitetsmatchningsalternativ i installationsguiden för synkroniseringsprofilen.

 • Användarnamn   – krävs endast om du väljer användarnamn som källidentitetsmatchningsattribut i synkroniseringsprofilen.

 • Sekundär e-post   – krävs endast om du väljer Sekundär e-post som källidentitetsmatchningsattribut i synkroniseringsprofilen.

 • Lärarnummer   – krävs endast om du väljer Lärarnummer som källidentitetsmatchningsattribut i synkroniseringsprofilen.

Om du väljer alternativet Skapa nya användare i synkroniseringsprofilen måste du synkronisera de 3 attributen nedan för att kunna skapa motsvarande användarobjekt i Azure AD.

 • Användarnamn   – Clever Username för användaren i Clever.

 • Förnamn   – Förnamn för användaren i Clever.

 • Efternamn   – användarens efternamn i Clever.

Student-attribut

De här två attributen är obligatoriska, oavsett synkroniseringsmetod (skapa nya användare jämfört med synkronisera befintliga användare) eller de identitetsmatchningsalternativ som valts i installationsguiden för synkroniseringsprofilen.

 • Clever ID   – Clever ID för eleven.

 • School Clever ID   – Clever ID för skolan som är kopplad till eleven.

Om du väljer alternativet Synkronisera befintliga användare i synkroniseringsprofilen måste du synkronisera motsvarande enstaka attribut som valts i avsnittet med identitetsmatchningsalternativ i installationsguiden för synkroniseringsprofilen.

 • Användarnamn   – krävs endast om du väljer användarnamn som källidentitetsmatchningsattribut i synkroniseringsprofilen.

 • Sekundär e-post   – Krävs endast om du väljer Sekundär e-post som källidentitetsmatchningsattribut i synkroniseringsprofilen.

 • Lärarnummer   – krävs endast om du väljer Lärarnummer som källidentitetsmatchningsattribut i synkroniseringsprofilen.

Om du väljer alternativet Skapa nya användare i synkroniseringsprofilen måste du synkronisera de 3 attributen nedan för att kunna skapa motsvarande användarobjekt i Azure AD.

 • Användarnamn   – Clever Username för användaren i Clever.

 • Förnamn   – Förnamn för användaren i Clever.

 • Efternamn   – användarens efternamn i Clever.

TeacherRoster-attribut

Attribut som används för mappningar av lärare till avdelning.

 • Section Clever ID   – Avdelningens SIS-ID.

 • Teacher Clever ID – Lärarens SIS-ID.   

StudentEnrollment-attribut

Attribut som används för mappningar av elev till avdelning.

 • Section Clever ID   – Avdelningens SIS-ID.

 • Student Clever ID – Elevens SIS-ID.   

Se även

Översikt över School Data Sync-https://docs.microsoft.com/schooldatasync/overview-of-school-data-sync

Distribuera School Data Sync med hjälp av Clever Sync

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×